Sloužící směna: B

05.02.2009: Uzavření přívodu vody při požáru nezabránilo vytopení bytů v Karlových Varech, ve vedlejším vchodě bylo propojené oběhové čerpadlo

09.02.2016 04:00 Hasičina | Karlovarský kraj

Dne 5. února 2009 vznikl ve třetím nadzemním podlaží obytného domu v Karlových Varech požár. Oheň se společnými stoupacími prostory rozšířil až do pátého nadzemního podlaží. Na likvidaci požáru s celkovou škodou 2,3 milionu Kč se podílely tři jednotky požární ochrany.

Popis objektu

Jde o obytný pětipodlažní panelový dům se dvěma vchody, který byl postaven v letech 1962 a 1963. V každém vchodě je celkem 13 bytových jednotek. Podzemní podlaží slouží jako technické a sklepní prostory. V prvním až pátém nadzemním podlaží (dále jen „NP“) jsou situovány bytové jednotky, a to tři v každém NP.

Střecha je mírně sedlová s vlnitou střešní krytinou ze šablon Onduline. Dům je napojený na rozvod elektrické energie, plynu, vody, odpadní vody a ústředního vytápění. Do budovy se vstupuje v 1. NP z chodníku od zpevněné komunikace vedoucí kolem objektu.

Požárem zasažené bytové jednotky se nacházejí ve 3. až 5. NP. Jsou umístěny nad sebou, se vstupem vždy proti schodišti vedoucího do dalšího NP. Jde o byty s počtem místností 1+2.

Bytové jednotky mají společné svislé technologické prostupy pro rozvody plynu, vody, odpadního potrubí a vzduchotechniky, které jsou situovány v prostoru mezi WC, koupelnou a kuchyní. Tyto technické rozvody jsou zakončeny v 5. NP, kromě vzduchotechniky, která má vyústění na střechu za účelem odvětrávání.

Hasební zásah

Požár bytu byl na krajské operační a informační středisko HZS Karlovarského kraje (dále jen „KOPIS“) nahlášen dne 5. února v 17.09 hodin. Byl vyhlášen I. stupeň požárního poplachu a na místo byly vyslány jednotky HZS Karlovarského kraje (dále jen „HZS KVK“) a SDH obcí Karlovy Vary-Tašovice a Stará Role.

Na místo požáru se jako první v 17.14 hodin dostavila jednotka HZS KVK stanice Karlovy Vary s CAS 24, CAS 15 a AZ 37. Prvotním vizuálním průzkumem bylo zjištěno, že požárem jsou zasaženy tři byty nad sebou, nájemníci bytů byli evakuováni před příjezdem jednotek PO, ale jedna osoba byla pravděpodobně ještě uvnitř.

Od CAS 24 bylo rozvinuto dopravní vedení C 52, rozdělovač. Byly vytvořeny dvě průzkumné skupiny, které se vybavily dýchacími přístroji a útočnými proudy, kterými po násilném vniknutí do bytů v 3., 4. a 5. NP zahájily likvidaci požáru. V bytě ve 3. NP byla nalezena jedna zraněná osoba, která byla ihned vynesena z bytu a před domem předána do péče lékaře ÚZZS Karlovarského kra­je.

Ve 4. NP nebyly nalezeny žádné osoby a požár se již nešířil. Velitel družstva HZS KVK proto rozhodl o přemístění průzkumné skupiny do bytu v 5. NP. Pro možnost přemístění musel být útočný proud prodloužen.

Do bytu v 5. NP nemuseli hasiči násilně vstupovat, protože byl otevřený. V bytě byly požárem zasaženy WC, koupelna a kuchyň. Požár byl likvidován jedním útočným proudem. Průzkumem bylo zjištěno, že se v bytě nikdo nenachází. Prostory objektu byly odvětrány přetlakovou ventilací.

Po likvidaci požáru v bytě v 5. NP bylo zjištěno, že došlo k porušení vodovodního plastového potrubí ve stoupací šachtě. Unikající voda poškodila všechny byty pod místem požáru, přízemí i suterén a to i přes skutečnost, že hlavní uzávěr vody byl uzavřen již v průběhu provádění hasebních prací jednotkou SDH Karlovy Vary-Tašovice.

Z teplem poškozeného potrubí neustále unikala voda. Následným průzkumem bylo zjištěno, že v sousedním vchodě do budovy je oběhové čerpadlo, které je propojeno s vchodem, kde došlo k požáru. Po odpojení čerpadla došlo k zastavení unikající vody.

Požár byl lokalizován v 17.45 hodin. Při závěrečném průzkumu byla provedena kontrola prostor nad bytem v 5. NP, zda nedošlo k rozšíření požáru pod střechu objektu. Pro tuto kontrolu byla využita termokamera Bullard, ale žádná skrytá ohniska nebyla nalezena.

Po likvidaci požáru zajistila jednotka SDH Stará Role osvětlení místa zásahu pro potřeby vyšetřování příčin vzniku požáru. Úplná likvidace požáru byla provedena ve 20.48 hodin. V této době byl umožněn vstup majitelům do svých bytů, aby si mohli vzít nejnutnější osobní věci a zjistit rozsah škod ve svých bytech. U vstupu do bytů byl vždy VZ, dva příslušníci HZS KVK a příslušník Policie ČR a vše bylo zdokumentováno pomocí videokamery.

