Úterý 21. září 2021, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Čeští záchranáři budou v Polsku cvičit vyhledávání a záchranu osob

Čeští záchranáři se ve dnech 21. – 25. dubna v Polsku zapojí do mezinárodního cvičení COOperation 2008. Jeho cílem je prověřit činnost záchranných jednotek při vyhledávacích a záchranných operacích po zemětřeseních v zahraničí.

Cvičení se vůbec poprvé zúčastní hned dvě zvláštní jednotky MV-generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR – z Prahy a Ostravy v neděli 20.4. vyjedou plně vybavené vyhledávací a záchranné odřady (tzv. USAR odřady – urban search and rescue).

Obě jednotky mají dohromady 40 členů, kromě příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR je v týmu také lékař a rovněž kynologové se psy specializovaní na vyhledávání osob zavalených sutinami budov.

Čeští záchranáři budou ve vojenském výcvikovém prostoru u města Žagaň procvičovat působení USAR odřadu a činnost při vyhledávání a záchranně lidí zavalených troskami zřícených budov. Námětem cvičení je fiktivní letecká havárie, která způsobí destrukci budov a také šíření nebezpečných látek. Úkolem záchranného týmu bude co nejrychleji nalézt troskami zasypané lidi a „zachránit“ je.

USAR odřady vyrazí na místo cvičení z Prahy a Ostravy po vlastní ose v neděli 20. 4.

USAR odřad vyjíždějící z Prahy bude nastoupen v neděli 20. 4. v cca 9:00 na požární stanici HZS hl. m. Prahy Strašnice (Průběžná 74). Médiím bude umožněno zaznamenat průběh akce.

Čeští záchranáři se obdobných cvičení v Polsku účastní již tradičně, v loňském roce se jednalo o cvičení PSTRAZE 2007.

Vybavení obou USAR odřadů, které jsou schopny operovat soběstačně, tvoří celkem 13 speciálních vozidel, čeští záchranáři jsou mj. vybaveni elektronickým vyhledávacím zařízením, mají vyprošťovací zařízení, izolační dýchací přístroje a vybavení pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou a dalšími prostředky pro záchranu a vyprošťování osob v extrémních podmínkách.

Vyhledávací a záchranný odřad (USAR odřad) patří mezi speciální ad hoc vytvářené jednotky, díky kterým mohou hasiči poskytovat pomoc i v mezinárodním měřítku. Jedná se o tým vycvičený a vybavený na vyhledávání a záchranu osob ze zřícených budov. Tato jednotka je kdykoliv připravena během několika hodin vyrazit a poskytnout pomoc v zahraničí.

Čeští záchranáři například úspěšně pomáhali na podzim roku 2005 v zemětře­seních postižených oblastech Pákistánu. Tehdy vůbec poprvé v jednom českém týmu, který se v zahraničí zapojil do mezinárodní záchranné operace, spolupracovali hasiči a vojenští a civilní zdravotníci disponující polní nemocnicí. S úspěchem čeští záchranáři pomáhali při vyhledávání a záchraně zavalených osob také na konci roku 2003 po katastrofálním zemětřesení v iránském Bamu nebo téhož roku ve stejně postiženém Alžírsku.

Více o problematice USAR odřadů a vůbec poskytování pomoci v rámci mezinárodních záchranných operacích naleznete na zdekpt. PhDr. Petr Kopáček
tiskový mluvčí
MV-generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR-swo-
Sdílet