Sloužící směna: C

Kontrola vzduchového dýchacího přístroje před použitím, průměrná spotřeba vzduchu a výpočet ochranné doby

22.04.2013 03:53 Vzdělávání | Česká republika

Uživatelská kontrola prostředků chemické služby se provádí dle pokynů výrobce nebo návodu k použití.


Autonomní dýchací přístroj je dýchací přístroj, u něhož uživatel řídí sám zásobování dýchací směsí.

Autonomní dýchací přístroj na stlačený vzduch s otevřeným okruhem (autonomní dýchací přístroj vzduchový s otevřeným okruhem, izolační dýchací přístroj vzduchový) je dýchací přístroj, který má přenosný zásobník stlačeného vzduchu a vydechovaný vzduch odchází bez recirkulace do okolního ovzduší. Tyto přístroje mohou být konstruovány jako přetlakové nebo rovnotlaké.

Není-li výrobcem stanoveno jinak, je bezprostředně před použitím nutno u autonomního vzduchového dýchacího přístroje (VDP) s otevřeným okruhem zkontrolovat:

a) jednostupňový VDP
- vizuálně celistvost, úplnost, nepoškozenost,
- dotažení všech spojů,
- tlak v TL,
- zkouška těsnosti vysokotlaké části,
- funkce plicní automatiky a varovného signálu,
- těsnost nízkotlaké části,
- vizuálně celistvost a neporušenost masky,
- těsnost obličejové masky,

b) dvoustupňový VDP
- vizuálně celistvost, úplnost, nepoškozenost,
- dotažení všech spojů,
- tlak v TL,
- těsnost vysokotlaké a středotlaké části,
- funkce plicní automatiky (včetně funkce přetlaku) a varovného signálu,
- těsnost skříně plicní automatiky,
- vizuálně celistvost a neporušenost obličejové masky,
- těsnost obličejové masky.

U nepoužívaných naplněných tlakových lahví určených pro dýchací přístroje

  1. musí být provedena výměna vzduchu nejméně jednou za 12 měsíců,
  2. je povolený min. tlak 90 % maximálního plnicího tlaku

Viz Řád výkonu služby v jednotkách SDH


Výpočet ochranné doby

Ochrannou dobu vypočteme z množství vzduchu v lahvi a průměrné minutové spotřeby. Ta je velmi individuální a kromě náročnosti práce v dýchacím přístroji souvisí i s aktuální kondicí uživatele. Každý hasič by měl z pravidelných výcviků svou hodnotu znát.

Příklad:

  • DT Dräger s lahví 6,9 l, tlak vzduchu v lahvi 300 barů, průměrná spotřeba 50 litrů za minutu
    • 300×6,9 = 2 070 litrů
    • 2 070 / 50 = 41,4 minut

zobrazit další články » 2013: Odborná příprava dobrovolných hasičů

zobrazit další články »

Středočeský kraj - zobrazit všechny články Praha - zobrazit všechny články Jihomoravský kraj - zobrazit všechny články Kraj Vysočina - zobrazit všechny články Pardubický kraj - zobrazit všechny články Plzeňský kraj - zobrazit všechny články Jihočeský kraj - zobrazit všechny články Zlínský kraj - zobrazit všechny články Moravskoslezský kraj - zobrazit všechny články Olomoucký kraj - zobrazit všechny články Královéhradecký kraj - zobrazit všechny články Karlovarský kraj - zobrazit všechny články Liberecký kraj - zobrazit všechny články Ústecký kraj - zobrazit všechny články