Neděle 11. dubna 2021, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Projekt „Univerzita dobrovolného hasiče“ byl slavnostně ukončen promocí

V sobotu 13. prosince 2014 proběhla v prostorách Nové auly Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava slavnostní promoce absolventů projektu Univerzita dobrovolného hasiče (dále jen „UDH“). Jednalo se o tříletý projekt (2012–2014) určený zejména pro funkcionáře Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska bez věkového limitu.

Po absolvování UDH jsou absolventi vybaveni odbornými znalostmi z oblasti požární ochrany, vnitroorganizačních předpisů, ekonomiky a zásadami práce s mládeží v SH ČMS, historií dobrovolných hasičů a dále znalostmi z fundraisingu, komunikace, psychologie, práce s veřejností, rétoriky, etikety, práce s PC a první pomoci. Studium na UDH organizovalo SH ČMS ve spolupráci s VŠB-TU Ostrava a Ostravskou univerzitou v Ostravě v rámci celoživotního vzdělávání. Výuka byla zajištěna ve třech střediscích SH ČMS v Ústřední hasičské škole (dále jen „ÚHŠ“) Jánské Koupele, ÚHŠ Bílé Poličany a Centru hasičského hnutí Přibyslav.

Slavnostní promoce se zúčastnili významní představitelé z řad SH ČMS, VŠB-TUO, Hasičského záchranného sboru České republiky, Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky, krajské organizace dobrovolných hasičů Slezského vojvodství (Polsko) a Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Samotný průběh promoce řídil doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák z Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB-TUO. Jako první se chopil mikrofonu u řečnického pultu Ing. Jan Karger, ředitel ÚHŠ Jánské Koupele a náměstek starosty SH ČMS, který shrnul průběh celého projektu a vyzdvihl vzdělávání napříč členskou základnou SH ČMS (např. projekt Junior univerzita – vzdělávání mladých záchranářů). Poté následovalo předávání diplomů o absolvování studia a absolventských odznaků UDH z rukou její Honorabilis, proděkanky FBI VŠB-TUO doc. Ing. Šárky Kročové, Ph.D. a starosty SH ČMS Ing. Karla Richtra.

Po předání diplomů a odznaků si slovo vzala absolventka UDH Mgr. Štěpánka Geréczová, která přednesla poděkování všem, kteří se na realizaci UDH podíleli. Po ní Ing. Karel Richter společně s Ivanem Krausem, náměstek starosty Krajského sdružení hasičů Královehradeckého kraje (dále jen „KHK“), předali ocenění za zásluhy doc. Dr. Ing. Miloši Kvarčákovi v oblasti vzdělávání dobrovolných hasičů – medaile Za mimořádné zásluhy a záslužná medaile Krajského sdružení KHK. Po předání ocenění pronesla několik slov její Honorabilis, proděkanka doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D., která ve svém projevu podtrhla význam vzdělávání v oblasti požární ochrany a bezpečnosti. Poté následovalo krátké pěvecké vystoupení studentky Barbory Jiráskové za klavírního doprovodu Mgr. Marie Horáčkové, obě z Janáčkovy konzervatoře v Ostravě. Na závěr si vzal slovo starosta SH ČMS Ing. Karel Richter.

Slavnostní promoce UDH se těšily velkému zájmu rodinných příslušníku absolventů, o čemž svědčila zaplněná aula VŠB-TU Ostrava.

Ing. Kristýna Kutilová
Ing. Jan Ondruch
FBI VŠB-TUO
Sdílet