Pondělí 29. května 2023, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasičské muzeum prosí o pomoc

Shánějí se stará i značně poškozená hasičská auta

Obec Čechy pod Kosířem spolu s místním sborem dobrovolných hasičů po pětiletém úsilí, kdy bylo zejména členy sboru zdarma odpracováno více jak 5000 brigádnických hodin, vybudovaly a v roce 2000 otevřely hasičské muzeum, které je největším svého druhu na Moravě.
Hasičské muzeum charakterizuje vývoj hasičské techniky v nejstarší továrně na hasičské stříkačky v tehdejším Rakousku-Uhersku, založené v roce 1820, která stála až do poloviny minulého století na místě dnešního muzea. Vystavené exponáty ukazují vývoj hasičské techniky od výroby těch nejjednodušších, ručně poháněných strojů, dále stříkaček tažených koňským spřežením, až po moderní výkonné stroje s odstředivými čerpadly
a s pohonem benzínovými motory. Muzeum také dokumentuje řemeslnou zručnost dnes již zašlých řemesel jakými byly mosazník, mědikovec, kolář, řemenář, helmař, kotlář, provazník, slaměnkář, košíkář…, které stály na počátku vzniku těchto unikátních strojů.
Pětiletý provoz našeho muzea prokázal obrovský zájem veřejnosti a především hasičů od nás i ze zahraničí o staré hasičské stroje a techniku. To přivedlo vedení obce spolu se sborem dobrovolných hasičů k rozhodnutí, ještě v letošním roce 130. výročí založení sboru, rozšířit výstavní plochu muzea o dalších cca 110 m2. Z uvedeného důvodu se touto cestou obracíme na všechny hasiče a sbory s prosbou o pomoc a spolupráci s cílem uchovat pro další generace unikátní hasičské stroje a techniku.
Pro připravované rozšířené obecní hasičské muzeum v Čechách pod Kosířem převezmeme darem, pronajmeme, vypůjčíme, případně odkoupíme hasičské stroje a hasičské vybavení všeho druhu, zejména vyrobené v místní dnes již zaniklé továrně R. A. Smekal, a to i v torzálním stavu.
Naléhavě sháníme stará i značně poškozená hasičská auta, stříkačky a také parní stříkačku taženou koňmi, vyrobená bývalou zdejší továrnou. Rádi do muzea převezmeme a jeho expozici doplníme o staré helmy, uniformy, sekyrky, lampy, háky, žebře, hasicí přístroje a další hasiči používané vybavení a zařízení a také písemnosti vztahující se k hasičům, jako jsou staré prospekty, diplomy, stará technická dokumentace, nabídkové listy atd. Majitelům staré hasičské techniky a vybavení nabízíme po vzájemné dohodě také možnost vystavení strojů a předmětů v našem hasičském muzeu.
Část vystavené expozice si mohou zájemci prohlédnout i na webových stránkách www.cechypk.cz (po otevření stránky klikněte na hasičské muzeum).
V případě možné nabídky nás neváhejte kontaktovat: Zdeněk Mader – starosta obce Čechy pod Kosířem, telefon 582 373 726, mobil 723 471 329, e-mail: ou@cechypk.cz, nebo Jan Pospíšil – místostarosta obce Čechy pod Kosířem a správce obecního hasičského muzea 582 373 053. Dě­kujeme.
Zdeněk Mader, Josef Ponížil
Sdílet