Sobota 13. srpna 2022, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Nový SIAŘ v JmK – aneb jak dobráci už nebudou jezdit na technické zásahy..

Omlouvám se, ale neumím vložit na požáry soubor, takže jsem sem překopíroval celý SIAŘ, který jsme teď v JmK dostali ohledně povolávání jednotek k mimořádným událostem. V podstatě mi z toho jasně vyplývá že kromě požáru si už nikam nevyjedeme, protože na prvním místě v PPP je vždy jednotka HZS…

Jirka Brzobohatý velitel JSDH Omice (Brno-venkov)

SBÍRKA

Interních aktů řízení ředitele Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kra­je

Ročník: 2011 V Brně dne 21.6. 2011 Částka : 116

OBSAH

Část I. 111. Pokyn ředitele HZS Jihomoravského kraje k vysílání JPO k mimořádným událostem na území Jihomoravského kra­je.

plk. Ing. Jiří Pelikán
ředitel HZS JmK

Č.j: HSBM – 6 – 116/2011

111. Pokyn ředitele HZS Jihomoravského kraje k vysílání JPO k mimořádným událostem na území Jihomoravského kra­je

k zajištění co nejefektivnější a nejúčinnější pomoci občanům Jihomoravského kraje jednotkami PO.

  1. vydávám

    zásady vysílání JPO k mimořádným událostem podle schváleného požárního poplachového plánu Jihomoravského kraje. V příloze č.1 jsou uvedeny příklady typů událostí, kdy bude postupováno odlišně.

  2. účinnost

Tento pokyn nabývá účinnosti dnem vydání.

Příloha č. 1

Požáry

KOPIS HZS JmK je povinno vyslat ke každému požáru (vyjma popelnic, kontejnerů, odpadkových košů) i místní jednotku PO. Místní jednotka musí být vyslána i v případě, že dojde ke změně adresy (změny k.ú.) během řešení MU, a to i po lokalizaci požáru. Po likvidaci požáru se tato událost pouze oznámí veliteli místní JPO a sdělí se mu důvod, proč místní JPO nebyla vyslána k události. Pokud JPO nevyjede v předepsaném časovém limitu a požár bude lokalizován, nebude tato JPO již na místo události vyslána.

Požáry popelnic, kontejnerů, odpadkových košů KOPIS HZS JmK vyšle SaP dle následujících pravidel:

  1. pokud je na 1. místě PPP JmK JPO I, potom nemusí být povolána další JPO;
  2. pokud je na 1. místě PPP JmK JSDH obce, potom by měla být povolána ještě nejbližší JPO I;
  3. pokud je na 1. místě PPP JmK JPO nedisponující CAS, potom musí být povolána ještě nejbližší JPO I, přičemž pokud JPO I nefiguruje na 2. místě PPP JmK, tak musí být vyslána i JPO uvedená právě na 2. místě.

Ostatní

Záchrana osoby Pokud se jedná o záchranu osoby z bytu (např. osoba volá o pomoc, malé dítě v bytě atp.), bude povolána vždy JPO z 1. místa PPP JmK. V případě, že se nejedná o JPO I, tak bude povolána i nejbližší JPO I.

Otevření uzavřených prostor Na místo zásahu bude vyslána vždy JPO I.

Likvidace nebezpečného hmyzu Na místo zásahu bude vyslána minimálně 1 JPO s PT a výbavou na likvidaci obtížného hmyzu, a to podle pořadí v PPP Jmk.

Čerpání vody Na místo zásahu bude vyslána minimálně 1 JPO s PT a výbavou na čerpání kalové vody, a to podle pořadí v PPP Jmk. Pozn: PT musí být vybavena technickými prostředky o celkovém minimálním jmenovitém výkonu 600 l/min. Pokud se jedná o technický prostředek na elektrický pohon, musí být PT navíc vybavena nezávislým zdrojem elektrické energie (elektrocentrálou) schopným pohánět tyto technické prostředky ve výbavě a to dle parametrů vyhl. č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhl. č. 53/2010 Sb.

Odstranění stromu Na místo zásahu bude vyslána minimálně 1 JPO s PT a výbavou na odstranění stromů, a to podle pořadí v PPP Jmk. Pozn: PT musí být vybavena technickým prostředkem v souladu se Siař GŘ HZS ČR a NMV č. 15/2004.

Dopravní nehody Na místo zásahu bude vyslána minimálně 1 JPO s předurčeností „A“, „B“ nebo „C“ na dopravní nehody. Pokud je touto jednotkou JSDH s předurčeností C na dopravní nehody, potom vyšle i nejbližší JPO I.

Výjezd JPO na žádost starosty (pověřené osoby) obce/města:

  1. Pokud nahlášená událost bude mít znaky mimořádné události , potom budou vyslány JPO podle výše uvedených zásad.
  2. Pokud nahlášená událost nebude vykazovat znaky mimořádné události, potom se místní JSDH obce nebude zakládat událost v aplikaci „Spojař“. Jízda požární techniky bude zaznamenána jako hospodářská, kondiční nebo jiná jízda. Činnost JPO bude považována za odbornou přípravu členů JPO.

Pokud KOPIS HZS JmK vyšle na místo události pouze 1 JPO, a ta nevyjede v časovém limitu, musí být na místo události okamžitě vyslána nejbližší JPO I k zabezpečení poskytnutí pomoci bez zbytečného odkladu.

KOPIS HZS Jmk může v odůvodněných případech postupovat odlišně od tohoto předpisu (např. dle specifických požadavků velitele zásahu, složek IZS, apod.).

Sdílet