Sobota 18. listopadu 2017, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner MIBAG_2012 OK

Zásahová činnosť Hasičského a záchranného zboru v 48. kalendárnom týždni 2008

Príslušníci Hasičského a záchranného zboru uskutočnili v 48. kalendárnom týždni 2008 spolu 501 výjazdov k požiarom, dopravným nehodám a ostatným udalostiam. Následkom dopravných nehôd a ostatných udalostí, pri ktorých zasahovali príslušníci HaZZ, bolo dovedna usmrtených 14 osôb, 150 bolo zranených a ďalších 131 osôb bolo priamo postihnutých následkami týchto udalostí.

I. P O Ž I A R E

V týždni od 24. 11. 2008 do 30. 11. 2008 vzniklo na území SR 142 požiarov, ktorými boli spôsobené priame materiálne škody predbežne vyčíslené na 10 723 950 Sk. Pri týchto požiaroch nebola žiadna osoba usmrtená a 4 osoby boli zranené. Uchránené hodnoty boli vyčíslené na 50 360 800 Sk.

Od 1. 1. 2008 do 30. 11. 2008 vzniklo na území SR 10 349 požiarov, ktorými boli spôsobené priame materiálne škody predbežne vyčíslené na 1 201 423 800 Sk. Pri týchto požiaroch bolo 62 osôb usmrtených a 222 zranených. V porovnaní s rovnakým obdobím r. 2007 je počet požiarov v tomto roku nižší o 3409 a priame škody spôsobené požiarmi sú vyššie o 48 160 720 Sk. Počet usmrtených je vyšší o 20 osôb a zranených osôb je o 30 viac ako vlani.

Vybrané prípady požiarov

Dňa 24.11.2008 o 11,39h bol ohlásený požiar bytu v kuchyni bytového domu na Šafárikovej triede v Košiciach. Príčinou vzniku požiaru bola neodborná manipulácia s otvoreným ohňom. Zasahovali príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (OR HaZZ) v Košiciach. V dôsledku požiaru došlo k zraneniu jednej osoby, ktorá bola intoxikovaná splodinami horenia. Následkom požiaru vznikla priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 9 000 Sk.

Dňa 24.11.2008 o 7.22 h bol ohlásený požiar bŕzd železničného vozňa na železničnej stanici v Spišskej Novej Vsi. Príčina vzniku požiaru je v štádiu vyšetrovania. Zasahovali príslušníci OR HaZZ v Spišskej Novej Vsi. Následkom požiaru vznikla priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 100 000 Sk.

Dňa 24.11.2008 o 17­.50 h bol ohlásený požiar rodinného domu na Clementisovej ul. v Martine. Príčina vzniku požiaru je v štádiu vyšetrovania (pravdepodobne skrat elektroinštalácie). Zasahovali príslušníci OR HaZZ v Martine. Následkom požiaru vznikla priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 150 000 Sk.

Dňa 24.11.2008 o 0.25 h bol ohlásený požiar drevenej chaty v Žiline, časť Brodno. Príčina vzniku požiaru je v štádiu vyšetrovania. Zasahovali príslušníci OR HaZZ v Žiline. Následkom požiaru vznikla priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 100 000 Sk.

Dňa 25.11.2008 o 8.08 h bol ohlásený požiar v podkrovnej izbe Farského úradu v Spišskom Štvrtku, okres Levoča. Príčina vzniku požiaru je v štádiu vyšetrovania (pravdepodobne technická porucha ohrievacieho telesa). Zasahovali príslušníci OR HaZZ v Levoči za súčasného rozoberania konštrukcie tepelnej izolácie. V dôsledku požiaru došlo k zraneniu jednej osoby, ktorá bola intoxikovaná splodinami horenia. Pri rozoberaní konštrukcie došlo k zraneniu jedného príslušníka HaZZ, ktorý si na klinci poranil pravú ruku. Následkom požiaru vznikla priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 400 000 Sk.

