Středa 22. září 2021, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Z plaveckého bazénu v Hlinsku unikl chlór

Dne 24. dubna 2008 v 9.30 hodin se v Hlinsku rozezněly sirény, které oznamovaly únik nebezpečné látky z plaveckého bazénu. Na místo se ihned sjely složky integrovaného záchranného systému (IZS). Nejednalo se ale o skutečný únik nebezpečné látky, ale pouze o taktické cvičení.

K plaveckému areálu se ihned sjely jednotky profesionálních hasičů z Hlinska a Chrudimi. Dále na místě zasahovali hasiči podniku ETA a dobrovolní hasiči z Hlinska, Zdravotnická záchranná služba Hlinsko, Městská policie Hlinsko a Policie ČR.

K simulovanému úniku chlóru ze zařízení na čištění vody v bazénu došlo po požáru a poruše zařízení, které řídí dávkování chlóru do vodního systému plaveckého bazénu. Požárem byla přerušena dodávka a chlór unikal do strojovny. Požár se podařilo uhasit obsluze strojovny. Pracovník údržby se ale zranil a následně upadl do bezvědomí. Hlavní činnost hasičů byla směřována na záchranu a evakuaci pracovníka údržby, personálu bazénu a samozřejmě návštěvníků bazénu.

Operační středisko informovalo ředitelé dvou škol v těsné blízkosti bazénu, aby byla uzavřena okna a následně byla uskutečněna evakuace dvou škol v blízkosti bazénu. Celkem bylo z obou škol evakuováno 25 tříd, tedy přibližně 500 žáků. Průzkumné skupiny v ochranných oblecích nalezli zraněnou osobu ve strojovně a transportovali ji ke zdravotnické záchranné službě. Další hasiči vyhledali personál, který se nacházel v bazénu a samozřejmě i návštěvníky. Všichni museli být evakuováni. Hasiči nasadili přetlakové ventilátory na odvod chlóru z prostor bazénu a prováděli srážení par vodní mlhou.

Všechny zasažené osoby musely projít dekontaminační sprchou. Na závěr hasiči přeměřili koncentraci chlóru a nebyly zjištěny žádné nebezpečné hodnoty. Velitel zásahu nakonec předal místo zásahu Policii ČR a informováni byli i pracovníci životního prostředí Městského úřadu Hlinsko o opatřeních směřujících k odstranění následků havárie.


Cílem cvičení bylo prověřit připravenost příslušníků při stavbě dekontaminačního stanoviště a provedení samotné dekontaminace osob a příslušníků HZS. Procvičení samotného zásahu složek IZS a jejich komunikace, ale i komunikace s orgány krizového řízení. Dále ověření odborné přípravy příslušníků a členů jednotek požární ochrany při práci s prostředky chemické služby, prověření rychlosti a účinnosti informačního toku mezi cvičícími složkami IZS při zdolávání mimořádné události, a také prověření organizace činnosti pracovníků plaveckého bazénu a ZŠ.por. Bc. Vendula Horáková
tisková mluvčí
HZS Pardubického kraje-swo-
Sdílet