Úterý 24. listopadu 2020, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

„Hasič, který nedojede na místo zásahu, je k ničemu“, říká ředitel pražských hasičů

Pan ředitel mě přijal bez váhání. Nekladl si žádné podmínky co se týká otázek. „Jsem připraven odpovídat na každou vaší otázku“, řekl hned v úvodu. Byla z něho cítit pohoda a vstřícnost. Právě tím uklidnil mojí počáteční nervozitu. Asi po hodině a půl jsem odcházel s dojmem, že jsem si povídal s kolegou sobě rovným.

Pan ředitel mě přijal bez váhání. Nekladl si žádné podmínky co se týká otázek. „Jsem připraven odpovídat na každou vaší otázku“, řekl hned v úvodu. Byla z něho cítit pohoda a vstřícnost. Právě tím uklidnil mojí počáteční nervozitu. Asi po hodině a půl jsem odcházel s dojmem, že jsem si povídal s kolegou sobě rovným.Jak dlouhá a trnitá byla vaše cesta k pražským hasičům

V podstatě byla jednoduchá. Začal jsem jako normální hasič-strojník, pak jsem se stal vyšetřovatelem v oddělení ZPP a přes funkci zástupce ředitele jsem se stal ředitelem.

Takže u hasičů jste jak dlouhou a jak dlouho jste ředitelem.
U hasičů jsem 40 let a ředitelem jsem od roku 2001.

Když se podíváte zpět na vaši kariéru ředitele. Je něco, co by jste udělal lépe? Co se nepodařilo a naopak co považujete za váš úspěch?
Nepodařilo se pochopitelně mnoho věcí, které jsem si představoval. Například výstavba nových stanic, která byla a je podmíněna finanční stránkou a státním rozpočtem. Podařila se základní věc, kterou jsem si stanovil a tou je zvýšení prestiže hasičů tady v Praze. Je to v podstatě cítit každý den. Mojí představou bylo také vytvořit vlídné prostředí pro zaměstnance, a to se myslím podařilo. Můj názor je, že vše se dá dělat lidskou formou, ale i vynadat se dá lidsky, aniž bych urazil důstojnost kolegy.

Já osobně i kolegové cítíme vaši všeobecnou oblibu u pražských hasičů. Cítíte to i vy?
No ono je to dvojznačné. Hodný ředitel může znamenat také hloupý ředitel. Já si myslím, že kluci pochopili, že jsem se rval za hasiče jak v ekonomické stránce věci, tedy platy, tak i v kvalitních ochranných pomůckách. Shrnuto, když pracujete s lidmi, je potřeba mít pro ně cit. Každý prostě umí něco a já osobně se snažím v člověku najít to dobré a to co potřebuji, aby dělal. To samé chci i po svých podřízených, tedy po lidech na vedoucích funkcích. Tuto filozofii přijalo myslím celé vedení a na atmosféře u pražského sboru je to vidět.

Já osobně to také zažívám a dobrým příkladem je událost, která se stala před několika lety, kdy jsem jako jeden z organizátorů soutěže IRON FIREMAN , seděl na obědě s londýnskými hasiči a vy jste náhodou přišel také na oběd a přisedl si k nám. Bez problému s nimi hovořil o věcech pracovních i soukromých. Když jsem jim řekl, že jste ředitel hasičů, nevěřili tomu. U nich by si jejich ředitel nikdy nepřisedl k „obyčejným" hasičům.
Já tohle považuji za úplně normální a snažím se být v první řadě člověk, který si váží svých spolupracovníků a dokáže jim to dát najevo.

Tady u pražských hasičů jsou odbory, které jsou mimo tu hlavní odborovou organizaci. Jak vy osobně a vedení vycházíte s odbory?
Je to o diskuzi. Můj plán byl převzít zodpovědnost za sociální potřeby našich zaměstnanců. Udrželi jsme rekreační střediska. Chtěl bych zdůraznit, že i výcviková střediska. Staráme se o důchodce, to je důležité. Každý z nás bude jednou v penzi. Spolupráce je myslím výborná. Odboráři navíc pochopili, že nejsem nepřítel, ale naopak rád slyším podněty, jak se říká od řadových hasičů. A v neposlední řadě se nám společně podařilo, že nemáme u sboru „krizové nebydlící" zaměstnance.

