Sloužící směna: A

Hasičský sbor v Horní Suché oslavil 110 let od založení

25.08.2013 08:42 Hasičina | Moravskoslezský kraj

V sobotu 24. 8. 2013 oslavil SDH Horní Sucha 110 let své činnosti. V 9 hodin proběhla slavnostní schůze v dělnickém domě. Po slavnostním zahájení následoval projev o historii sboru, předání vyznamenání, zdravice hostí a slavnostní oběd. Od 14 hodin v areálu hasičské zbrojnice proběhla výstava a ukázky historické a nejmodernější hasičské techniky, společně se soutěžemi pro děti. Večer proběhla taneční zábava s živou hudbou a kulturním programem.

Hornosušský hasičský sbor byl založen v roce 1903. I před tímto obdobím však existovaly v Horní Suché hasiči. Již v roce 1833, kdy v Horní Suché existoval závod na výrobu cukru, nechal jeho vlastník, hrabě Larisch, založit požární jednotku z řad pracovníků závodu. V roce 1873 však byla tato jednotka rozpuštěna a trvalo to celých 30 let, než bývalý starosta obce Horní Suchá, Jan Krzystek, svolal schůzi do hospody na Kempce, na které se projednávalo a nakonec i schválilo, vytvoření požární jednotky.

Z přítomných, zejména místních obyvatel se za členy hasičského sboru přihlásilo 36 osob a byl zvolen prozatímní výbor. Rychle probíhaly organizační, systémové práce a vyškolení nové jednotky. Veškerá tato činnost byla hrazena z peněz a dobrovolných darů občanů. Vzhledem k počtu členů byla jednotka začleněna do svazu tehdy nazývaných „Polska straž požarna“. V roce 1935 byla započata výstavba požární zbrojnice za finanční podpory a darů občanů, výtěžku z plesů, zábav jakož i za pomoci obecního úřadu. Za rok byla stavba úspěšně dokončena a slavnostně otevřena.

Téhož roku vznikl rovněž český požární svaz, který existoval současně s polským. Prvním starostou českého sboru byl tak zvolen p. Piskoř. Vzhledem k politickým událostem v roce 1938–39 byla budova prodána na stolařskou dílnu a k bydlení. V letech 1939–45 byl sbor rozpuštěn a majetek zkonfiskován. Po osvobození obce 3. 5. 1945 se život v obci začal reaktivovat. Na základě dekretu vydaného prezidentem republiky zahájil znovu činnost polský hasičský sbor. Z podnětu Pavla Kusie byla svolána přípravná schůze členů sboru, která zvolila výbor do první valné hromady konané 15. 7. 1945 za účasti 30 členů. Na další schůzi výboru byl do funkce starosty sboru zvolen Kornel Machowski a zástupcem L. Polok. První cvičení se konalo 11. 8. 1945.

Členové českého hasičského sboru se po válce navrátili na svá původní působiště, kde oživili svou činnost. K dispozici však nebyla zbrojnice, protože ta původní byla odprodána místnímu sklářskému mistru Karlu Galgonkovi. Český hasičský sbor tak používal zbrojnici a inventář polského hasičského sboru. Tento stav trval až do roku 1948. Našli se však lidé, kteří měli zájem o narovnání poměrů a začali přemýšlet o sjednocení obou hasičských sborů v jeden dobře organizovaný a vybavený. Po několika bouřlivých schůzích došlo ke svolání společné valné hromady konané 9. 5. 1948, kde byl zvolen výbor. V rámci organizační struktury byly po válce obnovené dřívější hasičské župy a po vzniku krajského zřízení po roce 1949 vzniklo krajské sdružení hasičských sborů v Ostravě. Počáteční činnost sloučeného sboru se potýkala s nedostatkem výzbroje.

Finanční stav v roce 1950 dovolil zakoupit starší nákladní vozidlo tzv. Andula, 400 metrů hadic a sirénu. Byl proveden nábor žáků pod vedením p. Pietraszka. Založen byl hudební dechový kroužek a proveden byl nákup hudebních nástrojů. V roce 1951 byl zakoupen druhý vůz a předělán na požární vozidlo Magirus. V roce 1952 se hasičské sbory organizačně mění a název „Hasič“ se mění na název „Požárník“. Po uplynutí 1 roku a po vyčlenění rozpočtu do MNV byla provedena nová volba výboru, který se na malé výjimky příliš neměnil. 14. 8. 1957 se ve večerních hodinách přehnala přes obec větrná spoušť, která po několika minutách způsobila velké škody na lesních kulturách. V roce 1960 je vyřazen z provozu vůz Magirus a o rok později byla provedena oprava a nástřik budovy. V roce 1963 začal svoji činnost hudební soubor pod vedením E. Pazdziory.

