Středa 19. ledna 2022, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Výcvik v jeskyních Moravského krasu

Dne 3. 4. 2008 se uskutečnil první ze série výcviku lezeckých družstev HZS JmK UO Brno a UO Blansko v podzemí Moravského krasu. Jako cvičná lokalita byla po dohodě se Speleologickou záchrannou službou, stanicí Morava, vybrána jeskyně H18, situovaná na Ostrovské plošině.

Jeskyně dosahuje hloubky pouze cca 80m, pohyb v ní je však komplikován extrémně úzkými místy. Úžiny jsou jak vertikální, tak horizontální, což znesnadňuje už samotný přístup k místu nehody, následný transport nosítek se zraněným je pak „překladatelským oříškem“.

Závěrečná pasáž jeskyně je natolik úzká, že případná záchranná akce by si vyžádala rozšíření profilu chodby, proto se do těchto partií hasiči podívali pouze exkurzně. Samotná záchrana začala těsně nad touto částí jeskyně transportem figuríny do nízkého dómku, do něhož se obtížně vtěsnají čtyři ležící osoby. Tam bylo možno figurínu zabalit do transportních nosítek a zahájit vytahování přes dva patnáctimetrové stupně a několik nepříjemných úžin za pomocí jednoduchých kladkostrojů. K vytažení „zraněného“ na povrch vstupní šachtou, vyztuženou železobetonovými skružemi, posloužila trojnožka, instalovaná na ohlubni.

Výcvik v této lokalitě absolvují postupně všechna lezecká družstva HZS JmK z územního odboru Brno a územního odboru Blansko. Každé družstvo stráví při nácviku záchrany přibližně 5 hodin v obtížných podmínkách v podzemí. To, že výcviky lezců nejsou žádnými vlastivědnými výlety dokládá i fakt, že hned první akce si vyžádala lehké zranění jednoho hasiče, kterého zasáhl uvolněný kámen do obličeje a urazil mu část zubu. Všichni účastníci výcviku poznali další záludnou tvář jeskyní Moravského krasu, což jim pomůže, aby byli opět o něco lépe připraveni na spolupráci se členy stanice Morava Speleologické záchranné služby ČSS při záchraně osob z podzemí jeskyní.

Buček Jiří a Ňorek Milan
HZS JmK UO Brno-swo-
Sdílet