Teď trochu jiné téma a tím jsou platy. Vy jste slíbil během té žhavé diskuze kolem nových tarifů, že nikdo u pražských hasičů nepůjde s penězi dolů. Podařilo se vám tento slib splnit? Toto mé vyjádření nebylo jen tak plácnutí do vody nebo slibem, který by měl uklidnit zaměstnance. Já jsem si nechal zpracovat poměrně obsáhlou ekonomickou studii s dopady na zaměstnance, co se týká platů a s možnostmi sboru jak toto řešit. Výsledek se myslím povedl, což musí pocítit každý hasič. Nebylo to jednoduché, ale došlo k navýšení nebo minimálně nedošlo k propadu platů.

V souvislosti s platy došlo v nedávné době k demonstraci přímo před MVČR. Kolegové z jiných sborů, ale zaznělo to i z Prahy, říkají, že vedení sborů si prostě nepřeje, aby hasiči říkali své názory na veřejnosti, aby psali do diskuzí na oborových webech.
V době kdy tyto demonstrace probíhaly, já osobně jsem nepovažoval za vhodné, aby moji lidé, tedy pražští hasiči na demonstrace chodili, protože oni propad platů neměli. Nikomu jsem to nezakázal a nepostihl jsem nikoho za to, že tam byl. Já ale raději jednám, nemám rád křičení v ulicích. Navíc v době, kdy demonstrace probíhaly, už také probíhalo jednání a platy se nakonec zvedaly. Pokud probíhá jednání, je podle mě nekorektní vyjít do ulic.

Teď trochu jiné téma pane řediteli. Všichni jsme si všimli, že zmizely znaky jednotlivých hasičských sborů a byly nahrazeny jen tím jedním, tedy znakem HZS ČR. Není to škoda přijít o možnost hlásit se k příslušnosti k jednotlivým sborům?

Já se domnívám, že tohle je otázka unifikace, kterou zavedlo GŘ a já jsem ten první, který to musí respektovat a dodržovat. Ale tu naší svébytnost můžeme vyjadřovat i jinak. Třeba novým praporem, kde jsou výrazné pražské prvky. My prostě pořád budeme hasiči Prahy. Vydali jsme i publikaci k našemu výročí, která se hodně povedla. Naše historie je dlouhá a my se k ní hrdě hlásíme.

Hasiči si vymýšlejí znaky stanic a směn a snaží se propagovat svou příslušnost třeba tím, že si vyrábějí trička a čepice. Ty hasiči by to možná rádi viděli na oficiálním oblečení. Podle mě ta šedivá trička se nelíbí.
Když se podíváte do nabídky výstroje pro letošní rok tak je tam jiná nabídka, lepší, pestřejší a barevnější. Já nejsem proti, aby se hasiči hlásili ke svému sboru. Je to naopak důkaz jisté loajality. Třeba forma, kterou zvolila směna C na silvestra, se mi líbila. Udělali si kulichy s prvkem směny, za kterou slouží. A já jako velící důstojník na silvestra jsem při návštěvách hasičů na stanicích měl toho kulicha na hlavě. Nemám s tímto tedy žádný problém.

Jaká je v současnosti spolupráce s Magistrátem hl.m. Prahy? Když už patří pražský sbor pod MVČR respektive pod stát, může magistrát nějak zasahovat do chodu nebo se o to snaží? Pomáhá magistrát třeba finančně?
Vazby se pochopitelně trochu přetrhaly. Postupně se to ale napravuje a třeba rekonstrukce stanic je pod výraznou „milionovou" podporou ze strany města. Předělali jsme protiplyn na Peřinách. Chystá se rekonstrukce stanice v Krči a dokončení rekonstrukce stanice Petřiny. Toto bychom bez města nemohli uskutečnit. My pomáháme městu a tohle si GŘ uvědomuje a nebrání této spolupráci.

Mě osobně řekl pan primátor Bém, že každá metropole má své hasiče a on osobně a prý i celá pražská ODS chce i pražské pod sebe.
Představa současného vedení města je, mít metropolitní policii a tedy i hasiče. Je to věc názoru. Myslím, že současný stav je dobrý, tak jak je.

Jaká je spolupráce pražských hasičů s podnikovými hasiči na území města?
Podnikových hasičů zůstalo málo. Největší a nejvíc zásadní spolupráce je s hasiči na pražském letišti, hasiči Dopravního podniku hl.m.Prahy a drážními hasiči, tedy s HZS SŽDC. Máme samozřejmě základní vztahy, které nám dávají předpisy a ty dodržujeme bez výhrad. Pak je tu naše lokální dohoda, tedy nadstandardní dohoda s hasiči Letiště Praha, kde s nimi cvičíme. V případě nutnosti podle plánu najíždí naše technika na vybraná místa na letišti. Ta spolupráce je dobrá a hlavně nutná. Velmi těsná spolupráce je i s hasiči Dopravního podniku, kde se společně cvičíme třeba v nakolejování nebo na velmi specifické zásahy v podzemní dráze metra. Při požáru tržnice ta spolupráce byla perfektní. V té době jsme rekonstruovali protiplyn a dohody nám umožnili plnit dýchací techniku právě i u našich podnikových kolegů. Nadále hodláme udržovat přátelské vztahy a třeba specifické zásahy jako mají drážní hasiči prostě musíme nechat na nich a pomoci si navzájem.