V roce 1968 měli k dispozici již tři požární vozidla CAS 16/1,5 Praga RN, Praga RN-DV-8, a T-805 valník, byla provedena přístavba garáže s terasou. Už v letech 1971–72 bylo složeno soutěžní družstvo, které absolvovalo 25 soutěží s 19 prvními místy. V roce 1974 došlo k přístavbě soc. zařízení z rozpočtu MNV. Kdy na práci se podíleli členové sboru brigádnicky zdarma. V roce 1975 došlo k integraci obce k městu Havířov, která se promítla i do organizačních změn. Byli přeřazeni do okrsku Havířov. Z provozu byly vyřazeny již zmiňované vozidla a v roce 1981 byla přidělena cisterna Liaz CAS 16. Po roce 1989 došlo znovu k odtržení obce Horní Suchá od Havířova. Byl zrušen Svaz požární ochrany, vzniklo Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska. Zkrátka z požárníků se stali znovu hasiči.

Do výstroje přibylo vozidlo Avia 31 s čerpadlem. Starostou sboru se stal Tomáš Stefan, velitelem výjezdní jednotky, která byla zařazena do systému JPO III, je Rostislav Krhovjak. V roce 1997 se přehnala přes region velká voda, která prověřila složky IZS do které byli rovněž připojení a výsledkem bylo, že dobrovolní hasiči mají své nezastupitelné místo při živelných pohromách jako je velká voda, větrná smršť, lesní a jiné požáry. Po skončení povodní se ukázalo, že hasiči jak profesionální, tak dobrovolní potřebují vybavit novou technikou, která se právě při povodní ukázala, že je stěžejní a že chybí. Proto se začalo jednat s Obcí Horní Suchá o zakoupení nového vozidla, jelikož stará cisterna CAS-16 RTO již nevyhovovalo požadavkům kladených na sbor. V roce 2003 dobrovolní hasiči v Horní Suché oslavili sté výročí založení sboru a u této příležitosti nám bylo přislíbeno zakoupení nového vozidla s přispěním státní dotace.

Po dlouhé a nezvratné úvaze se rozhodl dlouhodobý velitel Moldrzyk Rudolf ukončit svoji činnost ve výjezdové jednotce. V roce 2005 byl jmenován novým velitelem výjezdové jednotky Krhovjak Rostislav. Po dobré spolupráci s Obcí Horní Suchá bylo v roce 2006 vypsáno výběrové řízení s požadavkem na nové cisternové vozidlo. Celkovým vítězem se stalo vozidlo CAS 24 Renault Midlum. V současnosti byla 12-ti členná výjezdová jednotka do vybavená jak výstrojí, tak výzbrojí a může plnit náročné požadavky, které jsou kladené na jednotku. SDH Horní Suchá je pořadatelem soutěže TFA Hornosušská věž, memorial Rudolfa Moldryzka o pohár ředitele HZS MSK a pohárové soutěže v požárním útoku.

Obec Horní Suchá (polsky Sucha Górna) se nachází na území bývalého Těšínského knížectví v severovýchodním cípu České republiky mezi městy Karviná, Havířov, Český Těšín, v blízkosti hranic sousedního Polska. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1305. Pod obcí se nacházely, v dnešní době již z velké části vytěžené, zásoby černého uhlí, jehož těžba významně ovlivnila vývoj Horní Suché. V roce 1999 došlo k ukončení těžby na dole František. V současné době je zde vybudována moderní průmyslová zóna stejného jména. V roce 1990 se obec na základě výsledku referenda oddělila od města Havířova a po osamostatnění se opětovně začala dynamicky rozvíjet.

zobrazit další články » Hasičina

Středočeský kraj - zobrazit všechny články Praha - zobrazit všechny články Jihomoravský kraj - zobrazit všechny články Kraj Vysočina - zobrazit všechny články Pardubický kraj - zobrazit všechny články Plzeňský kraj - zobrazit všechny články Jihočeský kraj - zobrazit všechny články Zlínský kraj - zobrazit všechny články Moravskoslezský kraj - zobrazit všechny články Olomoucký kraj - zobrazit všechny články Královéhradecký kraj - zobrazit všechny články Karlovarský kraj - zobrazit všechny články Liberecký kraj - zobrazit všechny články Ústecký kraj - zobrazit všechny články