Sobota 17. dubna 2021, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasiči si v rámci Nástupního odborného výcviku vyzkouší i činnosti, se kterými se mohou setkat v praxi

Před nedávnem jsem se setkal s otázkou, zda nástupní odborný výcvik pro mokré hasiče dává dostatečný výcvik pro výkon v jednotkách požární ochrany HZS ČR. Já mu na to odpověděl: „Podívej se například na právě ukončený kurz hasičů nováčků, který se konal v tomto půlroce na Školním a výcvikovém zařízení ve Frýdku Místku. “

Hasiči si v rámci Nástupního odborného výcviku (dále NOV) vyzkouší pod záštitou zkušených lektorů (i hasičů vyučující jako externisté) různé činnosti, se kterými by se mohli setkat ve své následné praxi. Cílem vzdělávacích středisek je se co nejvíce přiblížit přímému výkonu služby a nadrilovat úkony, které by měly být ve všech Hasičských záchranných sborech stejné.

Nástupní odborný výcvik naučí hasiče mimo jiné postupy při

 • řešení dopravních nehod, včetně ovládání vyprošťovacích nástrojů (hydraulické, pneumatické),
 • poskytování první pomoci, třídění raněných pomocí prostředků obvyklých ve vybavení HZS krajů a to i transportem osob v různorodém terénu,
 • práci na vodě, ovládání plavidel a záchranářské techniky na stojatých a tekoucích vodách,
 • pohybu ve výškách, jištění, slaňování, spolupráci s lezeckými skupinami, a využívání nouzových postupů při slanění (pracovní polohovací pás, Dülferův sed, atd.),
 • manipulaci se zvířaty,
 • záchraně osob z výšek a jejich transportu (žebříky, po schodech apod.),
 • zásahu na nebezpečné látky a to i za tmy,
 • dokonalém ovládání dýchací techniky (řešení i nouzových stavů),
 • hašení požáru jak přenosnými hasicími přístroji, tak moderními přístupy v ohňových kontejnerech se základní znalostí ovládání nejpoužívanějších kombinovaných proudnic u HZS,
 • spolupráci s Leteckou hasičskou službou – plnění tzv. „ bambivaku“,
 • záchraně a prohledávání prostor i násilném vstupu do objektů pomocí různorodých prostředků,

Je toho mnoho, co musí hasič v dnešní hektické době umět a lektoři na ŠVZ HZS ČR se jim v kurzech NOV snaží tyto základní znalosti a dovednosti předat.

Samozřejmě není možné učit místní specifika jednotlivých sborů (technika, místní znalosti apod.), ale každý hasič, vycházející z kurzu, všechny činnosti uvedené v osnovách – a nejen to – dělal a vyzkoušel.

V kurzu NOV jsou vždy dospělí lidé, lektor tedy předpokládá, že vysvětlí i případné věcné dotazy. Je potom jen na hasičích samotných, jaké nabyté informace a dril si do praxe ponesou a využijí

Přeji všem za ŠVZ HZS ČR vše nejlepší do nového roku 2015 a šťastné návraty domů.

Za kolektiv ŠVZ HZS ČR – Středisko Frýdek Místek
Jiří Rogowski
Sdílet