Pro čtyři nájemníky bylo ve spolupráci se zástupci města Karlovy Vary zajištěno náhradní ubytování. Na místo zásahu se dostavil primátor města Karlovy Vary Ing. Werner Hauptmann, který byl o situaci na místě informován.

Druhý den po požáru HZS KVK poskytl nájemníkům poškozeného domu vysoušeče AIRSEC k odstranění následků způsobených poškozeným vodovodním potrubím.

Příčina vzniku požáru a jeho rozšíření

Požárem zasažená bytová jednotka ve 3. NP byla zasažena plamenným hořením v prostoru kuchyně nad plynovým sporákem, dále v prostoru bytového jádra s WC a koupelnou a stoupací prostor pro technické rozvody.

Bytová jednotka ve 4. NP byla zasažena působením sálavého tepla pouze v bezprostřední blízkosti stoupacího prostoru pro technické rozvody. Umakartové bytové jádro neslo v těchto místech známky po působení vysokých teplot.

Vedení vzduchotechniky z laminátu bylo poškozeno působením vysokých teplot, ale nebyly v něm žádné otvory způsobené požárem. Prostor WC a koupelny byl zaplněn zplodinami hoření.

Bytová jednotka v 5. NP byla zasažena plamenným hořením v prostoru předsíně, WC, koupelny a kuchyně. Dále byly zasaženy vrchní části konstrukce bytového umakartového jádra, nábytku i s jeho vybavením, vrchní část kuchyňské linky, stěny a strop. Celý prostor předsíně, WC, koupelny a kuchyně jevil známky zasažení působením vysokých teplot a zplodinami hoření.

Na základě prvotních informací byly stanoveny a prověřovány následující tři verze příčiny vzniku požáru:

 • únik plynu z plynového rozvodu a jeho následná iniciace (šetřením bylo vyloučeno),
 • technická závada na elektroinstalaci (šetřením bylo vyloučeno),
 • nedbalostní jednání ze strany domácích osob.

Z výpovědi majitele bytu, ve kterém požár vznikl, vyplynulo, že v podvečerních hodinách rozehříval led v chladničce za účelem jejího vyčistění. Vodu ohříval v kuchyni na plynovém sporáku, který byl umístěn naproti chladničce. Pro ohřev vody používal hrnec, který měl bakelitové úchyty a aby ho tyto úchyty při přenášení hrnce z plynových kamen do chladničky nepopálily, omotal je textilní utěrkou na utírání nádobí.

Dále uvedl, že v dané době potřeboval na WC, a proto nevědomě hrnec i s omotanými utěrkami okolo úchytů položil na kamna a odešel na WC. Při návratu z WC cítil kouř, a když přišel do kuchyně tak uviděl plameny na plynovém sporáku a v prostoru nad ním. Oheň se snažil uhasit, ale to se mu již nepodařilo.

Při pokusu o uhašení požáru se nadýchal toxických zplodin hoření a utrpěl popáleniny v obličejové části.

Pozitiva

 • bezproblémová spolupráce všech složek IZS na místě zásahu,
 • včasná evakuace obyvatel domu,
 • při zásahu nedošlo k žádnému zranění zasahujících hasičů,
 • optimální dojezdový čas jednotek PO na místo události – HZS KVK 5 minut a SDH – 12 minut od ohlášení,
 • zachráněná osoba z hořícího bytu,
 • spolupráce se zástupci města – včasné zajištění náhradního ubytování pro postižené nájemníky.

Negativa

 • vzhledem k poloze objektu nebylo možné ustavit výškovou techniku,
 • propojení vodovodního řadu mezi dvěma vchody a následné poškození bytů unikající vodou,
 • z důvodu netěsného svislého technologického prostupu mezi patry a materiálové skladby zastaralé vzduchotechniky došlo k rychlému rozšíření požáru na tři podlaží.

mjr. Bc. Jiří BERNÁŠEK
ppor. Roman VALVODA
HZS Karlovarského kraje

Foto: archiv SDH Karlovy Vary-Tašovice

Článek byl převzat z časopisu 112.

Časopis 112

Časopis 112 poskytuje informace z oblasti požární ochrany, činnosti složek integrovaného záchranného systému, problematiky ochrany obyvatelstva a krizového řízení.

Vydavatelem je generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR.

zobrazit další články » Časopis 112: Rozbory proběhlých zásahů

zobrazit další články »

Středočeský kraj - zobrazit všechny články Praha - zobrazit všechny články Jihomoravský kraj - zobrazit všechny články Kraj Vysočina - zobrazit všechny články Pardubický kraj - zobrazit všechny články Plzeňský kraj - zobrazit všechny články Jihočeský kraj - zobrazit všechny články Zlínský kraj - zobrazit všechny články Moravskoslezský kraj - zobrazit všechny články Olomoucký kraj - zobrazit všechny články Královéhradecký kraj - zobrazit všechny články Karlovarský kraj - zobrazit všechny články Liberecký kraj - zobrazit všechny články Ústecký kraj - zobrazit všechny články