Středa 26. unora 2020, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner VIP: Lenzing 970x150 OK

Bojový řád 23/P: Požáry otevřených technologických zařízení

Otevřená technologická zařízení (dále jen „OTZ“) se používají zejména v chemickém průmyslu k výrobě, zpracování a skladování různých chemických produktů. Jedná se o technologická zařízení, která jsou umístěná na otevřených prostranstvích a slouží k provádění složitých chemických a fyzikálních procesů.

OTZ jsou zpravidla sdružována do výrobních bloků, které lze charakterizovat jako různorodá, velmi složitá a rozměrná zařízení. Vyznačují se vysokým stupněm automatizace, kontinuálním provozem, značnými objemy zpracovávaných látek a velkou vzájemnou provázaností jednotlivých provozů a zařízení.

Jejich výška může dosahovat 30 až 50 m. Jsou složena z velkého množství aparatur, nádob, ovládacích armatur a potrubních rozvodů, které propojují jednotlivé části. Součástí OTZ jsou dále zařízení sloužící pro měření a regulaci procesu a různá zabezpečovací zařízení. Nosné konstrukce bývají ocelové nebo železobetonové.

Požáry OTZ jsou charakterizovány:

  1. vysokou rychlostí šíření požáru, velkou intenzitou hoření spojenou s vývinem značného množství tepla a intenzivní výměnou plynů,
  2. velkou intenzitou sálavého tepla,
  3. nebezpečím výbuchu s následným zřícením zařízení a destrukcí navazujících objektů a technologií,
  4. nebezpečím rychlého zřícení nechráněných nosných konstrukcí,
  5. nebezpečím úniků nebezpečných látek (např. toxických a hořlavých) ze zařízení a vzniku velkých oblaků směsí nebezpečných látek, které mohou ohrozit nejen areál podniku, ale i jeho okolí,
  6. nebezpečím „skokového“ přenesení požáru na další navazující zařízení nebo provozy, které se nacházejí v blízkosti místa požáru.
Sdílet
Přiložené soubory
P.23 OTZ.pdf zobrazit online PDF 253 kB
Banner MEVA OK