Sloužící směna: B

21.03.2009: Požár zachvátil lisovnu plastů v obci Vlkava na Mladoboleslavsku, vyhlášen byl třetí stupeň poplachu

22.03.2016 03:21 Hasičina | Středočeský kraj

Dne 21. března 2009 v 07.09 hodin byl na Sektorové operační a informační středisko HZS Středočeského kraje Mladá Boleslav (dále jen SOPIS) nahlášen požár v provozovně lisovny plastů v obci Vlkava na Mladoboleslavsku.

Prvotní hlášení hovořilo o stoupajícím černém kouři z budovy, další hlášení oznamovalo uhašení požáru pracovníky firmy, žádost o dohašení a odvětrání prostor. Toto hlášení se po příjezdu jednotek PO na místo zásahu ukázalo jako mylné.

Popis objektu

Lisovna plastů, ve které k požáru došlo, se nacházela v suterénních prostorách bývalého obecního pivovaru Vlkava. Budova o rozměrech 20×80 metrů měla dvě nadzemní podlaží, přičemž požár vznikl v suterénu, na ploše odpovídající zhruba třetině objektu.

Budova byla postavena z cihel a kamene se stěnami v suterénu o tloušťce přibližně 1,5 metru, se dřevěnými konstrukcemi ve stropech a krovu. Střešní konstrukci tvořila krytina z vlnitého plechu.

Vzhledem k tomu, že v době provozu pivovaru sloužila budova patrně jako sýpka a sklad piva a po ukončení provozu pivovaru se v objektu vystřídalo několik provozů (mj. i pěstírna žampionů), byla budova různými „divokými“ stavebními úpravami rozčleněna na řadu nepřehledných prostor. To při následném silném zakouření znesnadnilo orientaci zasahujících hasičů v interiéru a vytvářelo složité podmínky pro zásah.

V době vzniku požáru byl areál využíván firmou, která pro automobilku Škoda Auto, a.s., Mladá Boleslav zajišťovala dodávku plastových střešních boxů a dalších plastových komponentů.

Průběh zásahu

SOPIS Mladá Boleslav na základě obdržených informací vyslalo k požáru dvě jednotky HZS Středočeského kraje (SčK) ze stanic Mladá Boleslav a Benátky nad Jizerou a jednotku SDH Všejany. Už při příjezdu k místu požáru byl pozorován vysoký sloup černého kouře nad obcí, což dokazovalo, že hlášení o uhašení požáru pracovníky firmy bylo mylné. SOPIS proto na místo zásahu vyslalo další techniku ze stanice Mladá Boleslav a další jednotky SDH obcí.

Jako první se na místo zásahu dostavila jednotka ze stanice Benátky nad Jizerou. Průzkum ukázal, že ohnisko požáru se nachází uvnitř lisovacího stroje a z něj se šíří oheň do dalších výrobních prostor v suterénu, kde dochází k zapalování uskladněného materiálu, připraveného k výrobě. Celý prostor v místě požáru byl zaplněn černým kouřem s nulovou viditelností.

Velitel zásahu (VZ) žádal především dýchací prostředky a posléze i další zásobu pěnidla. Objekt byl velice těžko přístupný, v prvotních fázích probíhalo hašení dvěma proudy C 52 pouze okny a jedním proudem C 52 vchodovými dveřmi za postupného vnikání do objektu. Postupu zasahujících hasičů dále do interiéru bránilo silné zakouření, sálavé teplo a velká členitost místa zásahu.

V 08.05 hodin převzal velení zásahu velitel čety ze stanice Mladá Boleslav. Zásah komplikovala absence dokumentace zdolávání požáru nebo přesného plánu výrobního prostoru. Jednotka PO dostávala od pracovníků firmy neúplné informace o stavební členitosti výrobního prostoru a o rozmístění strojů a materiálu.

Teprve později se podařilo proniknout i zadní části výrobního prostoru, do které byl nasazen další proud C 52. Tím se podařilo zabránit dalšímu rozhořívání uskladněného materiálu. K odvětrání prostor byla použita přetlaková ventilace.

Jelikož se hašení vodou ukázalo málo účinné a byl předpoklad, že uvnitř hoří převážně plasty, byly postupně vodní proudy nahrazeny čtyřmi proudy na těžkou pěnu.

Vyhlášení III. stupně požárního poplachu

Vzhledem k rozsahu požáru, nutnosti nasazení velkého počtu hasičů, techniky a především pěnidla, byl vyhlášen III. stupeň požárního poplachu. Na místo se postupně dostavily celkem čtyři jednotky HZS SčK a devět jednotek SDH obcí s celkovým počtem 21 požárních automobilů.

Zároveň byl na místo zásahu vyžádán výjezd Chemické laboratoře Kamenice za účelem monitorování úniku nebezpečných zplodin hoření do ovzduší, byli informováni starostové okolních obcí a Česká inspekce životního prostředí. Vzhledem k tomu, že na místě panovaly příznivé povětrnostní podmínky, stoupal kouř rovně asi 100 metrů nad obec, kde teprve došlo k jeho rozptýlení. K ohrožení obyvatelstva nedošlo.

