Středa 10. srpna 2022, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Letecké záběry: Druhý den hasebních prací v Chropyni

Výrobnu plastů v Chropyni na Zlínsku zachvátily několikametrové plameny před druhou hodinou ranní. Na místě zasahují jednotky ze Zlínského, Olomouckého i Jihomoravské­ho kraje.

Po uplynutí čtyřiadvaceti hodin po nahlášení mimořádně rozsáhlého požáru podniku na zpracování plastů v Chropyni zůstávají hasiči stále na místě a s požárem bojují v mezích svých sil a technických možností. Jen za první den zásahu se na místě požáru vystřídali hasiči ze 41 jednotek profesionálních, dobrovolných i podnikových sborů tří krajů.

Sedmnáct hodin hasičům trvalo, než intenzivním hašením dostali požár pod kontrolu a velitel zásahu mohl nahlásit tolik očekávanou lokalizaci požáru. Ani zdaleka to však neznamená celkové vítězství nad plameny. Hasiči se nemohou dostat do vnitřních prostor zničených budov, kde jsou největší a stále hořící ohniska.

I nadále platí pro zasahující hasiče pokyn pro maximální opatrnost při zásahu v těsné blízkosti budov, kde hrozí další zřícení poškozených stavebních prvků, zdí, nosníků a dalších konstrukcí.

AKTUALIZACE 18:00 Po více než čtyřiceti hodinách intenzivních hasebních prací se podařilo zcela zlikvidovat požár asi na dvou třetinách zasaženého prostoru. Nadále však stojí před hasiči ten nejtěžší úkol, a tím je uhašení samotného jádra a hlavního ohniska požáru. Toto místo je nadále pro hasiče nedostupné a je ukryto pod hromadou trosek ze zřícených budov. Do tohoto prostoru není možné zatím vstoupit, ani tam dostat vodu ze země, z výšky nebo ze vzduchu.

V blízkosti už uhasených ohnisek se hasiči dostali na střechy vedlejších budov, odkud je veden další útok sérií proudů vody. Nadále se hasiči snaží trpělivě postupovat k poslední hořící třetině zničených budov, kde stále vyhořívá velké množství plastů.

Hasiči se znovu připravují na střídání, které je plánováno po 19. hodině. Končí také dnešní výrazná pomoc policejního vrtulníku, který hašením přispěl k podstatnému snížení síly požáru. Z čističky odpadních vod přišla informace, že jsou schopni nadále čistit splachovou vodu z hašení a záložní jímka tak nebyla využita.

AKTUALIZACE 15:00 Zasedání krizového štábu se dohodlo na pokračování doby evakuace asi 400 osob z Chropyně, které je platné nejméně do nedělního rána. Nadále také pokračuje naprosto příkladná spolupráce mezi velením zásahu a zástupci obce. Stanovené úkoly jsou dobře plněny a nedochází ke zbytečným prodlevám.

Hasiči dál pokračují v likvidaci požáru ze země, z plošin i žebříků a nadále také za podpory policejního vrtulníku. Další kontrolní oblet potvrdil další pokles intenzity požáru. Nadále je bedlivě sledována předpověď počasí a směr větru.

Hodnoty měřených látek v ovzduší klesají úměrně intenzitě požáru. Nadále evidujeme pouze dvě zranění u dobrovolných hasičů během zásahu.

AKTUALIZACE 14:00 Čistírna odpadních vod je nadále přetížena splachovou vodou z místa požáru. Velitelé se rozhodli vybudovat náhradní jímku v areálu, do které bude voda z požáru přečerpávána a následně znovu použita k hašení. Tím dojde k odlehčení zatížení čistírny.

Intenzita požáru nadále klesla. Z místa zásahu vychází světle šedý až bílý kouř. Piloti vrtulníku se tak mohou dostat blíže k místům hoření a přesněji zacílit dávku vody. Hasiči proto znovu používají u vrtulníku smáčedla, která do vody přidávají. Smáčedla zvyšují účinnost hašení a chlazení používané vody.

