Pondělí 27. září 2021, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Studenti oboru Strojník požární techniky v Chomutově zrepasovali historickou střikačku

Na renovaci historické hasičské stříkačky se v rámci praktického vyučování podíleli žáci oboru Strojník požární techniky tříd PO2., PO3. a PO4. ve strojních dílnách v Chomutově, ve Školní ulici.

Pod odborným vedením učitelů praktického vyučování Tomáše Pláteníka a Františka Virta žáci ze „starého“ kusu vytvořili něco, za co by jistě pochválili i ti, kteří tuto hasičskou stříkačku v minulém století vyrobili. Takovéto aktivity nejen zpestřují výuku praktického vyučování. Také umožní žákům poznávat základní principy práce hasební techniky a také umožní poznat hasičskou historii. S naší prací a tímto vzácným exponátem se setkáte v expozici Podkrušnohorského zooparku v Chomutově. Touto cestou chci poděkovat všem, kteří se podíleli na této úspěšné akci.

Luboš Vavro
vedoucí učitel odborného výcviku

Foto pro Požáry.cz Stanislav Grim

-wej-

Sdílet