Úterý 20. dubna 2021, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Jednotky HZS Praha, st. 2 – protichemická jednotka, dále st. 3 a 7, zajistily v ulici Nad Štolou v součinnosti s Policií ČR a hygienickou službou v objektu MV ČR k dalšímu opatření obálku s neznámou látkou.

Sdílet