Sobota 18. září 2021, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

To býval VINOHRADSKÝ MĚŠŤANSKÝ PIVOVAR…

Požár 28. srpna roku 2000 odvedl večer stovky diváků od televizorů k oknům i ven z domů, aby se dověděli o požáru na Vinohradech – Korunní třídě. Téměř z celé Prahy mohli občané pozorovat plamenné divadlo, jehož scénou byla budova dnes již bývalého vinohradského pivovaru.

Požár 28. srpna roku 2000 odvedl večer stovky diváků od televizorů k oknům i ven z domů, aby se dověděli o požáru na Vinohradech – Korunní třídě. Téměř z celé Prahy mohli občané pozorovat plamenné divadlo, jehož scénou byla budova dnes již bývalého vinohradského pivovaru.

Ve 20:05:29 hodin byl požár několika volajícími oznámen operačnímu středisku HZS hl.m.Prahy s tím, že hoří střecha a plameny ohrožují protější dům v Sobotecké ulici. Na místo se za 8 minut dostavila první jednotka o síle 2 družstev z Centrály (st.č.1 – Sokolská) a na první pohled zvenčí bylo zřejmé, že požár zasáhl ne-li polovinu, tak třetinu objektu z délky více než 100 metrů a plameny již šlehaly ze dvou podlaží. Celý objekt sestával ze čtyř budov na sebe bezprostředně navazujících, s hořlavými konstrukcemi střech, tvořících vlastně požární most bez jakéhokoliv dělení. Pochopitelně, že byly přivolány posilové jednotky v souladu s poplachovým plánem. Celkem přijelo 23 jednotek a to

  • HZS hl.m.Prahy – kromě stanic č.8 a 9 se postupně dostavily všechny
  • HZS podniků – Barvy a laky, Mitas, Česká televize, České dráhy
  • SDH obce – Kolovraty, Horní a Dolní Měcholupy, Lipence, Řeporyje, Zličín, Chodov, Řepy, Klánovice, Zbraslav a Kunratice

Zejména v počátku zásahu byl problém s dopravou a s nechtěnými diváky, až po zásahu policejních orgánů a odklonění tramvajové a automobilové dopravy vznikl prostor pro manipulaci s požární technikou a k nasazování posilových jednotek.

Ve 20,38 převzal velení zásahu kpt.Mgr.Petr Vodička, který určil dva bojové úseky a určil hlavní směry nasazení sil a prostředků:

  • Zabránit šíření požáru do dalších částí objektu
  • Zabránit šíření požáru sáláním na okolní objekty
  • Snížit intenzitu hoření

Velitelem prvního bojového úseku byl por.Pavel Hošek, velitel družstva stanice č.1-Sokolská a první velitel zásahu v Korunní. Druhému bojovému úseku velel kpt.Jiří Rybka ze stanice č.5 – Strašnice. Ve 20,57 hodin byl zřízen 3.bojový úsek a jeho velitel pprap.Radek Misura měl za úkol uchránit domy č.27 a 29 v Hradešínské ulici, které již sálavé teplo z pivovaru ohrozilo tak, že jim doutnala konstrukce střechy.

Jelikož požár v době zásahu v bojových úsecích zasáhl více než 3/4 objektu ve všech podlažích, došlo ve 21,03 hodin ke zřícení střešní konstrukce poslední sekce směrem ke Korunní a hrozilo zřícení štítu. V Sobotecké ulici byly nasazeny na ochranu domů 4C-proudy , dařilo se snižovat intenzitu hoření na požářišti zejména díky nasazení útočných proudů z výškové techniky ( AVP-40 BRONTO s monitorem, 5× AZ-30 resp.52) a B-proudů nebo otočných proudnic na vodu. Tento útok trval zhruba hodinu a s ohledem na okolnost, že po zřícení poslední střechy již byla situace na Korunní a Sobotecké stabilizována a střechy v Hradešínské byly uhašeny a dále ochlazovány, bylo možno stav ve 22,11 hodin označit za lokalizaci požáru. Ve 23,57 hodin předal velení kpt.Mgr.Vodička opět veliteli z HS-1 por.Hoškovi, který zásah řídil až do 02,04 hodin, kdy velení předal kpt.Rybkovi. Ve 2,10 hodin dne 29. 8. 2000 byl objekt prohlédnut statikem, který nařídil stržení štítové zdi nad Korunní ulicí, což bylo provedeno za denního světla. Prakticky celý den trvaly dohašovací práce, až do likvidace požáru v 16,20 hodin. Je však třeba vzít v úvahu, že po dobu téměř 14 dnů jezdily jednotky dohašovat požární ohniska, skrytá pod zřícenými konstrukcemi.

V průběhu zásahu se k požáru dostavili kromě ředitele HZS hl.m.Prahy také náměstek ministra vnitra a vrchní požární rada plk.Ing.Štěpán, primátor hl.m.Prahy arch.Jan Kasl, magistrátní radní a další. Šetření příčiny požáru začalo již během zásahu, kdy se sešel pracovní tým kriminalistů a vyšetřovatelů policie s vyšetřovateli požárů pražského HZS. Protože tito experti věděli, že v davu přihlížejících je skupina zkroušených svářečů, kteří pracovali tam, kde nyní hoří, bylo jen otázkou rutiny si sestavit plán činnosti s prvním bodem – výslech podezřelých. Další šetření trvalo déle, protože jen ohledávání požářiště probíhalo za účasti několika znalců více než 10 dnů. Určení příčiny zprvu téměř jednoznačné však bylo zkomplikované nálezy znalců, svědčící o úmyslném založení požáru a tak došlo k situaci, která je při spolupráci policie a hasičů spíše výjimečná. V obou táborech se drželi svého a čekalo se na rozhodnutí soudu, jenže z té doby soudní řízení ještě neskončilo. Sluší se ještě podotknout, že hmotná škoda byla vyčíslena částkou 100 milionů korun a že při takovém požáru byl zraněn pouze jeden hasič a to ještě pohmoždění nohy oznámil až když se vrátil od zásahu na svou stanici.

převzato z webu www.hzspraha.cz

© pplk.v.v. Václav Hladík

-wap-
Sdílet