Úterý 28. září 2021, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Profesáky u podnikových hasičů ano či ne?

Získali jsme vyjádření GŘ HZS ČR k potřebě profesních osvědčení řidičů jednotek hasičských záchranných sborů podniků.

Od Asociace velitelů hasičských záchranných sborů podniků jsme získali právní výklad MV GŘ HZS ČR, kterým se vysvětluje potřeba profesních osvědčení řidičů u jednotek hasičských záchranných sborů podniků. Z právního výkladu vyplývají dvě zásadní informace – že bude zákon novelizován tak, aby z něj bylo zřejmé, že se nutnost „profesáků“ na řidiče jednotek HZSP nevztahuje a zároveň, že na základě jiné právní úpravy nelze po řidičích vozidel HZS podniků vyžadovat osvědčení ani do doby této nevelizace. Doporučuji si přečíst celý dopis, který níže přetiskujeme, odkaz na stažení skenu ve formátu *.bmp je na konci článku.

<br
Č.j. MV-15628–3/PO-2008

Praha 11.března 2008

Asociace velitelů HZS podniků o.s.


Změna zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel č. 247/2000 Sb.
Vyřizuje: plk. Ing. Robert Murín

V souvislosti s vydáním zákona č. 374/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), došlo ke změně některých ustanovení, která se bezprostředně týkají profesní způsobilosti řidičů jednotek požární ochrany. povinnost účastnit se zdokonalování odborné způsobilosti řidičů podle § 46 odst. 2 zákona se nevztahuje na řidiče vozidel Hasičského záchranného sboru České republiky (HZS ČR) a jednotek dobrovolných hasičů. V § 46 odst. 3 písm. c) zákona nejsou přímo uvedeni řidiči hasičských záchranných sborů podniků. Ministerstvo dopravy však považuje za logické a žádoucí, aby se výjimka explicitně vztahovala i na řidiče hasičských záchranných sborů podniků. V této souvislosti předpokládají v roce 2008 dílčí novelizaci zákona, kde výslovným uvedením jednotek hasičských záchranných sborů podniků do ustanovení § 46 odst. 3 zákona bude zřejmé, že se na řidiče vozidel hasičských záchranných sborů podniku rovněž nevztahuje povinnost zdokonalování odborné způsobilosti řidičů. Výjimku z povinnosti zdokonalování odborné způsobilosti řidičů podle § 46 odst. 2 zákona však lze na řidiče vozidel hasičských záchranných sborů podniků uplatnit také podle § 46 odst. 3 písm. d), jakožto na řidiče vozidel používaných při zabezpečení civilní ochrany. Povinnosti plnění úkolů na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatel vyplývají pro jednotky požární ochrany podle § 70 odst. 5 zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění zákona č. 237/2000 Sb., které jsou dále konkretizovány v § 30 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb.
I když pro řidiče vozidel HZS ČR, jednotek dobrovolných hasičů i hasičských záchranných sborů podniků nevyplývá povinnost účasti na zdokonalování odborné způsobilosti řidičů podle uvedeného zákona, je nutno v souladu s § 88 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znení pozdějších předpisů a § 103 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, pro tyto řidiče organizovat pravidelná školení v rozsahu minimálně 7 hodin ročně s obsahovým zaměřením ve smyslu § 47 odst. 1 zákona nebo v souladu s učební osnovou pravidelného školení podle § 48 zákona, kterou stanoví prováděcí právní předpis. Pro zabezpečení kvality školení mohou tato školení provádět odborně způsobilé osoby.

plk.Ing.František Zadina v.r.
náměstek generálního ředitele HZS ČR


Celý dokument lze stáhnout zde , poskytl ho Ing.Miloš Hladík, jednatel Asociace velitelů HZS podniků, za což mu děkuji.

-wob-
Sdílet