Úterý 25. ledna 2022, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Odborná stáž velitelů JSDH hl. m. Prahy

V sobotu 29.3. 2008 uspořádal Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy na stanici č. 5 ve Strašnicích pravidelnou odbornou stáž pro velitele jednotek pražských SDH v rámci jejich cyklické odborné přípravy.

Stáž zahájili v 8:00 vedoucí odborného zaměstnání ppor. Zdeněk Přibáň a vedoucí odborné rady velitelů JSDH Lubomír Spálenka. Úvodní přednáška Ing. Michala Brunnera byla věnována použití dýchací techniky v podmínkách JSDH. Následovala přednáška plk.Mgr. Víta Pernici na téma zjišťování příčin požárů a komunikace se sdělovacími prostředky. Dopolední blok přednášek uzavřeli mjr.Bc. Michal Chmelař a Lucie Patočková s tématy vyplňování zprávy o zásahu a statistického sledování událostí.

Odpolední blok byl věnován teorii a praktickému procvičení zdravotnické první pomoci, přípravě prověřovacích cvičení a přezkušování velitelů k prodloužení jejich odborné způsobilosti. Podzimní termín velitelské stáže byl stanoven na sobotu 25.10. 2008.


Foto: Karel Stárek
Text: Michal Brunner


-kuw-
Sdílet