Středa 22. září 2021, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Sezóna soutěží TFA pomalu začíná

Přinášíme vám propozice závodu TFA pro profesionální a dobrovolné hasiče, který se koná dne 26.4. 2008 v Ústí nad Orlicí, areál rozhledny Andrlův Chlum, pořadatelem je HZS Pardubického kraje, požární stanice Ústí nad Orlicí a Hasičský sportovní klub Ústí nad Orlicí.

P r o p o z i c e

Soutěže 1.ročníku v disciplínách T.F.A. v Ústí nad Orlicí


1. Pořadatelem soutěže T.F.A je Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, požární stanice Ústí nad Orlicí, Hasičský sportovní klub Ústí nad Orlicí.

2. Soutěž se uskuteční dne 26. dubna 2008 v Ústí nad Orlicí v prostorách areálu rozhledny Andrlův Chlum.

3. Soutěže se zúčastní jen fyzicky a zdravotně způsobilí příslušníci HZS ČR, zaměstnanci HZS podniků, členové SDH, kteří jsou nositeli dýchací techniky.

4. Organizační pracovníci soutěže:
Velitel soutěže: plk. Ing. Jan Kroulík
Hlavní rozhodčí: npor. Ing. Libor Dušek
Sbor rozhodčích: příslušníci z technické skupiny
Časomíra: SDH Černovír – Miroslav Franz

5. Všeobecná ustanovení
Pořadatel: HZS kraje Pardubice, stanice Ústí nad Orlicí, HSK Ústí n./O.
Datum konání: 26. dubna 2008
Místo konání: Ústí nad Orlicí, areál rozhledny Andrlův Chlum.
Startovné: 100,– Kč
Prezentace závodníků: 26. dubna 2008, 07.30 – 08.30 hodin
Seznámení s disciplínami : 08.40 – 08.50 hodin
Start soutěže: 26. dubna 2008 v 09.00 hodin
Zabezpečení stravy: strava zajištěná na místě
Zdravotnická služba: MS ČČK Ústí nad Orlicí


a) Podání přihlášek, startovné
Do 19.dubna 2008 na e-mail: tfa.usti@seznam.cz , tel. 777 870 877 (605 766 526) nebo 950 585 111. Do přihlášky, která je součástí těchto propozic, je nutno uvést jméno a příjmení závodníka, datum narození, název organizace a termín poslední zdravotní prohlídky. Případné změny mohou být uplatněny výjimečně nejpozději 26. dubna 2008 při prezenci soutěžících. Počet soutěžících je omezený na 50.
Startovné se hradí při prezentaci závodníka.
b) Odvolání účasti
Do 23.dubna 2008 na e-mail: tfa.usti@seznam.cz ,nebo na tel. 777 870 877 (605 766 526).
c) Startovní pořadí
Startovní pořadí bude určeno pořadatelem na základě losování.
e) Zdravotní zajištění a bezpečnostní opatření
Zdravotnickou službu v místě soutěže zajistí pořadatel. Za zdravotní stav soutěžících HZS odpovídá pořadateli přihlašující organizace. Závodníci předloží u prezentace „Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti k soutěži“ (formulář součástí propozic). Pojištění soutěžících a ostatních účastníků soutěže pořadatel nezajišťuje.

6. Technická ustanovení
Soutěž je pojata jako modifikace disciplín T.F.A (simulace zásahové činnosti v ochranném oděvu pro hasiče za použití izolačního vzduchového dýchacího přístroje). Trať je postavena pro jednoho soutěžícího, soutěžící budou startovat. Soutěž bude provedena podle Pravidel soutěží T.F.A (dále jen „Pravidla“) s tímto upřesněním:

a) Technické prostředky – zajišťuje pořadatel:

b)
6× hadice B 75 , 2× plnoproudá proudnice B,
 1× 6 kg kladivo (perlík), 1× hammer box,
 1× max. 80 kg figurína,
 1× bariéra pro požární sport,
 2 ks závaží 20 kg.
 možnost zapůjčení přetlakového DP pro SDH


c) Po startu soutěžící provádí následující disciplíny v tomto pořadí:
 uchopí dvě nezavodněná hadicová vedení B s napojenými proudnicemi a poté je rozvine na vzdálenost cca 50 m, kde proudnice odloží na metu,
 uchopí obouruční kladivo a provede 60 úderů do konstrukce hammer boxu (střídavě nahoru a dolů), poté kladivo odloží na zem,
 překoná 2m bariéru ( k překonání překážky nesmí použít žádné pomůcky),
 následuje transport figuríny (úchopem obouruč zezadu – Raitekův úchop – zákaz za nohy, hlavu apod.) na vzdálenost 40 m kde figurínu odloží do vyznačeného prostoru,
 uchopí dva 20 kg barely (jiné závaží) a přenese na vzdálenost 20 m do vyznačeného prostoru a pokračuje v běhu na plošinu rozhledny ( 183 schodů, cca 12.NP ) kde se nachází cíl,
 všechny disciplíny se provádí průběžně v jednom čase.

