Sobota 10. dubna 2021, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Očkování hasičů proti nemoci COVID-19 bude součástí fáze I B, priorita oproti původním plánům vzrostla

Z důvodu krizového vývoje epidemické situace na území České republiky spojené s výskytem koronaviru SARS-CoV-2, který vyvolává onemocnění COVID-19, bylo rozhodnuto o plošném dobrovolném očkování obyvatelstva České republiky proti COVID-19, protože právě očkování je nejúčinnějším nástrojem kontroly pandemie onemocnění COVID-19.

Hlavním cílem očkovací kampaně proti COVID-19 je ochránit obyvatele ČR a omezit další šíření nákazy v populaci, a to zajištěním prevence onemocnění touto infekcí a prevence reinfekce. Pouze dlouhodobá preventivní ochrana před onemocněním dokáže zabránit vzniku dalších vln pandemie.

Tím lze dosáhnout snížení počtu úmrtí, zabránit přetížení zdravotnických zařízení, přispět k ochraně rizikových skupin obyvatelstva, zdravotnických pracovníků a ochraně klíčových složek kritické infrastruktury.

Pandemie virové choroby COVID-19, která je způsobena koronavirem SARS-CoV-2, vypukla v prosinci 2019 ve městě Wu-chan v provincii Chu-pej v centrální Číně.

Prvotní skupina nakažených lidí jevila známky zápalu plic bez dalších příznaků. Virus se může přenášet z člověka na člověka a jeho rychlost šíření eskalovala v polovině ledna 2020, kdy byly evidovány první případy nakažených mimo pevninskou Čínu.

SARS-CoV-2 (dříve označovaný prozatímním odborným jménem 2019-nCoV nebo jako wuchanský koronavirus) je taxonomický ráz či vnitrodruhový klad virového druhu s mezinárodním taxonomickým názvem Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus.

Jedná se o RNA koronavirus, který způsobuje onemocnění COVID-19 (z angl. COronaVIrus Disease 2019), které bylo poprvé pozorováno na konci roku 2019 v čínském městě Wu-chan.

Nyní je sedmým známým lidským koronavirem. Sekvenční analýza odhalila, že patří do stejného druhu jako SarS-CoV, tedy virus způsobující nemoc SARS.

V rámci procesu očkování je snaha dosáhnout minimálně 60% proočkovanosti cílové populace ČR a tím dostat pandemii onemocnění COVID-19 pod kontrolu.

Cílem očkovací strategie je nastavit proces, pomocí kterého bude dosaženo co nejrychlejšího proočkování významné části populace vakcínou proti nemoci COVID-19. S ohledem na vzácnost zdrojů (dostupnost vakcíny v čase, personální kapacity) je stanovena prioritizace jednotlivých skupiny osob, které mají být očkovány, a to za účelem co nejdřívější imunizace té části populace, které nemoc COVID-19 může způsobit největší obtíže, v krajním případě potom smrt.

Vzhledem k postupným dodávkám očkovacích látek bude očkování probíhat v několika fázích.

Přečtěte siKategorii jednotky určují výhradně potřeby plošného pokrytí, při sestavování se vychází legislativních předpisů i pokynu generálního ředitele HZS

U fáze IB se očekává dostupnost očkovacích látek od vícero výrobců. Očkování bude provádět maximální počet zřízených očkovacích míst a postupně se v závislosti na dostupnosti očkovacích látek zapojují ordinace praktických lékařů. Zároveň budou pro širokou veřejnost zřizována velkokapacitní očkovací místa dle potřeby krajů.

Očkování v této fázi bude realizováno v souladu se stanovenou prioritizací s důrazem na:

  • seniory (65+);
  • osoby s vybranými chronickými onemocněními;
  • osoby vykonávající povolání důležitá pro zachování základních funkcí státu.

Do posledního bodu spadají příslušníci Hasičského záchranného sboru České republiky a členové jednotek požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany (kategorie JPO II a JPOIII).

Fáze IB měla původně probíhat od února do června 2021, nedostatek vakcín ji však časově posouvá. Kompletní metodika včetně prioritizace je přílohou článku.

Sdílet
Přiložené soubory
Metodický-pokyn-kampaně-očkování-Plán-provedení.pdf zobrazit online PDF 201 kB
Příloha-1-Dodatek-3-Prioritizace-cílových-skupin.pdf zobrazit online PDF 58 kB

Pandemie virové choroby COVID-19, která je způsobena koronavirem SARS-CoV-2, vypukla v prosinci 2019 ve městě Wu-chan v provincii Chu-pej v centrální Číně.

Prvotní skupina nakažených lidí jevila známky zápalu plic bez dalších příznaků. Virus se může přenášet z člověka na člověka a jeho rychlost šíření eskalovala v polovině ledna 2020, kdy byly evidovány první případy nakažených mimo pevninskou Čínu.

Oficiální web Ministerstva zdravotnictví: koronavirus.mzcr­.cz

Wikipedia.org: Pandemie COVID-19 v Česku

Seriál: COVID-19