Úterý 21. září 2021, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Noční útok v pražském Suchdole

Sbor dobrovolných hasičů Praha – Suchdol pořádá dne 4. října 2008 SUCHDOLSKý POHÁR – Memoriál Františka Malého v POŽÁRNÍM ÚTOKU.

SDH Praha – Suchdol pořádá SUCHDOLSKý POHÁR – Memoriál Františka Malého v POŽÁRNÍM ÚTOKU

Suchdolský porár 2007

Termín soutěže : sobota 4. října 2008

Místo konání : Praha 6 – Suchdol Suchdolské náměstí


Podání přihlášek : telefonicky na č. 220 921 249 nebo

+ 420 606 232 0­74 Milan Kučera

mail : sdh.suchdol@seznam.cz

nebo na http://www.praha-suchdol.cz/hasici

Prezentace : 17. 30 – 19.00 hod

Nástup: 19. 00 hod

Začátek : 19. 15 hod

Startovné : Placeno při prezentaci za každé soutěžní družstvo 100,– Kč

Technická ustanovení : Soutěž bude probíhat ve společné kategorii mužů, žen , dorostu a starších pánů / předpoklad PS 8 /

Za zdravotní stav a pojištění soutěžících odpovídá vysílající organizace.

Povrch dráhy : asfalt

Soutěž bude probíhat podle pravidel požárního sportu s těmito úpravami :

`) soutěží se na jeden pokus

`) v úseku „C" proudů musí soutěžící s hadicí a proudnicí zdolat překážku (okno)

`) popis nářadí: 2 B, 4 C, 2 savice + koš, přetlakový ventil, proudnice dodá pořadatel

`) soutěžit se bude v pracovních stejnokrojích PS II, zásah. helmě, opasku / bez sekery / a zásahové obuvi

`) stroj bude před startem k pokusu v klidu

`) stroj pro starší pány – PS 8 !!

`) provedení pokusu – sáním z nádrže pod úrovní čerpadla

`) ženy – dovolen jednotný sportovní úbor

Občerstvení : zajištěno v areálu

Upřesnění pravidel soutěže SUCHDOLSKý POHÁR

1) POVRCH: asfalt

2) STROJ JE ULOŽEN NA PODSTAVCI, KTERý JE POSTAVEN V MÍSTĚ ZÁKLADNY A JE MOŽNO NA PODSTAVEC UMÍSTIT SAVICE, KOŠ A KLÍČE

3) SACÍ HRDLO ČERPADLA JE VýŠ NEŽ HLADINA VODY V NÁDRŽI

4) PO SEŠROUBOVÁNÍ SAVIC A NAŠROUBOVÁNÍ KOŠE, SE PROVEDE NASÁNÍ VODY POMOCÍ VýVĚVY STROJE.

POKUD NEBUDE POUŽITA VýVĚVA K NASSÁNÍ VODY DOČERPADLA JE POKUS NEPLATNý !!!

5) POŽÁRNÍ ÚTOK SE BĚŽÍ NA – 2 „B"

6) STROJ NA ZÁKLADNĚ V KLIDU

7) PROUDY „C" JE NUTNO PRONÉST SKRZE PŘEKÁŽKU / OKNO / !!

POKUD BUDE PROUDNICE S HADICÍ PROHOZENA, NEBO POLOŽENA NA OKNO JE POKUS NEPLATNý !!

8) BĚŽÍ SE NA 1 / jeden / POKUS

9) VODA V NÁDRŽI NEBUDE BĚHEM POKUSU DOPLŇOVÁNA

10) HADICE „B" Ø 75 mm., šíře – 113 mm, „C" Ø 52 mm., šíře – 79 mm., min. délka – 19 m./

PŘEJEME VŠEM MNOHO SPORTOVNÍCH ÚSPĚCHŮ

Těšíme se na Vaši účast!

Milan Kučera, velitel SDH Praha – Suchdol a Václav Čížek, starosta SDH Suchdol

-wap-

Sdílet