Neděle 11. dubna 2021, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje se od září roku 2014 zapojil do projektu s názvem „Čím budu?“

Projekt vytvořila českobudějovická obecně prospěšná společnost Rodiče v akci. Jeho cílem je poskytnout žákům základních škol informace usnadňující výběr jejich budoucího povolání, zajistit kontakt s odborníky na danou profesi a rozšířit znalosti žáků u jednotlivých profesí.

Společnost vybrala deset profesí, jejichž odborníci mluví s žáky 7. až 9. tříd základních škol o svém povolání. Mluví s nimi bez předsudků, srozumitelně včetně praktické ukázky. Výhodou přímé prezentace profese je pro žáky to, že tak získají základní představu o daném povolání, což jim umožní jednodušší výběr budoucího zaměstnání.

Hasiči Jihočeského kraje byli osloveni jako jedni z deseti odborníků, kteří mají otevřeně mluvit o své profesi. První prezentace jihočeských hasičů proběhla na ZŠ Bezdrevská v Českých Budějovicích, kde hasiči žákům 8. a 9. tříd přiblížili svou každodenní práci. Poskytli jim informaci o tom, že nejenom výjezdoví hasiči tvoří hasičský záchranný sbor, přiblížili žákům výhody a nevýhody povolání, osvětlili jim znění služebního slibu či představili typy mimořádných událostí.

Prezentace se zúčastnili kpt. Bc. Jana Mejzlíková a kpt. Bc. Kamila Mráčková z oddělení krizového řízení a ochrany obyvatelstva a výjezdový hasič nstržm. Bc. Jan Vachek, který žákům na chvíli propůjčil svoji hasičskou výstroj, aby si na vlastní kůži mohli vyzkoušet osobní ochranné prostředky, jež ke své práci potřebuje každý výjezdový hasič.

Do projektu, který kromě profese hasiče zahrnuje také například novináře, zahradníka, právníka, architekta, průvodce, veterináře či policistu, se přihlásilo již několik škol v Českých Budějovicích. Naši příslušníci se tak již těší na další setkání s žáky dalších škol a na povídání o své pro ně již zrealizované profesi.

Sdílet