d) Vybavení soutěžícího:
HZS:
 triko s krátkými nebo dlouhými rukávy, kompletní třívrstvý zásahový oblek včetně odnímatelných vrstev, přilba pro hasiče, zásahové ( pracovní ) rukavice, sportovní obuv,
 kompletní izolační vzduchový dýchací přístroj.

SDH:
 triko s krátkými nebo dlouhými rukávy, kompletní třívrstvý zásahový oblek včetně odnímatelných vrstev, kalhoty PS II, přilba pro hasiče, zásahové ( pracovní ) rukavice, sportovní obuv,
 kompletní izolační vzduchový dýchací přístroj.

e) Start:
Soutěžící startuje v předepsané výstroji, s nasazeným dýchacím přístrojem (upnutou ochrannou maskou a spuštěným vzduchem, minimální zásoba vzduchu 80% plnícího tlaku láhve). Takto ustrojený hasič plní všechny soutěžní disciplíny.

 5 minut před startem – kontrola výstroje a výzbroje
 soutěžící startuje s kabátem ochranného oděvu zapnutým do horní úrovně,(kalhoty ochranného oděvu), nasazenou přilbou (s maskou izolačního vzduchového dýchacího přístroje tzv. „připraven k zásahu“, se spuštěnou automatikou), a s nasazenými zásahovými ( pracovními ) rukavicemi,
 takto připraven ke startu musí být soutěžící min. 30 sekund před startem,
 po celou dobu pokusu nesmí soutěžící žádnou součást výstroje sundat ani rozepínat nebo jinak upravovat, s výjimkou nevolnosti nebo zdravotní indispozice.

f) Kategorie:
A – HZS do 40-ti let,
B – HZS nad 40 let,
C – SDH do 40-ti let,
D – SDH nad 40 let.

g) Nesplnění nebo nedodržení dílčího prvku je řešeno diskvalifikací, např.:
 nedotažení hadic za metu, odhození proudnic,
 nedodržení počtu úderů kladivem,
 nepřekonání bariéry nebo použití nepovolené pomůcky,
 transport figuríny jiným způsobem než úchopem obouruč zezadu (vlečení figuríny za nohy, hlavu, nedotažení celé figuríny přes metu apod.), nešetrné upuštění figuríny ( je-li figurína upuštěna a její hlava je v té chvíli výše než jsou kolena soutěžícího ),
 nedonesení zátěže na připravené místo,
 sejmutí masky izolačního vzduchového dýchacího přístroje kdykoliv v průběhu pokusu,
 rozepnutí nebo odložení jakékoliv součásti výstroje,
 neuposlechnutí pokynů rozhodčího,
 nedodržení své trasy, atp.

h) Ceny:
Pro první tři v každé kategorii poháry (medaile) a věcné ceny.
A – pohár ředitele ÚO
C – pohár starosty města

7. Předpokládaný časový rozpis soutěže
Sobota 26. dubna 2008
 07:30 – 08:30 hodin – prezence
 08:30 – 08:40 hodin – zahájení před budovou chaty Hvězda
 08:40 – 08:50 hodin – seznámení se s tratí všech závodníků
 09:00 – start prvního soutěžícího,
 45 minut po skončení závodů – vyhlášení výsledků v prostorách areálu rozhledny Andrlův Chlum.

8. Různé
 měření času bude elektronicky i ručně stopkami,
 informace o diskvalifikacích bude zveřejněna na průběžné výsledkové listině,
 výsledky závodů budou zasílány po vyžádání pouze v elektronické formě
na e-mail adresy uvedené v přihlášce,
 kauce při podání protestu je stanovena na 500,– Kč. Tato kauce bude v případě uznání protestu vrácena. V opačném případě propadá pořadateli.


Podrobnosti a přihlášku do soutěže naleznete ke stažení zde.


-wap-
Sdílet