Sobota 9. prosince 2023, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Výprava za Svatým Grálem, den sedmý až patnáctý

Pokračování strastiplné cesty učedníků Svatého Templu za Svatým Grálem.

Nedílnou součástí naší Křížové cesty byla i cesta k nejvýše položenému jezera Laka, kde pár nejtvrdších jedinců okusilo mrazivých vln jezerních vod, pročež jsme urychleně museli sestoupit do bezpečí města Sušice, kde jsme poprvé dali zabrat obsahu svých peněženek.

Následující den byl věnován nalodění na templářské karavely, na kterých jsme se vydali vstříc neznámému osudu na první Křížové výpravě. Bohužel již v prvních minutách naší statečné plavby jsme byli napadeni obří krakaticí a naše posádky se před ní musely uchýlit do bezpečí na neznámou pevninu.

Po vylodění na neznámé pevnině jsme byli kontaktováni místní domorodou skupinou AC Stopa a byli jsme vyzváni k boji na život a na smrt ve fotbale a vybíjené. V tomto krvežíznivém boji jsme uplatnili všechny dosud nabyté schopnosti a domorodé obyvatelstvo porazili na hlavu.

V pondělí se Templáři vylodili v Jižní Americe, kde museli získat informace o okolí, znalosti o způsobu místního života a zajistit si zásoby. Odpoledne jsme museli prokázat, že umíme přežít v divoké Amazonii za neutuchajícího ataku zákeřných moskytů. Součástí této výpravy divokou pralesní cestou bylo uvařit jedno klasické středoevropské menu v podobě česnekové a bramborové polévky. V noci jsme byli napadení cizím vojskem z nepřátelského tábora, pročež jsme reagovali vysláním úderné jednotky s cílem ukořistit nepřátelskou zástavu, což se nám po překvapivém útoku podařilo. Nepřítel (tábor Stopa) zjistil, že s učedníky Svatého Templu si není radno začínat.

Jako každý rok, se i letos konala slavná šumavská rallye Werichovy zatáčky, kterého se účastnilo i pět družstev z našeho tábora. Vzhledem k fyzické a psychické odolnosti členů jízdních oddílů jsme obsadili všech pět prvních míst. Pouze úsek, při kterém byla zdolávána divoká horská řeka činil potíže jezdcům našich posádek, neboť hladina řek stoupla o několik metrů a část jezdců byla proudem vody stržena o několik kilometrů. Po návratu ze šumavské rallye jsme byli napadeni smečkou divokých horských vlků a po statečném a lítém boji se nám je podařilo svrhnout ze skalních výšin.

Při našem putování severní částí Amazonie jsme narazili na starou aztéckou pevnost, která byla za použití nejnovějších prostředků a metod, tedy žebříků a kapalinových beranidel, dobita, a obránci byli donuceni obrátit se na ústup. Po dobytí pevnosti nám bylo jasné, že další kontakt s domorodým obyvatelstvem nebude procházka růžovým sadem a proto jsme museli prověřit bojovou a fyzickou připravenost jízdních oddílů v těch nejtěžších podmínkách horských vrcholů a soutěsek šumavských hvozdů. Využili jsme proto vzdušných sil soukromé letky krále Šumavy k nočnímu výsadku jízdních oddílů nad neznámým terénem. S celkem tisícovky odvážných výsadkářů dorazilo zpět na svoji základnu pouhých pět nejstatečnějších družstev. Zbytek pážat, který byl určen k obraně základny, prověřoval svou odvahu při hledání lesních víl.

Na druhý den nás navštívil známý šumavský stopař, který nám nabídl své služby, a naučil nás poznatkům stopování lesní zvěře a využití základních přírodních zdrojů k přípravě pokrmů. Celým táborem nás provází kinematograf Ronnyho z Velhartic, který poskytuje věrným služebníkům řádu večerní zábavu.

Páteční den byl opět věnován celodennímu výletu, při kterém jsme navštívili horažďovický Aquapark a Šumavskou pouť v Kašperských Horách. Součástí cesty byla i návštěva známého fastfoodu McBož. Po doplnění zásob a energie táborovým vedoucím jsme byli vyzváni velmistrem Templářské lože ke vstupu do chrámové aleje, odkud jsme se náhle časoprostorem přesunuli do Údolí Králů ve starověkém Egyptě. Za halasu famfár královny Nefertitti jsme uctili zpěvem nejvyššího boha slunce Ra, před usnutím jsme pak byli svědky úchvatného ohnivého představení.

Při podrobném studování královských archivů v Cheopsově pyramidě jsme nalezli svitek s legendou o zahradě posvátných koček boha Ra. Na druhý den jsme se tedy vydali do temné země anubidovi vyhledat ztracené kočky a navrátit je zpět největšímu z bohů.

Rukou ctěného mistra lóže Templářské Bíba de Boulais

--------------------------------------------------------

Poznámka pod čarou – Omlouvám se za dlouhou odmlku, nějak nejsou lidi na psaní a výběr fotografií, snad tedy alespoň tento článek malinko poodhalil, co se tu děje…

Hynďa
Sdílet
Seriál: Tábor HZS Praha