Neděle 22. dubna 2018, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner Dobráci sk

Hasičská fotosoutěž

Česká asociace hasičských důstojníků vyhlašuje fotosoutěž. Zúčastnit se může každý fotoamatér z řad profesionálních i dobrovolných hasičů. Fotosoutěž bude trvat do 31. října 2003, své fotografie zasílejte v termínu od 1. září do 31. října 2003.

Fotografická soutěž je vyhlašována v těchto kategoriích:

A – požáry
B – ostatní zásahy KATEGOTIE
C – výcvik

PATRONI SOUTĚŽE:

- Česká asociace hasičských důstojníků
- HZS Moravskoslezského kraje
- Hasík – prevence v požární ochraně

FOTOGRAFIE:

Černobílé nebo barevné fotografie ve formátu 18 × 24 cm, jen na lesklém fotopapíru. Na zadní stranu každé fotografie ( vpravo dole ) nalepte tabulku, příloha č. 1. Žádáme Vás o pečlivé vyplnění těchto údajů, povinné údaje jsou jen s proloženým písmem. Do soutěže nebudou přijímány fotografie v digitální formě ( na disketách,cd nebo zaslané e-mailem ) ani na diapozitivech a tisky počítačových tiskáren – vzhledem k rastru nelze takové fotografie bez další ztráty kvality reprodukovat. Výstupy z digitálních fotoaparátů musí být převedeny do papírové formy ve fotolaboratořích nebo digitálních minilabech ( na fotopapír ), velikosti 18×24 cm.

Digitální fotografie označte na zadní stranu výrazně napište DIGI. Digitální fotografie mohou být jakkoli upraveny, bez změny obsahu fotografie.

Zasílat můžete maximálně 3 fotografie do jedné kategorie, celkem maximálně devět fotografií.Do soutěže nebudou přijaty fotografie pořízené před více než pěti lety.

Na obálku se zaslanými fotografiemi napište zpáteční adresu a heslo SOUTĚŽ.

Pokud požadujete vrácení fotografií , proškrtněte červeně okénko VRÁTIT v nalepované tabulce ( příloha č. 1 ). Každá fotografie, kterou požadujete vrátit, musí být takto označena, dodatečné vrácení již nebude možné.

K soutěžním fotografiím přiložte obálku a poštovní známky v hodnotě 30 Kč pro doporučené zpětné zaslání.Na obálku vypište zpáteční adresu. Za peníze vložené do obálek pořadatelé fotosoutěže neručí. Touto cestou bychom chtěli apelovat na humánnost zaslaných soutěžních snímků.

AUTORSTVÍ:
Soutěžící musí být autorem všech zaslaných fotografií.

SOUHLAS KE ZVEŘEJNĚNÍ:

Autoři fotografií dávají souhlas ke zveřejnění svých snímků na internetu i v rámci propagace soutěže v ostatních médiích, na výstavách, při vydání kalendáře s touto tématikou atp.

Kromě sponzorských cen autorovi nevznikají nároky na odměnu. Autoři soutěžních fotografií se zavazují , že jimi vyfotografované osoby daly souhlas ke zveřejnění a k tomu, že nebudou vznášet nároky vůči pořadatelům soutěže .
Autorský souhlas udělujete svým vlastnoručním podpisem na vstupním kupónu (příloha č.2 ).Fotografie zaslané do soutěže nebudou použity pro komerční účely.

UZÁVĚRKA:

Fotosoutěž bude trvat do 31. října 2003, své fotografie zasílejte v termínu od 1. září do 31. října 2003. Po ukončení budou fotografie vyhodnoceny komisí, která bude složena s lektorů fotografie na Slezské univerzitě v Opavě jejíž složení bude vypsáno na internetu po uzavření soutěže. Fotografie odeslané po datu uzávěrky, již nebudou zařazeny do soutěže. Snímky s datem odeslání v den uzávěrky budou ještě zařazeny do soutěže o ceny. Vítězové jednotlivých kategorií budou uvědomeni dopisem.

CENY:
V každé kategorii bude vyhlášeno 1.2.3. místo a tyto budou ohodnoceny :

1.místo: 1 500,–
2.místo: 1 000,–
3.místo: 500,–

Autoři vítězných snímků obdrží po jednom výtisku kalendáře na rok 2004 vydávaného organizátory fotosoutěže.

Fotografie zasílejte na adresu:

Ladislav Šesták HZS MSK
Zeyerova 15
792 01 Bruntál

Kontaktní adresa pro případné dotazy:
dotazy.fotosou­tez@hasik.cz

Původní a další doplňující informace ZDE
Sdílet
Banner Partner & VIP: Pavliš a Hartmann 970x150 OK