Dňa 26.11.2008 o 23­.36 h bol ohlásený požiar rodinného domu na Zimnej ul. v obci Čaňa, okres Košice – okolie. Príčinou vzniku požiaru bol výbuch plynu v blízkosti plynovej prípojky. Zasahovali príslušníci OR HaZZ v Košiciach – okolí (z hasičskej stanice v Čani). Následkom udalosti vznikla priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 500 000 Sk.

Dňa 28.11.2008 o 19­.17 h bol ohlásený požiar stolárskej dielne v Žarnovici časť Žarnovická huta. Príčina vzniku požiaru je v štádiu vyšetrovania (pravdepodobne úmyselné konanie neznámej osoby). Zasahovali príslušníci OR HaZZ v Žiari nad Hronom (z hasičskej stanice v Novej Bani). Pri likvidácii požiaru boli použité dýchacie prístroje. Následkom požiaru vznikla priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 100 000 Sk.

Dňa 29.11.2008 o 19­.25 h bol ohlásený požiar rodinného domu v obci Kobyly, okres Bardejov. Príčina vzniku požiaru je v štádiu vyšetrovania (pravdepodobne technická porucha výhrevného telesa). Zasahovali príslušníci OR HaZZ v Bardejove. Následkom požiaru vznikla priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 500 000 Sk.

Dňa 29.11.2008 o 18­.12 h bol ohlásený požiar papierových kartónov a rôzneho textilného materiálu pod mostom pri obchodnom dome Tesco v Topoľčanoch. Objekt pravdepodobne slúžil ako útočisko bezdomovcov. Príčina vzniku požiaru je v štádiu vyšetrovania (pravdepodobne neodborné manipulácia s otvoreným ohňom). Zasahovali príslušníci OR HaZZ v Topoľčanoch. V dôsledku požiaru došlo k zraneniu jednej osoby, ktorá bola intoxikovaná splodinami horenia. Výška priamej materiálnej škody je predmetom šetrenia.

Požiare v prírodnom prostredí

V týždni od 24. 11. 2008 do 30. 11. 2008 boli na území SR zaznamenané 2 požiare v prírodnom prostredí, najmä v dôsledku vypaľovania suchých porastov a používania otvoreného ohňa, následkom ktorých vznikla priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 2 000 Sk.

II. ZÁCHRANNÉ a TECHNICKÉ ZÁSAHY

V týždni od 24. 11. 2008 do 30. 11. 2008 uskutočnili príslušníci HaZZ na území Slovenskej republiky 359 záchranných a technických zásahov. Z toho 211 výjazdov bolo k dopravným nehodám, ktoré súviseli s vyslobodzovaním zakliesnených osôb a poskytovaním predlekárskej a technickej pomoci účastníkom cestnej premávky vrátane odstraňovania ekologicky nepriaznivých následkov dopravných nehôd a 148 výjazdov vykonali k ďalším záchranným a technickým zásahom, ktoré ohrozovali život a zdravie občanov.

Dopravné nehody

Pri uvedených dopravných nehodách boli 4 osoby usmrtené, 137 zranených a ďalších 109 osôb bolo priamo postihnutých následkami týchto udalostí.

Iné záchranné a technické zásahy

Príslušníci HaZZ uskutočnili v uplynulom kalendárnom týždni 16 ekologických zásahov, 9-krát poskytovali zdravotnícku pomoc, 23-krát technickú pomoc, 1-krát technologickú pomoc v 47 prípadoch pomáhali pri otváraní bytov, 4-krát vykonávali práce vo výške s použitím mobilnej techniky, 2-krát s použitím lezeckej techniky, 1-krát vykonávali povodňové práce, 2-krát práce na vode a 43 výjazdov uskutočnili k iným záchranným a technickým zásahom, ktoré ohrozovali život a zdravie občanov.

Ilustrační foto

Spracoval: mjr. Ing. Jozef Kinče

Pre médiá upravila: pplk. PhDr. Alena Bučeková
-swo-

Sdílet
Banner mototruck OK