Úterý 25. ledna 2022, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Kynologické plošné atesty BALKOVÁ 2008

Ve dnech 3. – 4. 4. 2008 se konaly atestační zkoušky Ministerstva vnitra ve specializaci „P-plošné vyhledávání“. Tato specializace slouží jako akreditace psovoda se psem pro nasazení v rámci integrovaného záchranného systému (IZS) při pátrání po ztracených (pohřešovaných) osobách.

Akce probíhala od 19.00 hodin čtvrtka 3. dubna 2008 do pátečního poledne 4. dubna 2008 ve Výcvikovém středisku psovodů a služebních psů specialistů PČR Balková a v nedalekých terénech. Kynologické atestační zkoušky v plošném vyhledávání se skládaly z I. kola nočního vyhledávání a z II. kola denního vyhledávání.

Prvnímu (nočnímu) kolu předcházel cca 4 km dlouhý pěší přesun psovoda a psa na místo nasazení. Jak pěší přesun, tak i samotný výběr terénu kde se les střídal s okrajem lomu, měl za úkol ověřit fyzickou způsobilost psovoda a psa a jejich schopnost soustředěné práce i po fyzickém zatížení, které je možné během pátrací akce v přírodním terénu očekávat. Fyzická kondice psů a psovodů, respektive jejich schopnost podat vyvážený a spolehlivý výkon i po předchozím vypětí či námaze, je jednou ze schopností, kterou by měli splňovat psovodi a psi, kteří budou nasazováni na akcích IZS.

Vlastní nasazení psovoda se psem probíhalo v prostorách náročnějších na jejich pohyb – okraj lomu a jeho okolí, kde byly ukryty 3 hledané osoby (figuranti). Prohledávaný prostor byl rozdělen cca 3 m širokou hrází tvořenou skladovanými kamennými kvádry. Úkolem psovodů pak bylo v časovém limitu 30 min. prohledat přidělený prostor a po ukončení jejich práce sdělit examinátorům počet nalezených osob, jejich pozici a číslo (figuranti byli pojmenováni čísly 1, 2, a 4). Tímto nočním kolem prošli zdárně pouze dva psovodi.

Druhé (denní) kolo probíhalo v lese na opačné straně lomu. Zde se v rámci atestací mimo jiné ověřovala schopnost týmové spolupráce, kdy byli nasazeni společně dva psovodi na jeden prostor, každý však musel propátrat jemu svěřený úsek a nesměl pracovat na úseku druhého psovoda. Celkem byly v prostoru ukryty 4 osoby.

Akce se účastnilo celkem 14 kynologických dvojic převážně z Čech, z nichž úspěšně zkoušku absolvovaly dvě kynologické dvojice. Nízkou (14%) úspěšnost psovodů zhodnotil lektor služební kynologie MV Gustav Hotový takto: „Pro většinu psovodů byla tato akce něčím, co si ještě v životě nevyzkoušeli. Byla to pro ně práce v novém, složitém, prostředí a také pod psychickým tlakem. Ustáli to jen ti, kteří měli hodně dobrého psa, nebo už si někdy něco podobného vyzkoušeli,“ konstatoval Gustav Hotový. „Byla to zkouška toho, jak se hledá ve skálách, v horách či lomech. A takových terénů je po celé republice poměrně hodně. Bylo patrné, že terén to byl nezvyklý nejen pro psy, ale i pro psovody.
Některým totiž dělala problém třeba i orientace v takto členitém a nepřehledném prostředí. Psovodi by se přitom měli na takové situace připravovat. Psi by totiž měli používání právě na prověření těchto složitých a nepřehledných míst. Jednoduché, byť rozlehlé terény, jako jsou třeba louky či pastviny je totiž možné prověřit jinými metodami, například vrtulník to stačí za pár vteřin. Kdežto právě v členitém terénu skal, kopců a hor nic z těchto prostředků terén bezpečně neprověří tak, jak dobře vycvičený kynologický tým,“ vysvětlil lektor služební kynologie MV.

Akci organizačně zajišťovala Policie ČR (Policejní prezidium ČR – Odbor služební kynologie a hipologie) a MV – generální ředitelství HZS ČR.


kpt. Ing. Jiří Šlechta
MV-GŘ HZS ČR-swo-
Sdílet