Neděle 11. dubna 2021, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

V Prostějově se slibovalo a předávaly medaile, k HZS Olomouckého kraje nastoupilo 12 nových příslušníků

V pondělí 1. prosince 2014 od 10:00 hodin proběhl v Prostějově v obřadní síni slavnostní slib nových příslušníků a předávání medailí „Za věrnost“ II. stupně a „Za věrnost“ III. stupně.

Slavnostní dopoledne bylo rozděleno na dvě části. V první části složili noví příslušníci, kteří nastoupili k Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje v průběhu roku 2014, služební slib, ve druhé části obdrželi příslušníci, kteří u sboru slouží 20 a více nebo 10 a více let medaile „Za věrnost“ II. stupně a medaile „Za věrnost“ III. stupně.

Celého aktu byli přítomni vzácní hosté, pan Miroslav Pišťák, primátor statutárního města Prostějova, pan plk. Ing. Libor Krejčiřík, ředitel Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje, pan plk. Ing. Lumír Šatran, ředitel Celního úřadu pro Olomoucký kraj, pan plk. Ing. Josef Kula, ředitel Krajského vojenského velitelství v Olomouci a pan plk. Mgr. Jiří Ruprecht, ředitel Vazební věznice v Olomouci.

Kulturní program zajistily žákyně Základní umělecké školy Vladimíra Ambrose z Prostějova, které si pro přítomné připravily krátké hudební vystoupení.

Slavnostní slib nových příslušníků

Slib skládalo 12 nových příslušníků, kteří ke sboru nastoupili v průběhu roku 2014. Byli to:

Z krajského ředitelství

 • por. Mgr. Josef Koláček
 • nprap. Ing. Jakub Štreit
 • prap. Bc. Tomáš Čech
 • prap. Jakub Zabák
 • prap. Kateřina Kotková
 • prap. Ing. Jakub Brumar
 • prap. Mgr. Martina Mandová
 • nprap. Ing. Marie Lívová

Za územní odbor Olomouc

 • nstržm. Antonín Dostál

Za územní odbor Přerov

 • stržm. Roman Duchoň
 • stržm. Tomáš Jurečka

Za územní odbor Prostějov

 • nprap. Bc. Michal Hrubý

Medaile „Za věrnost“

Medaile Za věrnost II. stupně jsou udělovány za ocenění příkladného plnění služebních povinností ve spojení s dobou trvání služebního poměru v délce 20 a více let.

ppor. Michal Gajdoš z PS Jeseník

Pan Gajdoš pracuje u sboru už více než 22 let. V průběhu let prošel postupně několika funkcemi a od roku 2001 působí na pozici velitele čety. Své bohaté zkušenosti získal jednak studiem, ale také dlouholetou praxí jak u profesionální jednotky, tak také u jednotky sboru dobrovolných hasičů Lipová-lázně. Řadu let zastává pozici trenéra soutěžního družstva ÚO Jeseník v požárním sportu. Téměř veškerý svůj volný čas věnuje odborným opravám požární techniky dobrovolných jednotek ze širokého okolí.

pprap. Bc. Josef Jelínek z PS Jeseník

Pan Jelínek nastoupil ke sboru v roce 1991 a postupem doby se vypracoval až na funkci vrchního inspektora odborné přípravy v denní směně. V důsledku změny organizační struktury Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje před třemi lety přešel na funkci technika chemické služby ve směně. I přesto se však nadále věnuje odborné přípravě jednotek sborů dobrovolných hasičů, a to nad rámec svých běžných povinností. Ve svém volném čase pan Jelínek aktivně působí ve funkci garanta dobrovolné jednotky Bělá pod Pradědem.

nprap. Ivan Urban z PS Uničov

Pan Urban pracuje u Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje už více než 22 let. Nejdříve vykonával funkci hasiče, poté byl ustanoven do funkce velitele družstva. Pro výkon této funkce má velmi dobré znalosti, které získal dlouholetou praxí a aktivním přístupem k plnění služebních úkolů. Ve svém volném čase vykonává činnost patrona jednotky sboru dobrovolných hasičů města Uničova.

pprap. Evžen Záhumenský z PS Olomouc

Pan Záhumenský pracuje v profesionální požární ochraně od roku 1992. Postupem času se vypracoval na funkci technika technické služby na centrální požární stanici v Olomouci. U jakéhokoli typu zásahu uplatňuje své znalosti a zkušenosti nabyté dlouhou praxí. Jeho odbornost a zkušenosti bývají také využity při školení a výcviku členů jednotek dobrovolných hasičů.