Vím, že se spekulovalo, že třeba hasiči Dopravního podniku hl.m. Prahy nebo drážních hasičů měli spadnout pod pražské hasiče.
Ano, takové úvahy tu v minulosti byly. Teď se situace stabilizovala a nic takového se nechystá.

Když jste zmínil o dýchací technice, tak Praze bylo vytýkáno, že máme něco extra, tedy dýchací techniku jinou než zbytek republiky. Nechystá se změna, abychom na tom byli stejně jako ostatní?
Ano, v tomto roce právě z důvodů unifikace, tedy spolupráce u zásahu s ostatními jednotkami, dochází k výměně dýchací techniky. Praha začne používat přístroje firmy DRÄGER. Ostatně pražské dobrovolné jednotky a podnikové jednotky mají stejnou dýchací techniku, jakou budeme mít my. To je ten zásadní důvod. Je to pro nás technicky složité, ale přípravy jsme zvládli. Od 1. 4. 2009 bychom měli postupně najíždět na DRÄGERy.

Na to chci navázat a zeptat se na spolupráci i s dobrovolnými jednotkami. Je tady co vylepšovat?
Vylepšovat je potřeba vždy. Byl jsem potěšen tím, že mi pražské dobrovolné jednotky daly ocenění Řádem Svatého Floriána. Já jsem byl velice potěšen, protože jsem byl první krajský ředitel, který toto ocenění dostal. Ten systém jaký máme tady v Praze, tedy společného výcviku na kterém se aktivně jako profesionální sbor podílíme, je výhodný pro město. Technika a výcvik dobrovolných hasičů, je na dobré úrovni. Když je velký problém v Praze, tak nám tyto jednotky pomáhají. Navíc plno pražských hasičů je i v dobrovolných sborech . Uznávám ale, že byly doby, kdy jsem byl svým způsobem „hrobař" dobrovolných hasičů v Praze. Bylo to v době, kdy jsme patřili pod město a bylo málo finančních prostředků. Musel jsem stanovit priority a ty jsem dal profesionálnímu sboru. Časem se ale situace začínala vylepšovat i po ekonomické stránce a dnes mají dobrovolní hasiči Prahy jedno z nejlepších vybavení v ČR.

Myslíte si, že současný stav hasičů co se týká pokrytí hlavního města, je dobrý? Potřebujeme víc hasičů?
Co se týká počtu výjezdových hasičů, jsme na tom dobře. Myslím, že nejlépe z celé ČR.

V souvislosti s novým zákonem odešlo hodně lidí od policie. Zaznamenal tento trend i pražský hasičský sbor? Budeme muset doplňovat stavy?
To je dobrá otázka. Ano, odešlo asi 10% hasičů na výjezdu. Ale žádostí pracovat u pražských hasičů je stále dost. Proto již na konci roku jsme byli na stejných početních stavech. V tom jsme na tom lépe než třeba Policie ČR.

Teď nepříjemné téma a to jsou dopravní nehody pražských hasičů.
Tu otázku jsem čekal a je pro mě osobně nepříjemná. Nějaký masivní nárůst nehod není. Jen je prostě v Praze víc všechno vidět. U každé nehody je prakticky okamžitě bulvár. Další věcí je fakt, že doprava v Praze je nejhorší v celé ČR a my se musíme potýkat se situacemi, které neznají jiní řidiči jinde v republice. Kdo si nezkusil projíždět Prahou k případu s cisternou ve špičce, nepochopí. Nehody zaznamenáváme nejvíc právě ve špičce. Mimo té nehody, kdy jsme položili plošinu při jízdě na cvičení, jsme neměli kolizi v souvislosti s nedodržením předpisů ve vysoké rychlosti. Jsou to nehody, kdy jde o plechy a zrcátka, ale ne v souvislosti třeba s vysokou rychlostí. Toto nám prostě pražský provoz prakticky ani neumožňuje.

