Sloužící směna: C

Hasiči mají od 1. ledna 2016 nový útvar na Pražském hradě, v zásahovém obvodu jsou budovy vlády, parlamentu i velvyslanectví

05.01.2016 15:00 Hasičina | Hlavní město Praha

Dne 1. ledna 2016 zahájil svou činnost Hasičský útvar ochrany Pražského hradu (HÚOPH). Vznik tohoto útvaru je zakotven v zákoně č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky.

Útvar je součástí Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky a velitel útvaru je přímo podřízen generálnímu řediteli Hasičského záchranného sboru České republiky. Součástí útvaru je JPO typu P4, která zabezpečuje výjezd čety o dvou družstvech, kdy jedno je vždy vyčleněno pro zabezpečení areálu Pražského hradu.

Jednotka vykonává běžnou hasičskou zásahovou činnost ve vlastním zásahovém obvodu, zahrnujícím území Hradčan, Malé Strany, Dejvic, Bubenče, Lysolají, Sedlce a Suchdola, v rámci územní působnosti v souladu s plošným pokrytím území hl. m. Prahy a Požárním poplachovým plánem hl. m. Prahy.

V zásahovém obvodě se nachází nejen Pražský hrad jako sídlo prezidenta republiky a cíl mnoha návštěvníků domácích i zahraničních, ale také Valdštejnský palác, sídlo Senátu Parlamentu České republiky, malostranské paláce a domy, sídlo Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, Strakova akademie, sídlo Úřadu vlády České republiky, dále pak ministerstva zahraničí, financí, kultury, obrany a školství, mládeže a tělovýchovy.

Kromě těchto úřadů nezbytných pro fungování ČR jsou součástí zásahového obvodu HÚOPH budovy velvyslanectví a rezidencí USA, Izraele, Ruské federace, Číny, Kanady, Německa, Francie, Velké Británie, Itálie a dalších zemí, spolu se školami a školkami pro děti diplomatů. Speciální ochraně těchto typů objektů je věnována značná pozornost ve všech rozvinutých zemích.

Kromě výše uvedené činnosti v přiděleném zásahovém obvodu plní jednotka v rámci areálu Pražského hradu ještě speciální úkoly vedoucí k zajištění bezpečnosti areálu Pražského hradu a prezidenta České republiky.

Pro plnění těchto činností je zásadním krokem budování chemické služby HÚOPH, jež bude schopna řešit nejen případnou likvidaci následků použití chemických, biologických či radioaktivních látek, ale též se bude efektivně podílet na preventivních opatřeních (monitoring látek chemických, radioaktivních a biologických), která budou vést k vyloučení užití těchto látek.

S tímto tématem velmi úzce souvisí důraz na zkvalitnění zdravotního vzdělání u všech příslušníků Hasičského útvaru ochrany Pražského hradu.

Pro zvýšení efektivity zásahu se počítá s rozvojem odborné i technické připravenosti HÚOPH na zásah v koordinaci se základními i ostatními složkami IZS pro případ uskutečnění hrozby útoku chemickými, biologickými či radioaktivními látkami.

Jednotka má v současné době k dispozici tuto techniku:

  • Dennis Rapier CAS 24/1800/120 M1Z
  • Mercedes Benz Atego CAS 24/2000/200 M1Z
  • Mercedes Benz 814 D CAS 12/1500/100 L1Z
  • Iveco Magirus GL AZ 30 – S1Z

mjr. Mgr. Jan Schreiner
zástupce velitele
Hasičský útvar ochrany Pražského hradu

zobrazit další články » Hasičina

Středočeský kraj - zobrazit všechny články Praha - zobrazit všechny články Jihomoravský kraj - zobrazit všechny články Kraj Vysočina - zobrazit všechny články Pardubický kraj - zobrazit všechny články Plzeňský kraj - zobrazit všechny články Jihočeský kraj - zobrazit všechny články Zlínský kraj - zobrazit všechny články Moravskoslezský kraj - zobrazit všechny články Olomoucký kraj - zobrazit všechny články Královéhradecký kraj - zobrazit všechny články Karlovarský kraj - zobrazit všechny články Liberecký kraj - zobrazit všechny články Ústecký kraj - zobrazit všechny články