Neděle 7. března 2021, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Situační zpráva z událostí dne 10. 8. 2010

Jednotky požární ochrany vyjely dne 10.8. 2010 k 811 udá­lostem. Na jejich likvidaci se podílelo 638 jednotek PO, z toho 291 jednotka HZS ČR. Struktura zásahové činnosti: 48 požárů, 46 dopravních nehod, 21 úniků látek, 672 technické zásahy a 21 planý poplach 3 ostatní události.

Závažné požáry a ostatní mimořádné události


Kraj Středočeský

okres Praha – západ, Hostivice. Dopravní nehoda – cisterna převážející derivát etylhexanolu (přepravovaná sloučenina není považována za nebezpečnou látku, nemá přiděleno číslo dle ADR/RID) na boku mimo vozovku, k úniku látky nedošlo. Zasahovaly 2 JPO, které přečerpaly látku do náhradní cisterny a postavily vozidlo na kola. Během přečerpávání látky a vyprošťování vozidla byla R 6 uzavřena na déle jak 2 hodiny.

okres Benešov, Týnec nad Sázavou. Technická pomoc. Člun HZS ČR zasahoval při průzkumu neovládaného raftu pod jezem, jestli se v něm nevyskytují osoby. Při této činnosti došlo k převržení člunu HZS nárazem klády nesené proudem. Jeden příslušník HZS zůstal ve vývařišti jezu a byl zachráněn vrtulníkem AČR a převzat ZZS k ošetření se zhmožděninami a podchlazený.

Kraj Jihomoravský

okres Brno – město, Brno – Komárov. Dopravní nehoda vozidla PO se škodou nad 100 000 Kč, při cestě k zásahu došlo ke střetu CAS 15 MAN a tramvaje. Ke zranění osob nedošlo.


Povodňová situace:

Byla vyžádána pomoc AČR, celkem bylo v pondělí nasazeno 604 vojáků a 147 ks techniky.

Do doby zpracování zprávy byly známy 3 potvrzené oběti na životech, 3 osoby jsou nezvěstné. V Bogatyni (Polsko), byla při povodni usmrcena žena, trvale bytem v Bogatyni, která, dle sdělení polské strany (KCKR PSP), byla státní příslušnicí ČR.

V Libereckém kraji zasahují povodňové odřady z HZS hl.m. Prahy, Středočeského a Královéhradeckého kraje. Dne 10.8. bylo staženo zpět na základnu čerpadlo MČS 400, které ukončilo práci v osadě Víska u Višňové.

V Libereckém a Ústeckém kraji jsou nasazeny odřady ZÚ Hlučín s ženijní technikou pro likvidační práce, celkem 25 kusů těžké techniky a 42 hasičů. V Libereckém kraji je nasazena převozová sanita se zdravotníkem ze stavu ZÚ Hlučín.

V Libereckém kraji zasahuje 51 dobrovolných jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí z hl.m.Prahy a Středočeského, Pardubického a Královéhradeckého kraje – 250 hasičů s 50 ks techniky.

Skupina z THW (SRN), která byla nasazena ve Frýdlantu a ve Višňové a prováděla záchranu broděním nákladními vozidly, dne 10.8. ráno odjela zpět.

V postižené oblasti působí psychologové HZS ČR, PČR a nevládních organizací, AČR připravuje vyslání skupiny psychologů do oblasti.

Od soboty 7. 8. 2010 v 15:00 je vyhlášena Ústřední koordinace záchranných a likvidačních prací.

V Libereckém kraji je vyhlášen stav nebezpečí pro celé území kraje od 16:30 7.8. do 24:00 14.8.

V Ústeckém kraji je vyhlášen stav nebezpečí pro celé území okresu Děčín od 20:00 7.8. do 24:00 do 21.8.


Celkový počet událostí byl o 280 % vyšší proti dlouhodobému průměru. Počet požárů byl o 13 % nižší, počet dopravních nehod byl o 16 % nižší, počet úniků látek byl o 31 % vyšší, počet technických zásahů byl o 538 % vyšší a počet planých poplachů byl o 5 % nižší než dlouhodobý průměr.

Info: kpt. Bc. Radek Kislinger
tiskový mluvčí
MV – GŘ HZS ČR


-wap-

Sdílet