nstržm. Pavel Jarmar z PS Prostějov

Už více než pětadvacet let slouží pan Jarmar u profesionálního požárního sboru. Na požární stanici v Prostějově vykonává funkci hasiče, ve které zhodnocuje svoji manuální zručnost. Je svědomitý a zodpovědný, uložené úkoly plní velmi dobře. Již velkou řádku let se věnuje požárnímu sportu, v posledních letech působí jako trenér sportovního družstva požární stanice v Prostějově, především v disciplíně požární útok. Je také součástí krajského reprezentačního družstva v požárním útoku na pozici trenéra.

nprap. Radek Hýbl z PS Šumperk

Pan Hýbl nastoupil ke sboru v roce 1992 a postupně se vypracoval až na funkci velitele družstva. Vždy se aktivně podílel a dodnes podílí na praktickém i teoretickém výcviku jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí. Je autoritou a vzorem pro ostatní hasiče. Dlouhodobě se také ve svém volném čase věnuje činnostem přesahujícím jeho základní povinnosti, je aktivním členem vedení Sportovního klubu při HZS Olomouckého kraje.

Medaile Za věrnost III. stupně jsou udělovány za ocenění příkladného plnění služebních povinností ve spojení s dobou trvání služebního poměru v délce 10 a více let.

mjr. Ing. Jaroslav Symerský z ÚO Přerov

Pan Symerský nastoupil k hasičskému záchrannému sboru v roce 2000 do funkce inspektora stavební prevence, o rok později byl ustanoven na funkci vedoucího oddělení prevence územního odboru Přerov, kterou vykonává dodnes. Pan Symerský se stal díky své píli, důslednosti a také díky svému vzdělání v oboru stavebnictví a praxi v předchozím zaměstnání hlavní oporou územního odboru v oblasti výkonu státního požárního dozoru a stavební prevence obecně. Pan Symerský také velmi úzce spolupracuje s Radou prevence Okresního sdružení hasičů Přerov a je jedním z hlavních organizátorů odborných příprav preventistů obcí a členů jednotek dobrovolných hasičů v oblasti požární prevence. Pan Symerský je také začleněn do systému zabezpečení nepřetržité služby vyšetřování příčin požárů v působnosti územního odboru Přerov.

mjr. Ing. Radek Ocelka z ÚO Přerov

Pan Ocelka pracuje u hasičského záchranného sboru už 15 let. Nejdříve, v rámci studia na VŠB-TU Ostrava, působil jako hasič u sboru města Ostravy, po ukončení studií přešel k Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje. Zde byl v roce 2003 jmenován velitelem požární stanice Hranice a v roce 2007 velitelem centrální požární stanice v Přerově. Pan Ocelka velmi úzce spolupracuje s představiteli města Přerova, jednotkami dobrovolných hasičů obcí v hasebním obvodu stanice Přerov a samozřejmě s dalšími úseky územního odboru. Podílí se také na organizaci a zajištění taktických a prověřovacích cvičení jednotek požární ochrany.

pprap. (podpraporčík) Milan Kaštan z PS Litovel

Pan Kaštan pracuje v profesionální požární ochraně od roku 1999 a celá léta působí na úseku chemicko-technické služby. Svou dlouholetou praxí a vzděláváním získal odborné znalosti i zkušenosti z oblasti chemicko-technické služby, které rovněž uplatňuje jako zástupce velitele družstva. Účastnil se celé řady složitých zásahů, mimo jiné při povodních v roce 1997 a 2006 a při odstraňování následků tornáda v Litovli v roce 2004.

nstržm. (nadstrážmistr) Josef Hrazdira z PS Prostějov

Pan Hrazdira nastoupil ke sboru v roce 1997. Díky své manuální zručnosti a zájmu se stal strojníkem na požární stanici Prostějov. Postupem času se vypracoval na zástupce technika strojní služby. Pan Hrazdira si své úkoly vyplývající z této funkce plní svědomitě a zodpovědně. Dlouhodobě se aktivně angažuje při opravách výjezdové techniky nejen profesionálních, ale také dobrovolných hasičů. Pan Hrazdira je zároveň jedním ze tří instruktorů motorových pil na požární stanici v Prostějově, a tak velmi aktivně přispívá k odborné přípravě pilařů nejen na své domovské stanici. Působí rovněž jako velitel družstva u dobrovolné jednotky Vranovice – Kelčice.

pprap. (podpraporčík) Ladislav Kadlčík z PS Prostějov

Pan Kadlčík pracuje v profesionální požární ochraně už více než 19 let. Postupně se díky svým schopnostem a vzdělání vypracoval na pozici hasiče technika – spojové služby. V době činnosti „okresního“ operačního střediska v Prostějově také často sloužil jako operační technik na operačním středisku v Prostějově. Dlouhodobě působil také v lezecké skupině na požární stanice Prostějov. Pan Kadlčík vykonává svou službu svědomitě a pečlivě, je spolehlivý a zodpovědný.

Bc. Ing. Vladimíra Hacsiková
tisková mluvčí
HZS Olomouckého kraje
Sdílet