Mezitím byla na místě zásahu, díky přítomnosti dostatečného množství CAS, vytvořena zásoba vody a pěnidla, navíc byla na nedalekém Vlkavském rybníku zřízena z plovoucích čerpadel čerpací stanice.

Rozhodujícím momentem zásahu bylo nasazení pěnových proudů, a to především do prostoru lisovacího boxu. Požár pak zasahující jednotky PO dostaly pod kontrolu během několika desítek minut. Při postupném vnikání do prostoru budovy bylo zjištěno, že se jedná o požár frézovacího stroje, ale především palet s plastovými deskami. Paletami byla zarovnána polovina výrobní haly. Palety byly vyváženy ven a zde dohašovány.

Postupně byl zrušen III. stupeň požárního poplachu, neboť vývoj zásahu ukázal, že na místě již nebude potřeba velké množství techniky. Po odvětrání prostoru byla provedena kontrola a dohledávání skrytých ohnisek a také kontrola celého objektu, zda se požár dosud nešíří možnými skrytými prostory.

Teprve potom byla VZ ohlášena lokalizace požáru (10.39 hodin). Požár byl likvidován v 11.22 hodin, přičemž do 19.00 hodin byla na místě ponechána jednotka SDH Všejany, protože bylo potřebné hlídat místo zásahu s ohledem na možnost opětovného vzniku požáru.

Celkem bylo při požáru spotřebováno 62 500 litrů vody a 1300 litrů pěnidla. Na místě zasahovalo celkem 65 hasičů, z toho 23 příslušníků HZS SčK. Požárem došlo ke kompletnímu zničení frézovacího stroje na výrobu forem, několika palet materiálu, veškeré elektroinstalace v prostoru a zřejmě také stroje na lisování plastových výrobků.

Celková škoda způsobená požárem byla vyčíslena na 20 milionů Kč. Uchráněné hodnoty byly stanoveny na pět milionů Kč.

Při zásahu byli zraněni dva příslušníci HZS SčK – šlo o lehké popálení ruky a obličeje a příslušníci po ambulantním ošetření dál vykonávali službu po zbývající dobu pracovní směny.

Příčina vzniku požáru

Vyšetřování příčiny vzniku požáru (dále jen „vyšetřování požáru“) probíhalo na místě již v době požárního zásahu. Detailní vyšetřování požáru bylo provedeno v pondělí 23. března 2009 skupinou složenou z příslušníků pro zjišťování příčin vzniku požáru (ZPP) ÚO Mladá Boleslav, oddělení ZPP ředitelství HZS SčK, příslušníků TÚPO Praha, příslušníků SKPV Mladá Boleslav a příslušníků oddělení speciální kynologie se služebními psy na vyhledávání akcelerantů hoření.

Během vyšetřování požáru byly postupně vylučovány verze příčiny vzniku požáru jako technická závada na obráběcím stroji či úmyslné zapálení. Nakonec, na základě nalezených stop a detailního ohledání, byla jako jediná verze příčiny vzniku označena technická závada na elektroinstalaci, konkrétně vznik elektrického oblouku na přívodním kabelovém vedení.

Elektrický oblouk měl za následek odkapávání žhavého kovu na uložené palety s plastovými deskami. Přívodní kabelové vedení bylo pravděpodobně poškozeno hlodavci.

Pozitiva zásahu

  • dobrá spolupráce jednotek HZS SčK a jednotek SDH obcí,
  • rychlé soustředění sil a prostředků na místě zásahu,
  • spolupráce s obecními úřady a Chemickou laboratoří Kamenice.

Negativa zásahu

  • nepřesné nahlášení události na SOPIS,
  • nedostatek vstupních cest k ohnisku požáru,
  • silné zakouření, sálavé teplo a žíhavé plameny,
  • absence dokumentace zdolávání požáru, rozdílné informace od zaměstnanců,
  • stavební členitost přístaveb v interiéru budovy.

nprap. Bc. Bohumil HORÁČEK
nprap. Jiří BÍLEK
HZS Středočeského kraje

Článek byl převzat z časopisu 112.

Časopis 112

Časopis 112 poskytuje informace z oblasti požární ochrany, činnosti složek integrovaného záchranného systému, problematiky ochrany obyvatelstva a krizového řízení.

Vydavatelem je generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR.

zobrazit další články » Časopis 112: Rozbory proběhlých zásahů

zobrazit další články »

Středočeský kraj - zobrazit všechny články Praha - zobrazit všechny články Jihomoravský kraj - zobrazit všechny články Kraj Vysočina - zobrazit všechny články Pardubický kraj - zobrazit všechny články Plzeňský kraj - zobrazit všechny články Jihočeský kraj - zobrazit všechny články Zlínský kraj - zobrazit všechny články Moravskoslezský kraj - zobrazit všechny články Olomoucký kraj - zobrazit všechny články Královéhradecký kraj - zobrazit všechny články Karlovarský kraj - zobrazit všechny články Liberecký kraj - zobrazit všechny články Ústecký kraj - zobrazit všechny články