Pondělí 21. ledna 2019, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner scott OK

Radslavická přilba 2007

SDH Radslavice pořádá za podpory Olomouckého kraje, ve spolupráci s Obcí Radslavice, HZS Olomouckého kraje -ÚO Přerov a okolními hasičskými sbory dobrovolných hasičů 6. ročník noční soutěže hasičské všestrannosti.

Datum konání: 31. března 2007
Místo konání: Hasičská zbrojnice Radslavice
Startovné: 200 Kč při prezentaci
Kategorie: Soutěžní družstva 5 + 1 bez rozlišení kategorií
Časový plán: 15:00 – 15:30 dojezd družstev a prezentace
15:00 – 15:45 testy OZkŘMV – řidiči
15:30 – 17:30 testy PO – ostatní členové
16:00 slavnostní nástup jednotek
16:10 start odpolední štafety
17:30 start rychlosti ustrojení
20:30 start noční části
Soutěž je určena pro: družstva hasičských jednotek 5 + 1 s výstrojí a vozidlem (DA 12 A30–31, CAS 25 Š706, CAS 32 T148 nebo T815, jiný DA). K soutěži je potřeba funkční čerpadlo nebo stříkačka (uložené ve vozidle nebo v přívěsu). Nářadí musí být ve vozidle i přívěsu uloženo na místě jemu určeném. CAS nesmí při sání čerpadla využít vod z nádrže. Použití jiných vozidel k přepravě jednotky a techniky (např. osobní automobily) je nutno předem projednat s pořadateli.
Výstroj: Pracovní stejnokroj PS II nebo zásahový (př. kombinace), obuv zásahová, holeňová nebo kanady, těžký opasek bez sekery, přilba schváleného typu (viz příloha Pravidel pož.sportu), kapesní svítilna (mohou být upevněny i na přilbě), pracovní rukavice.
Výzbroj: CAS nebo PS 12;8, 1 ks sací koš, 6 ks savic 110/1500, 8 ks hadice B, 1 ks rozdělovač, 8 ks hadice C, 2 ks proudnice C, 1 ks ventilové lanko, 1 ks vázací lanko, stojatý ejektor, závěsná sekerka, polní lopatka, vazák, objímka na hadice 75
Hodnocení: O umístění rozhoduje součet umístění ze všech soutěžních disciplín.
Ocenění výsledků: Vítězem je každý, kdo se vypořádá s nástrahami trati a soutěž absolvuje. Všechna zúčastněná družstva obdrží pamětní diplom, prvních 5 soutěžních družstev obdrží věcné ceny.
Pořadí družstev: bude využito pořadí přihlášek s úpravou pořadatelem
Organizační pokyny: Štáb, zázemí soutěže i občerstvení bude zajištěno v hasičské zbrojnici v Radslavicích. Parkování vozidel bude zajištěno v jejím okolí. V HZ se velitelé družstev dozví potřebné informace o průběhu soutěže. Každé družstvo musí mít k dispozici alespoň jeden mobilní telefon, jehož číslo telefonu nahlásí velitel družstva při prezentaci.
Start noční části bude proveden hvězdicovitě na všech stanovištích. Rozdělení startovních pozic provede pořadatel před startem noční části. Soutěžní družstva se přesouvají svými vozidly po určené trase podle mapy, popisu trati a navigace rozhodčích. Disciplíny plní postupně dle rozpisu. Po příjezdu na stanoviště družstvo vyčká ve vozidle do odjezdu předchozího družstva. Poté se velitel dostaví k rozhodčím a projedná postup plnění disciplíny. Přejezdové úseky nejsou součástí hodnocení soutěže. Pro všechny platí pravidla silničního provozu.
Pořadí ani popis disciplín nemusí přesně odpovídat uvedenému popisu disciplín, popřípadě může být některá disciplína upravena či zrušena. Pořadatel si vyhrazuje právo zařadit max. dvě disciplíny, jejichž popis nebyl předem znám (tajné disciplíny). Pořadatel si vyhrazuje možnost přibrat do soutěžního vozidla rozhodčího, př. hosta soutěže. Při prezenci družstva nahlásí velitel družstva jméno řidiče! Ten bude zvlášť označen a během soutěže jej lze změnit po dohodě z hlavním rozhodčím. Rozhodčí disciplíny má právo družstvo nebo jednotlivce k plnění disciplíny nepřipustit, pokud má vzhledem ke stavu a „únavě" pochybnosti o bezpečném provedení disciplíny. Během soutěže bude zajištěno občerstvení (alko i nealko nápoje, večeře, párek, kabanos …). V soutěži lze použít pouze svítilny, které má soutěžící připevněny na výstroji nebo je drží v ruce. Osvětlení z vozidla či jiná svítidla, rozložená na zemi, porostech a technice jsou nepřípustná. Při plnění jednotlivých disciplín je zakázáno používat radiostanice.
Kontakt: tel.725 131 254, fax. 581204013, email: hasici@radslavice.cz, www.radslavice.cz/hasici

