Středa 22. září 2021, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasičské odbory mají nového předsedu

Na pátém sjezdu OSH konaném dne 19. 4. 2008 v Benešově, byli do čela svazu na další čtyřleté volební období zvoleni pánové Zdeněk Jindřich Oberreiter – předseda OSH, Zdeněk Juřík – první místopředseda OSH a Roman Stejskal – místopředseda OSH.

Složení výkonných orgánů OSH zvolených V. sjezdem OSH 19. dubna 2008

Předseda OSH: Zdeněk Jindřich Oberreiter
1. místopředseda OSH: Zdeněk Juřík
Místopředseda OSH: Roman Stejskal

Členové Předsednictva OSH:
za Jihočeský kraj Jiří Hošna, Bc.
za Jihomoravský kraj Roman Stejskal
za Karlovarský kraj Machka Daniel
za Královéhradecký kraj Zdeněk Jindřich Oberreiter
za Liberecký kraj Zdeněk Juřík
za Moravskoslezský kraj Jiří Rój
za Olomoucký kraj Lubomír Grézl, Bc.
za Plzeňský kraj Petr Papoušek, Bc.
za Středočeský kraj Jiří Jílek
za Ústecký kraj Vladimír Mühlfeit, JUDr.
za Kraj Vysočina Libor Havlíček
za Pardubický kraj Milan Pazourek
za Zlínský kraj Martina Neuwirthová, Ing.

Revizní komise OSH:
předsedkyně RK OSH: Nohová Ivana
členové RK OSH: Oto Titzl, Ing
Květoslav ZabákMimo volby sjezd OSH také uložil :

1. předsednictvu OSH :
a) zpracovat písemně novelizované základní dokumenty v úplném znění a zaslat je do ZO v elektronické i tištěné podobě.

b) zaslat k evidenci na MV úplné znění základních dokumentů OSH

c) plnit Program OSH

d) informovat ministra vnitra, GŘ HZS a předsedu ČMKOS o průběhu
a závěrech sjezdu.

e) vést jednání s MV a GŘ o navýšení početních stavů v přímém výkonu služby

f) aktivně se podílet na přípravě prováděcích předpisů k zákonu
č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků

g) k zabezpečení poslání odborových orgánů ve smyslu zákona
č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů prohloubit součinnost OSH, NOSP, OS státních orgánů a organizací, GŘ HZS ČR a MV ČR


2. delegátům sjezdu :
a) informovat členy v ZO o průběhu a výsledcích sjezdu.

b) propagovat členství příslušníků a zaměstnanců HZS ČR v OSH

c) propagovat VPF a Nadaci policistů a hasičů


Celé Usnesení V. sjezdu OSH konaného 19. 4. 2008 najdete ke stažení zde


Info: Josef Richter v.r.
organ. pracovník sjezdu

www.osh.cz-wap-


Sdílet