Je tedy nějaký recept jak snížit nehodovost?
Snažíme se lidi vychovávat. Podle mě jsme možná moc naše lidi chránili. Nemyslím to tak, že bychom neměli své lidi chránit. Pokud ale řidič způsobí nehodu svou zjevnou nedbalostí, musí pocítit svou chybu. Řidiči možná začínali pociťovat, že se jim nemůže nic stát pod ochranou sboru. Není to nic proti řidičům, ale každý si musí uvědomit, že pokud udělá fatální a neomluvitelnou chybu, musí počítat s tím, že za ní ponese následky. Já osobně se vždy držel hesla, že hasič, který nedojede na místo zásahu je k ničemu.

Která si myslíte, že ta z nehod je nejvíc pro sbor nepříjemná? Já si pamatuji na nehodu, kdy došlo ke kolizi tramvaje s automobilem vyšetřovatelů a těžce to zranilo dvě osoby.
Každá nehoda má nepříjemné důsledky. U této nehody zvlášť. Nepříjemná byla návštěva rodiny zraněné ženy a následně i jejího manžela, který nehodě podlehl. Je to nepříjemné, ale jako ředitel toto musím absolvovat a je to moje povinnost. Jen bych to nikomu nepřál. Já nemám totiž v ruce nic, čím bych vyvážil utrpení té rodiny. Ani faktem, že zachraňujeme životy jiných.

Veřejnost byla k myslím k hasičům v tomto případě hodně tolerantní. Stát se to Policii ČR tak nevím jak by to dopadlo.
Ano. Policie je v tomto případě na tom hůře. Je to o tom co jsem řekl na začátku. Snažím se vylepšovat prestiž hasičů.

A co ta poněkud zvláštní nehoda, kdy žebřík narazil při výjezdu do centrální stanice?
Tak tohle byla pro mě infarktová záležitost. Navíc jsme měli poradu vedení a já tu nehodu viděl prakticky z přímého přenosu.

Bude se za ten žebřík pořizovat nová technika?
Ano budeme obnovovat techniku. Já doufal, že bude rezerva v jednom žebříku, ale tento nešťastný výjezd nás o tu rezervu připravil. Co se týká výškové techniky tak Praha je na to myslím dobře. Ten index povinného vybavení máme dokonce mírně překročen. Ve srovnání se zahraničními sbory jsme na tom myslím také dobře. Někdy si kolegové hasiči ze zahraničí myslí, že tu jezdíme se zastaralou technikou, ale pak jsou překvapeni, co tu máme v Praze za techniku. Například, jak jsme zvládli povodně, nám nechtěli zahraniční kolegové vůbec věřit. Tohle se pak vždycky dobře poslouchá, ta chvála na adresu sboru a já jsem hrdý na to, že můžu být součástí toho všeho. Jako každý chlap jsem tak trochu ješitný.

Co výstavba stanic. Po smíchovské stanici se otevřela stanice v Radotíně. Provedla se významná rekonstrukce Centrální stanice. Chystá se něco dál?
My jsme zakoupili výhodně pozemek pro novou stanici v Modřanech. Tato stanice bude důležitá pro pražský okruh a technicky bude také podporovat i pražský IKEM. Máme již zajištěny peníze od státu. Navíc se budeme rozšiřovat i na centrální stanici o vedlejší budovu. Toto jsou reálné plány, které budou uskutečněny.

Co Holešovice? Ty stavěl ještě Hitler.
Ano. Tam je problém. Já osobně jsem se snažil po dobu několika let na toto upozornit primátory, ministry vnitra a dokonce i několik premiérů vlády, tak jak šli po sobě. Rekonstrukce stanice v Holešovicích je ve stádiu slibů, ale tím to bohužel končí. Je to škoda, protože to je jediná stanice, kde máme velký prostor a tak velkou plochu. Na žádné jiné stanici takový prostor nemáme.

Pane řediteli, mám na vás poslední otázku. Myslíte si, že hospodářská krize, která zasáhla celý svět a tedy i Českou republiku, zasáhne i hasiče? Tedy jestli pocítí nějak tu krizi na své výplatě nebo zda se mají bát o práci, zda se to dotkne nákupu techniky?
Já obavy o platy nemám. Stejně tak si nemyslím, že se bude u hasičů propouštět. Možná se to může v budoucnu dotknout nákupu techniky. Ty projekty, které se plánovaly před krizí, se uskuteční. Tam je to jasné. Jsem v tomto směru optimista. Nevidím to růžově třeba s výstavbou nových stanic a rekonstrukce Holešovic mimo těch již rozhodnutých plánů, o kterých jsme spolu hovořili.

Pane řediteli, děkuji vám za rozhovor.

Martin Kavka


-kaw-

Sdílet