Popis disciplín:
Zkušební testy
Řidič bude psát zkušební test pro zkoušku z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, ostatní členové testy z oblasti PO (Vzorové testové otázky k odznaku odbornosti Hasič I.- III.stupně – http://www.dh.cz/…e_otazky.doc). Oboje testy budou bodově hodnoceny jako soutěžní disciplíny, nemusíte se bát o Vaše řidičské průkazy!
Trestné body: za každý nedosažený bod testu ……..5 s
Nesplnění disciplíny…..nej­horší výsledek + 200 s
Kladné body: za každý bod testu řidiče dosažený nad požadovaný limit ……..5 s

Odpolední štafeta
Družstvo nastoupí na věž, na povel startéra sjede velitel vybaven proudnicí „C“ po skluzové tyči, překoná pohyblivou lávku, vyzbrojí se ručním hasicím přístrojem, provede přenesení přístroje na určenou vzdálenost a odloží hasící přístroj na vyznačené místo (musí stát), vypne vypínač el. proudu na barieře s oknem, kterou překoná a pokračuje na překážky přeskoč, podlez, přeskoč a po provazovém žebříku vystoupí na věž, kde předá proudnici, a tím odstartuje druhého člena družstva. Ten sjede po skluzové tyči, překoná pohyblivou lávku, pomocí úderů palice přemístí určený předmět ve vodítku přípravku do vzdálenosti cca 1,5 m, palici odloží na původní místo (musí stát), uchopí připravenou figurínu a přenese ji a uloží na určené místo. Pokračuje přes barieru s oknem, tři překážky přeskoč, podlez, přeskoč a po provazovém žebříku vystoupí na věž. Třetí člen sjede po skluzové tyči, proleze tunelem, vyzbrojí se hadicí, překoná kladinu a od rozdělovače vytvoří první proud (viz bojový řád), protáhne jej pod maketou kolejiště, napojenou proudnici za kolejemi odpojí. Pokračuje přes barieru s oknem a tři překážky přeskoč, podlez, přeskoč a po provazovém žebříku vystoupí na věž, kde předá proudnici, a tím odstartuje čtvrtého člena družstva. Ten postupuje jako třetí člen a od rozdělovače utvoří druhý proud, překoná zbylé překážky a po výstupu na věž předá proudnici pátému členu družstva. Ten postupuje jako předchozí člen a od rozdělovače utvoří třetí proud, překoná zbylé překážky a po výstupu na věž zvonkem ukončí štafetu.
Potřebné nářadí mimo 3 x hadice C a proudnici C dodá pořadatel.
Trestné body:
Nezapojení nebo špatné zapojení hadice nebo proudnice……….­.20 s za každý případ
Nepostavení RHP, palice či figuríny na místo ………………….20 s za každý případ
Neprotažení nebo chybné protažení hadice pod kolejištěm…...…20 s za každý případ
Nepřekonání překážky, chybné předání proudnice……………. 20 s za každý případ
Nesplnění úkolu……….poslední startovní pořadí