Krajská hygienická stanice ukončila svá měření pomocí mobilního pracoviště. Nadále měření budou provádět hasiči z chemických laboratoří Frenštát pod Radhoštěm. Nařízená evakuace osob ze zasažených oblastí Chropyně nadále trvá.

AKTUALIZACE 12:00 Hasiči si na místo vyžádali výjezd statika. Ten prozkoumal všechny zasažené objekty a pro hasiče vystavil prvotní zprávu. Ta je důležitá pro další taktiku zásahu a případný průnik hasičů k ohniskům. Ze zprávy je jasné, že hlavní zasažená budova je určena k celkové demolici, další objekty jsou značně poškozeny a hrozí jejich další zřícení. Poškozen byl také betonový plot areálu, který na několika místech spadl a místo je nebezpečné pro chodce i projíždějící vozidla.

AKTUALIZACE 10:00 Hasiči nadále pokračují v intenzivním zásahu. Znovu na místě požáru evidujeme přes 130 hasičů z profesionálních, dobrovolných i podnikových sborů. Intenzita požáru se snížila a oslabený oblak kouře odhaluje další místa zásahu. Pilot určuje nová ohniska, kam hasiči směřují své proudy. Nadále také pokračují měření škodlivin v ovzduší, kde jsou zjišťovány zvýšené hodnoty hlavně u prachových částic. Další sledované látky nedosahují kritických hodnot nebo úrovně pro další nutnou evakuaci osob.

Hasiči znovu zřídili čtvrtý bojový úsek. V některých částech zasažených objektů se hasičům podařilo proniknout do skladových prostor, odkud byla vyvezena část naskladněného materiálu. V místech, kde plasty byly poškozeny sálavým teplem již není možné materiál zachránit.

AKTUALIZACE 09:00 Pilot policejního vrtulníku dostává pokyn od velitele zásahu ke vzletu. Po kontrolním obletu a dokumentaci požářiště je zvolena taktika postupu a shozů. Bambi vak je následně plněn a ve tříminutových intervalech je dávka více než 900 litrů vody dopravena nad kritická místa požáru.

AKTUALIZACE 08:00 Opakovala se stejná situace jako ve tři hodiny ráno. Po dalším zřícení částí zasažených budov došlo k expanzi horkých plynů z požáru a následnému výronu masivního oblaku kouře. Hasiči znovu s krátkou přestávkou dostali požár pod kontrolu a pokračovali v intenzivním hasebním zásahu.

Přiletěl povolaný vrtulník Policie ČR, který se připravuje na podporu hašení ze vzduchu. Jen za první den provedli piloti 137 shozů vody.

AKTUALIZACE 06:00 Hasiči stále pokračují v hašení místa požáru a stále se snaží najít prostor, kterým by dostali vodu k jednotlivým skrytým ohniskům. Hlavním problémem nadále zůstává obrovské množství hořících plastů, ke kterým se hasiči nemohou dostat. Po náročné noci se hasiči připravují na další střídání a příjezd čerstvých posil. Svítá a denní světlo znovu odhaluje torza budov a zkázu ničivého požáru.

AKTUALIZACE 04:00 Hasiči mají znovu požár pod kontrolou. Mohutný výbuch plynů uvolnil větší množství nebezpečných látek do ovzduší. Chladný vítr znovu držel zplodiny hoření u země a unášel je v nezměněném směru na evakuované obytné částí města Chropyně. Teď se zhodnotilo správné rozhodnutí o nařízení evakuace desítek rodin, které by byly jinak vystaveny dalšímu ohrožení ze znečištěného vzduchu.

Hasičům se podařilo na několika místech poškozených budov prorazit otvory, kterými je hasivo směřováno přímo do ohnisek požáru uvnitř objektů. Přispívá to k rychlejšímu hašení hořících plastů a ke snižování teploty uvnitř budov.

