Úterý 25. ledna 2022, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Získáváme další zkušenosti

Útoky Římských legií pokračují, i přes to statečně hledáme ztracené listy z kouzelné knihy.

Volby Miss / Missáka

V dalších dnech jsme byli atakováni pokusy zbytků římských legií o narušení hladkého průběhu hledání ztracených stránek posvátné knihy Nejvyššího z druidů. Především neustálé nájezdy do našich příbytků a zvýšený zájem o stav naší hygieny nám způsoboval značné potíže. Ale vzhledem k našim zkušenostem z minulých výprav mimo lůno civilizace jsme byli schopni odolávat i těmto podlým útokům a po každém takovém nájezdu jsme si svojí posvátnou „galskou špínu" tajně přivedli zpět. Někteří z našich špílmachrů to dokázali v rekordně krátkých časových intervalech a římské centuriony tak přiváděli k šílenství.

V těchto dnech nás opustily i poslední zbytky Minigalixů, kteří se nalodily na válečné galéry a v doprovodu svých kmetů odcestovali na vzdálené ostrovy za svými krásnými minigalskými starostmi.

Dalším úkolem při pátrání po tajemství kouzelného nápoje bylo zvládnutí posvátného tance šíleného Druida HipHopixe. K tomu, abychom zvládli absolutně nekoordinované pohyby vymykající se jakýmkoliv fyzikálním zákonům a fyzickým schopnostem našich těl jsme si museli pozvat oddíl šamanů z nepřátelského kmene Germanixů. V následujících okamžicích vládlo našimi těly šílenství a my nebyli schopni odolávat tónům nástroje germánského boha Bora Bora.

Po chvílích strávených s hlavami na zabořenými v hlíně a nohami létajícími nad vrcholkem našeho stožáru jsme byli poctěni návštěvou spřáteleného galského kmene ze vzdálené galaxie M-13. Ti z nás, kteří cítili značný úbytek energie po předchozích vypečených nápadech naší nejvyšší rady měli možnost dobít své akumulátory tancem s našimi vesmírnými přáteli.

Odletem našich přátel na domovskou planetu bohužel skončily naše chvíle pohody a vzápětí jsme byli napadeni smečkou toulavých pyrenejských vlků. Jen stěží jsme se stačili ubránit první vlně útoku za obrovských ztrát našich nejzkušenějších lovců. Při následujícím druhém útoku pak padli ostatní, bohužel i ti nejmenší z nás.

Po doplnění stavů našich galských vesnic příslušníky okolních kmenů, jsme opět nabyli své původní síly a hned na druhý den se nám podařilo zajmout nebezpečné divoké zvíře zvané Čertix. Bohužel ani po pětinásobném úsilí všech příslušníků naší komunity a použití speciální techniky „hoďmukámennahlavu" se nám ho nepodařilo skolit. Zvíře jsme tedy museli pustit na svobodu a nechali jsme ho tak dál plnit funkci hospodáře našeho galského národa.

Následující večer naši zvědové zjistili, že se na nedaleké posvátné hoře koná tajný sněm druidů, kde bychom se mohli dozvědět více o ztracených listech knihy druida Panoramixe. K nevelké radosti našich nejmenších členů se tento sněm konal bohužel v pozdních nočních hodinách. Po náročném přechodu pyrenejských vrcholků jsme se dostali až k posvátné hoře. K našemu zděšení jsme však zjistili, že sněm hlídají strážci „Posvátného ohně" a museli jsme tak postupně vysílat zvědy, kteří by zjistili další indicie vedoucí k nalezení návodu kouzelného nápoje. S lítostí jsme museli konstatovat, že mnoho zvědů se z tajného poslání nevrátilo a poslední zprávy o nich máme z dalekých krajin bájné ..... kam byli teleportováni ostražitými strážci.

Bíbo

Sdílet
Seriál: Tábor HZS Praha