Rychlost ustrojení
Družstvo ulehne na lehátka. Na povel rozhodčího se ustrojí dle stejnokrojového předpisu PO a nastoupí na vyznačenou čáru.
Měření času: Od povelu rozhodčího po nastoupení posledního člena družstva na cílovou
čáru.
Trestné body: Úprava výstroje na cílové čáře………..20 s za každý případ
Špatné ustrojení……………­...…..…….20 s za každý případ
Nesplnění úkolu………. poslední startovní pořadí
Vyklizení sklepa
Na povel VPŘED družstvo vnikne do sklepních prostor objektu, z něhož oknem provede vyklizení uloženého materiálu na rozhodčím určené místo.
Potřebné nářadí dodá pořadatel.
Měření času: Od povelu VPŘED po návrat posledního člena družstva na startovní čáru.
Trestné body: Nesplnění úkolu…. poslední startovní pořadí


Požární útok do kopce
Družstvo na pokyn rozhodčího postaví stříkačku na určené místo a nastoupí na startovní čáru (ostatní nářadí zůstává uloženo ve vozidle). Na povel VPŘED provede družstvo libovolným způsobem požární útok na jeden útočný proud. Vedení provléká připravenou překážkou.
Další potřebné nářadí: 1 ks sací koš, 3 ks savice 110/1500, 4 ks hadice B, 4 ks hadice C, 1 ks rozdělovač, 1 ks proudnice C, 1 ks ventilové lanko.
Měření času: Od povelu VPŘED po sražení terčů.
Trestné body: Nepřekonání překážky, neuvázání lanka ……..50 s
Nesplnění disciplíny…. poslední startovní pořadí

Práce s lanem
Družstvo se losem rozdělí na tři skupiny po dvou. Na povel rozhodčího se první skupina přesune do druhého patra cvičné věže, odkud provede sebezáchranu pomocí polohovacího pásu, karabiny a půllodního uzlu. Druhá skupina provede přesun po vodorovném laně na určenou vzdálenost. Třetí skupina zůstává na startu, kde si každý vylosuje tři úkoly – vázání uzlů (dračí smyčka, lodní, rybářský, tesařský, ambulanční, osmičkový, vůdcovský) a signalizace, které následně plní. Disciplína je ukončena návratem všech členů družstva po splnění úkolu zpět na startovní čáru.
Veškeré nářadí pro disciplínu dodá pořadatel! Disciplína je hodnocena pouze bodově, neměří se čas plnění úkolů, je stanoven max. limit 10 min. pro dokončení disciplíny.
Trestné body: Nesplnění či částečné splnění úkolu …. 0 – 100 s za každý případ
Nesplnění úkolů………… poslední startovní pořadí

Nahoru a dolů
Na povel rozhodčího vyběhne družstvo ze startovní čáry, na určeném místě přibere složený nastavovací žebřík (2 ks), s nímž projde tunelem, vrací se zpět určenou trasou a na označeném místě překoná cca 4 metrovou stěnu (opřít žebřík, vylézt nahoru, přesunout žebřík, slézt dolů), na stanoveném místě určeným způsobem odloží žebřík a dobíhá do cíle. Potřebné nářadí dodá pořadatel.
Měření času: Od povelu VPŘED po návrat posledního člena družstva na startovní čáru.
Trestné body: Nesprávné odložení žebříku …… 50 s
Nesplnění úkolu….. poslední startovní pořadí

Práce na vodě + první pomoc
Družstvo se losem rozdělí na dvě skupiny. Na povel rozhodčího vyběhne čtyřčlenné družstvo ze startovní čáry k vodní ploše, kde se jeho členové ustrojí do záchranných vest, nasednou na člun a překonají určenou vzdálenost po vodní hladině. Po vystoupení z člunu tento řádně zajistí a doběhnou do cíle, kde bude provedena kontrola ustrojení do záchranných vest. Mezitím zbylí dva členové budou provádět úkoly z první pomoci. Provedou umělé dýchání a masáž srdce na připravené figuríně. Poté si budou losovat druh poranění a provádět jejich ošetření (viz Příručka první pomoci Gallus Ruber 1998). Potřebné nářadí dodá pořadatel.
Měření času: Od povelu VPŘED do proběhnutí posledního člena vodního družstva cílem.
Trestné body: Nesplnění úkolu………. poslední startovní pořadí
Špatné ustrojení……….20 s za každý případ
První pomoc…….0 – 80 s
Ošetření zranění …0 – 40 s
Kladné body: za každé správně ošetřené zranění ……..40 s