Další zničené konstrukce a střechy odhalily vnitřní prostory a znovu zvažujeme povolání policejního vrtulníku na hašení vnitřních ohnisek. Jeho nasazení by bylo možné znovu od ranních hodin

AKTUALIZACE 03:00 Došlo k mohutnému zřícení vnitřních částí jedné z hlavních budov a k následnému enormnímu výbuchu horkých plynů. Nad torzo budovy vylétl asi dvacetimetrový výšleh plamene. Velitel zásahu okamžitě stáhl všechny zasahující hasiče v blízkosti budovy a po opadnutí síly požáru znovu zahájil frontální útok. Proudy vody zamířily do útrob zničené stavby a k odhalenému ohnisku požáru.

Požár se podařilo hasičům udržet uvnitř trosek a zabránit rozšíření plamenů. S maximálním nasazením pak byly uchráněny především blízké zásobníky nebezpečných a chemických látek pro teplárnu. Udržení tohoto stavu i lokalizace požáru je pro hasiče klíčové

AKTUALIZACE 01:00 Specialisté z hasičské laboratoře Frenštát pod Radhoštěm nadále prování série měření nebezpečných látek v ovzduší. Hasiči nadále čerpají vodu a kyvadlově ji přiváží z nedalekého jezera do druhého a třetího bojového úseku. Nadále je první bojový úsek zásobován dálkovou dopravou vody ze stejného zdroje.

AKTUALIZACE 20:00
V místě zásahu zřídili hasiči z deseti jednotek dálkovou dopravu vody z nedalekého jezera, která směřuje na první bojový úsek. Nadále už nebude voda navážena kyvadlově v tak rozsáhlé míře, ale bude přečerpávána přímou cestou vytvořeným tandemovým vedením. K požářišti míří další vyslané elektrocentrály a osvětlovací agregáty, které budou v noci nasvětlovat hasičům místo zásahu.

AKTUALIZACE 18:44
Vzhledem k nemožnosti efektivního průniku hasičů k jednotlivým ohniskům, bude místo požáru ponecháno samovolnému vyhoření. Hasiči budou nadále ochlazovat okolní místa a bránit případnému dalšímu rozhoření požáru.

AKTUALIZACE 18:00
Velitel zásahu hlásí lokalizaci požáru. Po sedmnácti hodinách velmi silných hasebních prací se hasičům konečně podařilo dostat požár pod kontrolu, a ten se tak dále již nešíří. Hasiči vystřídali asi polovinu zasahujících kolegů, celkem tak bylo do akce zatím povoláno téměř čtyřicet jednotek. Je prováděna příprava na noční zásah. Na místo jsou dováženy osvětlovací agregáty a v dalším hašení se bude i nadále pokračovat.

AKTUALIZACE 17:30
Je hlášeno druhé zranění dobrovolného hasiče, tentokrát z jednotky SDH obce Němčice. Zranění je znovu středně těžké a v oblasti oka. Po poskytnutí první pomoci byl hasič odvezen do nemocnice k další nezbytné péči.

AKTUALIZACE 17:05 Dalším intenzivním zásahem se daří snižovat sílu požáru, který stále ale není lokalizován. Z místa požáru stoupá nadále hustý kouř, který změnil barvu na šedou. Zvýšené hodnoty sledovaných látek v ovzduší jsou zvýšené pouze u prachu. Nadále proto platí nařízená evakuace. Budova se bortí, zásah bude pravděpodobně probíhat celý víkend a dojde ke kontrolovanému vyhoření.

AKTUALIZACE 17:00
V tuto chvíli se připravuje evakuace asi 300 obyvatel v okolí haly

AKTUALIZACE 16:00
Nadále pokračují série měření koncentrací nebezpečných látek v ovzduší. Do detekce jsou zapojeni jak hasiči, tak i specialisté s mobilním pracovištěm krajské hygieny. Prováděná měření mají sestupnou tendenci výsledků jednotlivých látek v ovzduší.

AKTUALIZACE 15:40
Na místo požáru jede 16 jednotek hasičů kvůli vystřídání svých kolegů.

AKTUALIZACE 15:00
Hasiči začínají předpovídat, že zásah bude nadále velmi dlouhý. Není možné vstoupit do zničených budov a provést intenzivní a přímé hašení. Objekty mají narušenou statiku a jsou pro zasahující hasiče příliš nebezpečné. Stále dochází k destrukcím částí staveb a k pádům sutin mezi záchranáře.


