Pátek 21. ledna 2022, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Soutěž – Liga mládeže

Soutěž pro mladé hasiče se koná při Dni hasičů na mezinárodním veletrhu PYROS 2008.Soutěž se koná dne 17. 5. 2008
P R O P O Z I C E


I. Všeobecná ustanovení

a) Název a sídlo pořadatele: Moravská hasičská jednota, o.s.
Prezidium
Kšírova 45, 619 00 Brno

b) Místo konání soutěže: Areál výstaviště Brněnských veletrhů a výstav.
Vjezd do Areálu BVV bránou č. 5 od 8.00 hodin,
kde bude prezentace účastníků soutěže.
c) Den a hodina prezence a zahájení soutěže:
17. května 2008
8.00 – 9.00 hod. Příjezd a prezence
9.00 hod. Seznámení vedoucích soutěžních družstev s programem
9.20 hod. Nástup soutěžících do průvodu
9.30 hod. Slavnostní průvod v areálu výstaviště
10.00 hod. Příprava soutěžních družstev k zahájení soutěže
10.15 hod. Zahájení soutěže
12.15 hod. Ukončení soutěže a vyhodnocení.

d) Velitel soutěže: Zdeněk Milan – starosta HS Zastávka
e) Tajemník soutěže: Josef Humpolíček ml., – jednatel OV MHJ Brno
f) Hlavní rozhodčí: Jaroslav Musil – starosta OV MHJ Brno
g) Technické zabezpečení: OHJ Brno – venkov, HS Zastávka.
Garant – Štrobach Pavel – HS Zastávka
h) Rozpis rozhodčích: Zajistí pořadatel (ve vycházkovém stejnokroji)
i) Adresa a lhůta pro zaslání přihlášek: Moravská hasičská jednota, o.s.,
Hasičský sbor Zastávka, Stará osada 162, 664 84 Zastávka;
e-mail: zdenekmilan@seznam.cz; do 30. dubna 2008.
Z kapacitních důvodů budou přihlášky uzavřeny po dovršení 20 přihlášených soutěžních družstev. Na přihlášky nad rámec a po stanoveném termínu nebude brán zřetel!

j) Místo, datum a čas losování: Pořadatel si vyhrazuje právo rozlosování soutěžních družstev z důvodu hladkého průběhu soutěže.

k) Údaje o stravování:
V prostoru výstaviště bude možné zakoupit občerstvení po celý den.

l) Pojištění: Pojištění soutěžících si každé družstvo zajišťuje vlastním nákladem. Kolektivy MHJ, které mají řádně uhrazen poplatek za pojištění u MHJ na rok 2008, jsou pojištěny automaticky.

m) Kontaktní osoby, na které je možno se obracet s dotazy:
Zdeněk Milan tel.: 721 553 776
e-mail: zdenekmilan@seznam.czII. Technická ustanovení

a) Kategorie: K dovršení data soutěže může soutěžící nastoupit v kategorii
mladší a starší žáci.

 mladší žáci ode dne dovršení *6 let – do dne dovršení * 12 let
 starší žáci ode dne dovršení *12 let – do dne dovršení * 16 let


b) Disciplíny soutěže: požární útok s vodou

c) Ústroj soutěžících: Stejnokroj soutěžících složený buď ze stejnokroje UBO PS II upravený pro mládež, nebo klubového soutěžní stejnokroje. Stejnokroj musí být upraven tak, aby nepohoršoval vysílající organizace ani pořadatele soutěže. Při plnění pokusu soutěžní disciplíny, budou všichni soutěžící vybavení ochrannými přilbami dle pravidel PS mládež (viz pravidla uvedená níže). Přilby budou mít řádně nasazeny a zajištěny proti pádu ( pořadateli se jedná především o bezpečnost soutěžících ). Platí pro obě kategorie.

d) Ústroj vedoucích kolektivu a jejich asistentů: Uniforma dobrovolného hasiče dle platného výstrojního řádu, popřípadě pracovní stejnokroj UBO PS II.

e) Pravidla podle kterých se soutěž koná: dle pravidel požárního sportu pro mládež vydaných Českou a Moravskou hasičskou jednotou. Tyto pravidla je možno stáhnout na internetové adrese: www.mhj.cz

f) Způsob kontroly soutěžících před a v průběhu soutěže: Před zahájením pokusu v soutěži a namátkově po ukončení pokusu.

g) Popis dráhy a způsob měření: Dráha na požární útok – asfaltový povrch;
měření – elektronické pro obě kategorie (v případě závady mech.stopky)

h) Podmínky podání protestu: Dle pravidel požárního sportu – pravidlo č. 12

i) Způsob kontroly nářadí: Před začátkem pokusu nebo po jeho ukončení dle pravidla č. 48


V Zastávce dne 15. února 2008

Zdeněk Milan v. r.
starosta sboru MHJ Zastávka
a
hlavní garant soutěže
Sdílet