Čerpání vody pomocí stojatého ejektoru
Družstvo na pokyn rozhodčího umístí stříkačku na připravené místo (ostatní nářadí zůstává uloženo ve vozidle). Na povel VPŘED družstvo utvoří přívodní vedení od pomocné nádrže k PS. Na výtlačné hrdlo připojí hadici B a správně napojí stojatý ejektor a umístí jej do podzemní nádrže. Druhou hadicí B plní pomocnou nádrž. Úkolem je co nejrychleji doplnit vodu v pomocné nádrži.
Další potřebné nářadí: 1 ks sací koš, 2 ks savice 110/1500 (u PS 12, př. tolik, aby šla disciplína splnit), 2 ks hadice B, 1 ks ventilové lanko, stojatý ejektor.
Limit k provedení disciplíny je 7 minut.
Měření času: Od povelu VŘED po dosažení předepsané hladiny v pomocné nádrži.
Trestné body: Neuvázání lanka ……..50 s
Nesplnění úkolu……. poslední startovní pořadí

Nekonečný požární útok
Družstvo na pokyn rozhodčího postaví stříkačku na určené místo a nastoupí na startovní čáru (ostatní nářadí zůstává uloženo ve vozidle). Na povel VPŘED provede družstvo libovolným způsobem požární útok na jeden útočný proud z volného vodního zdroje tak, aby došlo ke sražení terčů. Poté provede likvidaci vedení a úklid použitého nářadí, mimo PS. Po jeho skončení se postaví na startovní čáru.
Další potřebné nářadí: 1 ks sací koš, 4 ks savice 110/1500 (u PS 12, př. tolik, aby šla disciplína splnit), 10 ks hadic, 1 ks proudnice, 1 ks ventilové lanko.
Měření času: Od povelu VPŘED po návrat posledního člena družstva na startovní čáru.
Trestné body: Neuvázání lanka ……..50 s
Nesplnění disciplíny….. poslední startovní pořadí

Požár domu
Na povel rozhodčího družstvo vnikne stanoveným vchodem do objektu, ve kterém vyhledá určené předměty či osoby, které libovolnou cestou evakuuje na startovní čáru. Po skončení disciplíny družstvo dopraví předměty zpět na původní místo.
Potřebné nářadí dodá pořadatel.
Měření času: Od povelu VPŘED po návrat posledního člena družstva na startovní čáru.
Trestné body: Nesplnění úkolu….. poslední startovní pořadí


Oprava PPS
Družstvo nastoupí na startovní čáru. Na povel rozhodčího VPŘED se řidič a jeden člen družstva vyzbrojí šroubovákem a na přistaveném přívěsu provedou výměnu žárovek. Ostatní provedou na témže přívěsu výměnu pneumatiky.
Veškeré nářadí pro disciplínu dodá pořadatel.
Měření času: Od povelu VPŘED po návrat posledního člena družstva na start.
Trestné body: Špatná výměna žárovky ………… 50 s
Špatná výměna pneumatiky ……..50 s
Nesplnění disciplíny….. poslední startovní pořadí

Zrychlený přesun
Provádí 5 členů družstva (bez strojníka, který přesune vozidlo do cíle disciplíny). Družstvo na pokyn rozhodčího vyrazí na trať přespolního běhu, cestou překonává přírodní i připravené překážky. Na vyznačených kontrolních bodech provede vyznačení dosažení bodu každým z členů.
Trestné body: Nesplnění disciplíny….. poslední startovní pořadí

Věcné prostředky
Družstvo nastoupí na startovní čáru. Na povel rozhodčího VPŘED si první člen družstva vylosuje grafickou značku a ve stanoveném prostoru najde nářadí, které odpovídá této značce a odloží ho spolu se značkou na vyznačené místo. Poté doběhne na startovní čáru, z níž vybíhá druhý člen družstva, který postupuje stejně.
Potřebné nářadí dodá pořadatel.
Měření času: Od povelu VPŘED do návratu posledního člena družstva na startovní čáru.
Trestné body: Špatné určení nářadí …..50 s za každý případ
Předčasné vyběhnutí ….20 s za každý případ
Nesplnění úkolu……. poslední startovní pořadí

-kaw- 
Sdílet
Banner Partner & VIP: PO-BP 970x150 OK