Pátek 23. dubna 2021, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Bojový řád 22/P: Požáry v muzeích, knihovnách, archivech a na výstavách

Muzea a knihovny jsou většinou umístěny ve starších nebo historických budovách, které zpravidla nesplňují současné požadavky požární bezpečnosti staveb, např. dělení do požárních úseků a vnitřní zásahové cesty. V budovách je řada stavebních konstrukcí, které umožňují skryté šíření požáru, např. dřevěné stropy. Požární zatížení je sice vysoké, ale hoření není v počátečním rozvoji požáru intenzivní. Pokud jsou v těchto budovách organizovány výstavy nebo expozice, neliší se svým požárním nebezpečím od běžného provozního standardu těchto objektů.

Archivy jsou příbuzné knihovnám, ale jsou rozšířeny o některé zvláštní technologie umožňující archivaci, vyhledávání a zabezpečení skladování. Některé jsou vybaveny EPS a SHZ. V archivech je omezený počet osob i režim vstupu.

Při požárech v muzeích, knihovnách, archívech může dojít k poškození historických uměleckých a vědeckých hodnot ohněm, zplodinami hoření a hasebními látkami při zásahu.

Při požárech v muzeích, knihovnách a archivech je nutno počítat s následujícími komplikacemi:

  1. hodnota jednoho předmětu může mnohonásobně přesahovat cenu ostatních věcí,
  2. na těchto místech se může zdržovat větší počet návštěvníků bez místní znalosti budov,
  3. omezení vstupu do budov v mimopracovní době,
  4. velké požární zatížení depozitářů (soustředěné požární zatížení),
  5. chemické procesy používané k ošetření archiválií,
  6. neočekávané cesty šíření požáru a zplodin hoření,
  7. zvýšená potřeba sil a prostředků na evakuaci hodnot včetně použití institutu osobní a věcné pomoci,
  8. vznik nedostatku speciálních hasiv.
Sdílet
Přiložené soubory
P.22 Muzea.pdf zobrazit online PDF 180 kB