Zpráva o výpomoci HZS Olomouckého kraje
Hasičský záchranný sbor přijal informaci z krajského operačního střediska Zlínského kraje v 01:05 hodin a dle dalších průběžných žádostí jednotky Olomouckého kraje například vypomáhaly s přípravou pěnidla z Drahanovic, ale také se samotnou likvidací požáru.

K místu vyslalo operační středisko profesionální jednotky z Kojetína a Přerova. A to osádky cisternových vozidel a také výškovou techniku. K pomoci rovněž vyrazili i dobrovolní hasiči Troubky, Němčince na Hané a Horní Moštěnice. Všechny naše jednotky jsou na místě převážně z důvodu zásobování vodou cisternami a to jak na různých hasebních úsecích tak i pro dodávku vody do hasebního vaku na helikoptéře.

Ta se přepravuje kyvadlově cisternami z rybníka, který je přímo naproti hořícího závodu. K události byl rovněž vyslán psycholog Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje včetně dvoučlenného PIT teamu. Ve spolupráci s kolegy Zlínského kraje asistují při evakuaci přilehlých ulic, které jsou zasaženy hustým kouřem a zplodinami hoření. A proto bylo velitelem zásahu rozhodnuto z preventivních důvodů obyvatelé těchto ulic evakuovat.

Celý zásah bude trvat ještě několik hodin, naše jednotky Olomouckého kraje stále zůstávají na místě. V současnosti například jednotka Němčice na Hané je součásti úseku plnění helikoptéry, která velmi účinně pomáhá při hasebních pracích.


AKTUALIZACE 13:00
Je zřízen štáb velitele zásahu a jsou určeni jeho členové. Nadále pokračuje hasební zásah ve stejné skladbě – hašení mnoha proudy vody ze země, s plošin i žebříků, stálá podpora hašení vrtulníkem policie. Celý prostor zásahu je vyhrazen proti vstupu, o což se starají zástupci policie.

AKTUALIZACE 12:06
Oblast, do které vítr vhání štiplavý dým, se bude muset nuceně evakuovat, původní dobrovolnost akce byla přehodnocena.

I nadále hrozí zamoření kouřem a dlouhodobý pobyt v zóně by mohl být zdraví nebezpečný. Lidé budou evakuováni do místní tělocvičny.

AKTUALIZACE 11:00
Je hlášeno zranění dobrovolného hasiče jednotky SDH obce Chropyně. Při zásahu se hasič zranil v oblasti kolene. Na místo vyjela posádka zdravotnické záchranné služby, která si pacienta převzala do své péče a hasič byl odvezen do nemocnice.

Velení zásahu se ujal nový velitel, který znovu přehodnotil celou situaci. Vzhledem ke skutečnosti, že se nepodaří požár uhasit v následujících několika málo hodinách, a k faktu, že lidé nevyužili možnosti dobrovolné evakuace, je nutné evakuaci nařídit. Není možné dále riskovat se zdravím občanů, kteří by tak byli dlouhodobě vystaveni dýchání malých dávek nebezpečných látek z ovzduší. Dlouhý pobyt by mohl být nebezpečný především pro seniory a pro nemocné spoluobčany. Po dohodě s krizovým štábem byla nařízena evakuace několika míst v městské části Chropyně. Úkol byl svěřen Policii ČR, ve spolupráci se zástupci města. Do pomoci s evakuovanými se zapojili také psychologové hasičů a členové PIT týmu.

AKTUALIZACE 10:50
Na místě stále zasahuje vrtulník, podle posledních informací to pomáhá a oheň se daří postupně dostávat pod kontrolu.

AKTUALIZACE 10:20
Na místě zasahuje vrtulník a pomáhá dostat požár pod kontrolu.

AKTUALIZACE 10:00
Evakuaci díky ohrožujícímu kouři využilo zatím pouze 5 obyvatel. hasiči museli přestat používat pěnu. Hrozil kolaps kanalizační sítě.

