Pondělí 19. dubna 2021, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasiči při třetí prosincové noci evakuovali 61 seniorů, v Mníšku pod Brdy proběhlo prověřovací cvičení

Ve středu 3. prosince 2014 ve 20:01 hodin bylo zahájeno v Domově pro seniory „Pod Skalkou“ v Mníšku pod Brdy (dále jen Domov) prověřovací cvičení složek IZS okresu Praha-západ.

Námětem byl požár v technickém zázemí, při kterém zplodiny hoření imitované vyvíječem kouře pronikly do hlavní budovy, kde došlo k přímému ohrožení klientů Domova. Proto byla nutná jejich evakuace. Požár zaznamenalo čidlo EPS (elektrická požární signalizace) a upozornilo službu konající pracovníky, kteří událost ohlásili na tísňovou linku, začali provádět evakuaci a svolávat kolegy z volna.

Protože v mimopracovní době je personál Domova ve sníženém počtu, bylo součástí cvičení právě také prověření funkčnosti systému svolávání.

Cvičení se zúčastnily jednotky HZS Středočeského kraje ze stanic Řevnice a Dobříš s výškovou technikou a jednotky SDH Mníšek pod Brdy, Stříbrná Lhota a Jíloviště. Z ostatních složek IZS z Mníšku pod Brdy se na cvičení podílely Záchranná služba Asociace samaritánů České republiky, městská policie a členové krizového štábu města. Na místo události byla povolána také členka týmu posttraumatické péče řevnické stanice. Celkem na cvičení zasahovalo 36 hasičů a 7 ostatních členů IZS.

Pracovníky domova a zasahujícími hasiči bylo evakuováno 61 osob, z toho 18 imobilních seniorů na lůžkách nebo evakuačních podložkách a 7 vozíčkářů. Evakuace celé hlavní budovy byla ukončena za 35 minut od vyhlášení poplachu, když dojezdový čas první jednotky byl 11 minut. Vlastní požár údržbářské dílny byl zlikvidován jedním C proudem v dýchací technice ve 20:23 hod.

Při cvičení byla prověřena také funkčnost EPS, ventilačního zařízení a nouzového osvětlení. Po ukončení cvičení se hasiči seznámili se všemi prostory Domova a skutečnost porovnali s dokumentací zdolávání požáru. Cvičení splnilo stanovené cíle a zjištěné podněty budou zapracovány do systému odborné přípravy jednotek PO i ostatních složek IZS.

npor. Bc. Miroslav Český
velitel HZS Řevnice
Sdílet