Úterý 21. září 2021, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Stálá expozice ochrany obyvatelstva v Muzeu PČR

Muzeum Policie České republiky se může pochlubit novou atrakcí pro veřejnost. Tato v tuzemsku svého druhu ojedinělá expozice, jejímž zřizovatelem je MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, mapuje více než devadesátiletý vývoj ochrany obyvatelstva, v minulosti nazývané civilní obranou a posléze civilní ochranou.

Muzeum Policie České republiky se může pochlubit novou atrakcí pro veřejnost. Tato v tuzemsku svého druhu ojedinělá expozice, jejímž zřizovatelem je
MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, mapuje více než devadesátiletý vývoj ochrany obyvatelstva, v minulosti nazývané civilní obranou a posléze civilní ochranou.

Tato výstava má smysl hned v několika rovinách. Člověk, aby pochopil to, co je teď, by měl znát to, co bylo předtím. Výstava ukazuje též jeden rys minulého režimu, který halasně bojoval proti válce a přitom se na válku připravoval. Věřím, že tato výstava bude poučením pro všechny, kteří sem přijdou, protože to nejcennější, co máme, je klidný život bez konfliktů. To, co tady lidé uvidí, bude vybídnutím, aby tato technika nikdy nebyla potřeba k použití," uvedl při otevření expozice ministr vnitra.

Ten, kdo nezná historii, nepochopí současnost. Toto motto přesně vystihuje expozici ochrany obyvatelstva. Důležité je poznat a pochopit vše, co předcházelo dnešnímu vývoji, to nám umožní poznat cestu, kterou se máme ubírat i do budoucna. Historie nám ukáže další směr," řekl při této příležitosti generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR genmjr. Miroslav Štěpán.

Expozice je chronologicky rozdělena do čtyř částí. Začíná I. světovou válkou a končí rokem 2001, kdy byla celá oblast civilní ochrany převedena z působnosti Ministerstva obrany do působnosti Ministerstva vnitra, respektive Hasičského záchranného sboru ČR. V budoucnu je plánováno další rozšíření expozice o období po roce 2001.

Tuto expozici, která nemá v České republice obdoby, připravovalo MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR již od roku 2003, a to ve spolupráci s Muzeem Policie ČR. Vystaveno je na tisíc exponátů, které jsou rozmístěny na ploše více než 200 m2.

Návštěvníci muzea se mohou těšit na některé unikáty: v expozici je např. k vidění rekonstrukce úkrytu ve sklepní části domu (včetně zařízení pro filtraci vzduchu), zájemci mohou také obdivovat rozsáhlou a vůbec poprvé v takové rozsahu vystavovanou kolekci plynových a ochranných masek pro obyvatelstvo. Součástí expozice jsou rovněž ukázky detekčních prostředků a ochranných oděvů z různých etap české historie," popisuje tvůrce celé expozice Milan Vávrů.

Ochrana obyvatelstva v České republice je definována zákonem č. 239/2000 Sb. jako plnění úkolů civilní ochrany, zejména varování, evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení ochrany jeho života, zdraví a majetku.

Ochranu obyvatelstva lze tedy chápat jako soubor opatření, technických prostředků, postupů a činností státní správy, samosprávy i občanů, které by měly směřovat k minimalizaci negativních dopadů mimořádných událostí a krizových situací (např. živelní pohromy, havárie, popř. teroristické útoky) na životy a zdraví obyvatelstva, majetek a životní prostředí.

Zatímco v minulosti byla civilní obrana/ochrana zaměřena zejména na ochranu občanů před následky válečného konfliktu, současné hrozby jsou zcela jiného charakteru. Namísto někdejšího prioritního zaměření na stálé úkryty a ochranné masky tak současná opatření v oblasti ochrany obyvatelstva kladou důraz např. na ochranu dýchacích cest pomocí běžně dostupných prostředků (např. navlhčené textílie), využití ochranných vlastností staveb a také na zvyšování informovanosti obyvatelstva, výchovu a vzdělávání občanů, kteří by měli vědět, co hrozí a jak se proti hrozbám chránit.

Expozici včera otevřel ministr vnitra MUDr.Ivan Langer s náměstkem Ing.Jaroslavem Salivarem a genmjr.Ing.Mi­roslavem Štepánem.

Více na www.hzscr.cz

Expozici ochrany obyvatelstva lze navštívit v Muzeu Policie ČR (Ke Karlovu 1, Praha 2), které je otevřeno denně s výjimkou pondělí od 10:00 do 17:00 hod.

Více o Muzeu Policie ČR naleznete na http://aplikace.mvcr.cz/…/muzeum.html

kpt. PhDr. Petr Kopáček
tiskový mluvčí
MV GŘ HZS ČR

-wob-

Sdílet