Neděle 29. listopadu 2020, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

První psané zprávy…

Je mi jasné, že již netrpělivě očekáváte zprávy o svých ratolestech, které jste z naprosto nepochopitelných důvodů svěřili do péče osob psychicky postižených, u kterých se málokdy dá předpokládat alespoň jakýsi záblesk racionálního uvažování.

Vážení přátelé,

je mi jasné, že již netrpělivě očekáváte zprávy o svých ratolestech, které jste z naprosto nepochopitelných důvodů svěřili do péče osob psychicky postižených, u kterých se málokdy dá předpokládat alespoň jakýsi záblesk racionálního uvažování.

Příjezd na základnu dopadl vcelku dobře a i počasí se rozhodlo své vrtochy si ponechat na pozdější dobu. Tím však celá idyla končí…

V těsné blízkosti našeho tábora (konkrétně asi cca 10 metrů za naší kuchyní) se totiž nalézalo cosi, co jsme zprvu považovali za stavbu místního domorodého kmene Horbožáků, kteří zde na Kalvarii často provozují své okultní činnosti ( sesílají na nás déšť a jiné nepřístojnosti) a narušují tak jinak poklidný život nás spořádaných „Pražáků".

Bohužel, teprve později jsme zjistili, že se nejedná ani o stavbu pošumavských indiánů ani o nemístný žert našich kolegů z předchozího kurzu „Cestovatelů po galaxii", ale že tento …, (vlastně ani nevím jak to nazvat)…prostě ta věc má úzkou spojitost s nálezem pradávné kamenné desky nalezené při mineralogickém průzkumu v nedalekém nalezišti stříbra pod horou Borek. To jsme pochopili až v okamžiku, kdy nám průvodce na jedné nejmenované zřícenině tuto desku ukázal a my jsme spatřili symboly totožně s těmi na naší „věci".

Nedalo nám to a z vlastních sil (tedy spíše spojením sil dvou nejstarších oddílů) jsme uspořádali loupežnou výpravu na tento památkově chráněný hrad a tuto vzácnou fresku jim podle ukořistili.

Musím se přiznat, že jsem měl tu čest se této výpravy zúčastnit a že při pohledu na brilantní taktiku, kterou naši odvážní táborníci zvolili, si jen těžko dovedu představit jediného obyvatele Velhartic a přilehlých osad, který by o naší výpravě nevěděl.

Nicméně i po těžkostech, které jsme si způsobili sami (kastelánka a pokladní museli vynakládat opravdu hodně úsilí, aby si nás nevšimly) jsme výše zmíněnou desku uloupili a převezli je do svého doupěte.

Bohužel, snad mi to prominete, jsme se hned první večer pokusili kamennou desku umístit do blízkosti té věci za jídelnou. Hned jak jsme jí tam položili, tak nám deska odhalila svá tajemství v podobě podivně zasazených kamenných čtverců s jakýmsi tlačítkem uprostřed.

Co myslíte, pokusili jsme se ho zmáčknout?

Jak již správně uhodli ti bystřejší z vás, tak ano. Ze svého středu jsme vybrali toho nejstatečnějšího z nás, zvaného „Drak", který je svými hrdinskými kousky ve svých úctyhodných 5 ti letech známý po širém okolí, především však v chatičce Ježek a na umývárně a za oslavného chorálu nechali tohoto protřelého matadora tlačítko zmáčknout.

V tu chvíli se však daly věci do pohybu a my zjistili, že ta věc je vlastně brána do jiného časoprostoru. Tedy až potom, co nám to vysvětlilo jakési stvoření, které se zničehonic v té bráně objevilo.

Zprvu jsme se nátlaku dětí okusit dobrodružství v jiných světech a dobách bránili. Ale dlouho to netrvalo, my neodolali a za bojovného křiku mnohdy doprovázeným ustrašeným pláčem vedoucích vykročili vpřed…

Bohužel další zápisky z deníku hlavase „Bíba" se již nedochovaly a tak jsem nucen vám podávat zážitky vašich ratolestí já, poslední pozůstalý.

Občas k nám z „Hvězdné brány" přilétnou útržky o jejich dobrodružstvích a tak doufám, že alespoň mým prostřednictvím budete občas informováni.

Poslední, co o nich vím, je to, že se ocitli v jakémsi prastarém království Šogunů a že se snaží přežít střet se zákeřnými ninji.

Jestli přežili, to se doufám dozvíte příště......

-kuw-

Sdílet
Seriál: Tábor HZS Praha