Pondělí 23. září 2019, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner Požární bezpečnost stejnokroj 970

Cvičební řád 18/DR5: Výcvik se čtyřdílným nastavovacím žebříkem, vysunovacím žebříkem a s hákovým žebříkem

Nastavovací žebřík čtyřdílný je uložen na vozidle buď ve čtyřech samostatných dílech nebo dvou spojených dílech. Při výcviku s ním pracují strojník a čísla 1, 2 a 3.

Strojník vystoupí na automobil a podává z něj díly žebříku číslu 1, 2 a 3, která skládají díly žebříku na sebe na zem. Žebřík pak přenášejí k místu použití, ve vzdálenosti asi 9 až 10 metrů od budovy celou sadu položí. Spodní díl žebříku ponechají odložený a takto rozkládají celou sadu směrem k budově.

Poslední díl žebříku má být přibližně 1,5 metru od budovy. Jednotlivé díly žebříku spojují k sobě číslo 1 a 2, a to směrem od budovy, číslo 3 žebřík nadlehčuje.

Je nutno sledovat, aby při spojování dílů západky řádně zaklaply. Po spojení dílů upraví všechna čísla vzdálenost žebříku od budovy tak, aby patky žebříku byly od budovy přibližně 2 kroky.

Číslo 3 přišlápne patky žebříku, číslo 1 a 2 zvedají žebřík ručkováním po štěřinách, přičemž jim číslo 3 pomáhá ručkováním po příčlích. Nakonec polohu žebříku upraví číslo 1 a 2. Žebřík jistí číslo 3.

Číslo 1 a 2 při skládání přišlápnou patky žebříku, odkloní žebřík do svislé polohy, číslo 3 přišlápne patky žebříku z druhé strany, číslo 1 a 2 ručkováním po štěřinách sklánějí žebřík a položí jej na zem.

Odjistí západky, rozpojí díly od sebe a vrátí západky do jistící polohy. Přejdou postupně k dalším spojům, které rozpojí obdobně. Po rozpojení všech dílů naskládají společně jednotlivé díly na sebe a odnesou žebřík k vozidlu, kde jej spolu se strojníkem uloží.

Sdílet
Přiložené soubory
dr5.18.pdf zobrazit online PDF 422 kB
Banner Požární bezpečnost stejnokroj 970