Středa 14. dubna 2021, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Automatické externí defibrilátory jsou nově ve službách hasičů Dopravního podniku Praha

Jednotky HZS DP se velmi často pohybují s technikou v ulicích Prahy – nejen při výjezdech, ale také při pravidelném seznamování s objekty Dopravního podniku hl. m. Prahy a při dalších plánovaných činnostech. V uplynulých letech byli hasiči DP při svých přesunech opakovaně svědky dopravních nehod nebo náhlých zdravotních kolapsů občanů a vždy poskytli odbornou první pomoc a přivolali další záchranné složky.

Aby mohla být do budoucna úroveň poskytované pomoci ještě vyšší, rozhodlo se vedení HZS DP, po konzultaci s lektory vzdělávacího centra ZZS HMP, pro nákup automatických externích defibrilátorů (AED) pro cisternové automobilové stříkačky prvního výjezdu všech tří požárních stanic HZS (Hostivař, Kačerov, Zličín).

Záměr byl podpořen vedením bezpečnostního úseku DP a začátkem podzimu 2014 byly podnikovým hasičům dodány tři přístroje AED typu Powerheart G3 Automatic od výrobce Cardiac Science, USA.

Dodavatelem přístrojů AED pro hasiče DP byla společnost Cheirón a její zástupce, pan Roman Kachlíř, provedl v říjnu odborné školení pro šest zaměstnanců HZS DP – směnových lektorů. V listopadu proběhlo plošné školení všech hasičů ve směnách a konečně od 1. prosince 2014 byly defibrilátory trvale zařazeny na výjezdové požární automobily.

Tyto defibrilátory jsou koncipovány jako bezúdržbové a jejich výměnitelná baterie zaručuje vícenásobné použití přístroje po dobu čtyř let, takže odpadá pravidelné vyndávání AED z vozidla kvůli nabíjení baterie. Po uplynutí čtyřleté záruky je doporučena výměna baterie.

Přístroj automaticky v naprogramovaných intervalech provádí kontrolní cykly a případná závada je signalizována vizuálně i akusticky. Technickou zajímavostí je, že základní zelená / červená kontrolka „Rescue Ready“ je řešena mechanicky, takže v klidovém stavu přístroje nedochází k vybíjení baterie svícením žádné diody, ale záchranář má kdykoliv k dispozici informaci o stavu zařízení.

Jednorázové samolepicí elektrody jsou zaměnitelné a jedna dvojice elektrod je v přístroji zapojena pro okamžité použití. Přístroj se aktivuje otevřením víka a ihned začne vydávat hlasové pokyny v českém jazyce. Stejná informace se zároveň zobrazuje na displeji.

Případné podání defibrilačního výboje probíhá zcela automaticky, záchranáři jsou pouze přístrojem instruováni, aby se nedotýkali postiženého. K přístrojům byly zakoupeny i náhradní elektrody, pediatrické elektrody a originální transportní brašny, které chrání defibrilátor při přepravě v kabině požárního automobilu.

Ing. Michal Brunner
HZS Dopravního podniku hl. m. Prahy
Sdílet