Středa 22. září 2021, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Římské legie poraženy na hlavu!

Následujcí dny byly poznamenány krásným počasím a Galští bojovníci měli tak spoustu času na hledání dalších stránek ztracené knihy.

Fotbal proti táboru "Stopa"

Naši nejzkušenější bojovníci byli vysláni na průzkumnou noční výpravu, při které museli uplatnit veškeré své znalosti orientace a hlavně vytrvalost dolních partií. Nezbývá než dodat, že všichni zúčastnění zvládli tuto výpravu vcelku bez problému, snad jen vrchní druid, který je doprovázel se potýkal s problémy pohybového ústrojí. Vzhledem k jeho věku to ale nebylo nic pozoruhodného.

Poté jsme uskutečnily návštěvu vysokohorských hřebenů s cílem doplnit značné duševní rezervy. Bohužel při náročném přechodu vrcholků nás neustále doprovázely závodní spřežení ze sousední římské provincie. Rychlost jakou nás míjeli při zdolávání horských hřebenů nám značně pochroumala sebevědomí. I tak jsme se zarputilostí zakořeněnou v naší prastaré galské krvi dorazili do Kasperhorixu, kde jsem dali zabrat našim žaludkům a sáhli hluboko do našich měšců při návštěvě Parku zábavy a oddechu Julia Ceasera. Po naprostém vyčerpání našich moneyxových zásob jsme se opět přesunuli do lůna galských vesnic.

Dny našeho působení ve svobodné Galii se chýlily ke konci a my jsme museli vykonat ještě mnoho hrdinských činů, abychom získali veškeré ztracené listy. Ale nakonec se podařilo a my jsme za přispění Asterixe, Obelixe a druida Panoramixe zahnali nepřátelskou římskou armádu.

Buďte zdrávi svobodní Galové, těšíme se na shledání s vámi…

Bíbo, Rony, Fil, Pagina

-wob-

Sdílet
Seriál: Tábor HZS Praha