AKTUALIZACE 9:30
Proběhlo měření hladiny škodlivin v ovzduší v lokalitě Františkov a Hrad, zjištěné hodnoty nejsou život ohrožující, i přesto bude umožněna dobrovolná evakuace pro obyvatele těchto lokalit do Kroměříže, odjezd autobusu od křižovatky Františkov a Hrad v 10:30.

Během dne budou probíhat měření hladin škodlivin v ovzduší po celé Chropyni a na základě jejich výsledků budou občané informováni o případných povinných či dobrovolných evakuacích.

AKTUALIZACE 9:30
Proběhlo měření hladiny škodlivin v ovzduší v lokalitě Františkov a Hrad, zjištěné hodnoty nejsou život ohrožující, i přesto bude umožněna dobrovolná evakuace pro obyvatele.

AKTUALIZACE 8:30
Na hašení požáru byl nasazen vrtulník. Čerpací stanoviště je přímo v areálu firmy.

AKTUALIZACE 8:20
Jak potvrdil Ivo Mitáček, tiskový mluvčí HZS ZLK, hasiči uvažují o nasazení vrtulníku pro hašení hořící haly. Likvidační práce budou trvat pravděpodobně po celý víkend.

AKTUALIZACE 8:00
Hasiči stále nemohou dostat požár pod kontrolu. Komplikuje to silný vítr. Stále zůstává nejvyšší stupeň. Krizový štáb uvažuje o evakuaci části obyvatel v Chropyni kvůli dýmu, který ohrožuje obec.

Hasiči po náročném nočním zásahu střídají část svých směn. I nadále pokračuje intenzivní hašení a všem je jasné, že jde o mimořádně náročný zásah. Hořící plasty se nedaří dostatečně ochlazovat a účinně hasit. Do akce se zapojil policejní vrtulník, který prováděl pravidelné shozy asi 900 litrů vody v tříminutových intervalech.

K tomuto účelu bylo zřízeno čerpací místo, na kterém bylo několik jednotek hasičů. Ty plnily bambi vak sérií proudů vody a vrtulník se prakticky nezastavil v nalétávání nad místo požáru.

AKTUALIZACE 7:00
Právě probíhá postupné střídání jednotek. Jedná se o čtyřpodlažní budovu. Problémy s hasební vodou a silný vítr zatím komplikují zásah. Plamennné hoření se tak může šířit na další části budovy. Požár se snaží dostat pod kontrolu přes 100 profesionálních i dobrovolných hasičů.

AKTUALIZACE 6:00
Na místě stále zasahuje velký počet jednotek, které se snaží dostat plameny pod kontrolu. Částečně se jim to daří a chrání tak okolní objekty.

AKTUALIZACE 5:00
Chemici průběžně provádí měření škodlivin v ovzduší a varují obyvatele sousedních obcí. Na místě stále zasahuje veliký počet jednotek, podle našich informací jich je přes 30.

mjr. Ivo Mitáček – tiskový mluvčí Zlínského kraje
Byl vyhlášen zvláštní stupeň poplachu. Zevnitř se stále ozývají výbuchy. Kde hoří, už není možné nic zachránit. Soustředíme se na to, abychom zabránili rozšíření požáru na okolní objekty, což komplikuje vítr. Problémy jsou i s dodávkou vody.

Hasiči zasahovali v chropyňském průmyslovém areálu u vážné události naposledy v květnu 2005, kdy zde podle Mitáčka hořel stejný objekt jako dnes v noci. O výsledku vyšetřování příčiny požáru se můžete dočíst ve článku Proč hořelo ve výrobně plastů v Chropyni.

Při požáru vznikla více než třímilionová škoda. Nejpravděpodobnější příčinou vzplanutí byla technická závada na stroji k drcení odpadu. Oheň poškodil stroj a uskladněný materiál určený k recyklaci. Nebezpečných látek se mimo budovu výrobní haly tehdy dostalo málo a veřejnost nemusela být varována informačními systémy.

foto:
MÚ Kroměříž – Pavel Zrna
HZS Zlínského kraje HZS Olomouckého kraje
jednotliví autoři fotek (viz popis fotky)

mjr. Mgr. Bc. Ivo Mitáček
tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
Sdílet
Seriál: Požár plastů v Chropyni