Pondělí 20. září 2021, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Počátky požárních útvarů na ČSD

Vzhledem k tomu, že profesionálním drážním hasičům je letos 55 let, přineseme vám o jejich historii několik článků a dokumentů. SPOŽ, ZPÚ a nakonec HZS podniku. Bohužel, jubilejní rok 2008 je pro dnešní HZS ČD i jeho rokem posledním…

Po HZS ČR druhý největší profesionální hasičský sbor ve státě, tedy HZS Českých drah, a.s. by měl nejpozději v polovině tohoto roku přejít pod státní část drah, tedy Správu železniční dopravní cesty, co bude dál, je ve hvězdách… Ale o tom někdy jindy. Pojďme se tedy podívat na pár střípků historie hasičů, tehdy ještě požárníků na československé železnici.

Přinášíme vám rozhovor s jedním ze zakládajících členů požárních útvarů na ČSD Miroslavem Nestem, přepis z brožury Federálního ministerstva dopravy – 30 let PÚ na železnici, rok 1982.

Jak to všechno začalo

Proč po druhé světové válce muselo dojít ke zřízení nové organizace požární ochrany na ČSD?

,,Na bývalém ředitelství Státních drah zajišťoval preventivní činnost v požární ochraně jeden zaměstnanec ve funkci požárního referenta pro obvod celého ředitelství dráhy. Vedl evidenci o požárech, požární výstroji a výzbroji, měl na starosti výcvik dobrovolných požárních družstev ve všech výkonných jednotkách. Prostřednictvím traťových distancí zajišťoval potřebná opatření proti požárům lesních porostů a úrody na polích. To se týkalo hlavně období žní a sucha".

,,Taková organizace nemohla zajistit na ČSD požární bezpečnost, protože z doby okupace bylo poškozeno mnoho budov, které byly požárně závadné – především provozní budovy, jako lokomotivní a vozová depa, dílny pro úpravu vozidel a sklady,“ ,, říká úvodem jeden ze zakládajících členů požárních útvarů na ČSD Miroslav Neset. ,,Situace byla velmi těžká, nebo´t provoz v požárně závadných budovách se musel neustále zvyšovat, aby byl zajištěn stále vzrůstající provoz dopravy a přepravy na železnici. Také investice na opravy byly velmi malé a závadné budovy nebylo možno pro nevyhovující a nebezpečný stav uzavřít. Tím docházelo k velkým požárům, ponejvíce v dílnách pro opravu vozidel, které byly z požárního hlediska naprosto nevyhovující. Tyto požáry vznikaly i přes všechna požárně preventivní opatření, jež bylo možno v tehdejší situaci provést“.

Jaký byl stav tehdejšího vozového parku ČSD?

,,Vozový park ČSD byl nedostatečný, vozy samá škvíra. Velmi často docházelo k požárům vozových zásilek, způsobeným jiskrami z protijedoucích vlaků. Parní stroje měly nedokonalé protipožární zajištění, dýmnice poškozené a velkým jiskřením strojů docházelo k častým lesním a polním požárům. Ty pak způsobovaly velké škody našemu hospodářství. Proto musela být provedena změna v systému vedení a řízení požární ochrany v celém státě, tedy i na železnici, podle vzoru států sousedících. Příkladem pro nás byl Sovětský svaz".

Kdy vlastně došlo k ustavení požárních útvarů na železnici?

,,V roce 1952 byl uspořádán dvouměsíční kurz ministerstva vnitra pro budoucí vedoucí pracovníky požární ochrany na železnici, kde frekventanti získali oprávnění k řízení požárních vozidel. Po ukončení kursu byli jeho absolventi zařazeni do funkcí inspektorů a velitelů požárních útvarů, které se začaly postupně budovat v některých uzlových železničních stanicích. V počátku existence požárních útvarů byla vyčleněna požární vozidla, která byla ve vlastnictví ČSD. V pozdější době byla vykoupena vozidla Praga RN od ministerstva národní obrany. Pro výuku nových řidičů bylo na ČSD zřízeno středisko.“

Jaká technika byla v prvopočátcích k dispozici?

,,V jednotlivých drahách byly zřízeny požární vlaky. Měly čtyři vozy vybavené odpovídajícím zařízením pro hašení lesních a polních požárů. Po příjezdu vlaku na místo zásahu bylo počítáno s pomocí občanů. V tehdejších letech měly požární vlaky pro ochranu našeho společného majetku patřičný význam. Avšak pro velkou údržbu, kterou vyžadovaly, a pro jejich chátrající stav a konečně i díky budování nových požárních objektů a moderní technice bylo možno později požární vlaky na ČSD zrušit“.

,,Dnešní moderní technika klade na pracovníky požárních útvarů vysoké nároky. Staly se neoddělitelnou složkou ČSD, nepostradatelnou a nenahraditelnou. Více než kdy jindy je věnována péče prevenci, která je základem práce při požární ochraně socialistického majetku. Naše začátky byly těžké. Jako příklad mohu na dokreslení tehdejší špatné situace, nedostatečného množství investic a údržby na železnici uvést jeden z největších požárů na ČSD – požár v dílnách pro opravu vozidel v Kolíně v roce 1954, kdy v důsledku závadného pracovního prostředí vznikl požár se škodou přesahující dvanáct miliónů korun.“

Miroslav Neset na závěr rozhovoru popřál všem pracovníkům požární ochrany na ČSD mnoho pracovních úspěchů a málo požárů, ničících náš společný majetek.


Pokračování příště…Repro: Václav Porkát – brožura Federálního ministerstva dopravy – 30 let PÚ na železnici

Poděkování: Petr Zetek, bývalý dlouholetý velitel JPO HZS ČD Praha a Vašek Mlejnský, VČ směny ,,C" JPO HZS ČD Praha-wap-
Sdílet