Sobota 25. září 2021, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Stovky výjezdů absolvovali v loňském roce dobrovolní hasiči v hlavním městě

Nová zbrojnice v Klánovicích a Dolních Měcholupech přibude letos do výbavy pražských dobrovolných hasičů. Na výstavbu nových a rekonstrukci starších zbrojnic nebo nákup nových požárních vozů a techniky každoročně přispívá dobrovolným hasičům milionovými částkami hlavní město. Letos jde o sumu ve výši přesahující 55 milionů korun.

Pražští dobrovolní hasiči v loňském roce spolu s profesionály asistovali u stovek požárů a jiných nehod. V současnosti funguje v metropoli celkem 34 jednotek sborů dobrovolných hasičů v rámci městských částí. Patnáct jednotek má celoměstskou působnost a svou činností doplňuje profesionály.

Celkem 2 210 členům Sborů dobrovolných hasičů dnes slouží třiatřicet zbrojnic. V polovině března začal fungovat další rekonstruovaný objekt v Klánovicích. „Dobrovolní hasiči jsou pro Prahu nepostradatelní a při zásazích pracují po boku profesionálních hasičů. Naším cílem je vybudovat pro ně takové zázemí a pořídit vybavení, které jim jejich těžkou službu ulehčí. Oceňuji především fakt, že se nelehkému výcviku věnují ve svém volném čase,“ řekl první náměstek primátora pro bezpečnost Rudolf Blažek.

Hlavní město letos ve svém rozpočtu vyčlenilo na podporu činnosti jednotek Dobrovolných hasičů přes 55 milionů korun. „Největší díl, téměř třiatřicet milionů, jde na rekonstrukce hasičských zbrojnic a stavbu nových objektů. Například v Dolních Měcholupech budeme novou zbrojnici otevírat v květnu. Necelých sedmnáct milionů korun půjde z rozpočtu na nákup nové automobilové požární techniky, přes pět a půl milionu na opravy a revize stávajících vozů a speciální výstroj,“ informoval náměstek Blažek.

Všechny jednotky dobrovolných hasičů jsou v hlavním městě napojeny na svolávací systém Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy a jeho operační středisko povolává územně příslušné jednotky k zásahu nebo do pohotovosti v případě rozsáhlejších požárů či nehod. Dobrovolní hasiči se musejí podle jejich starosty Městského sdružení hasičů hlavního města Prahy Antonína Maděry připravovat na zásahy stejně jako jejich kolegové profesionálové. „Počet výcvikových hodin není stanoven, ale povinností velitele je mít jednotku připravenou k zásahu. Z toho jednoznačně vyplývá, že dobrovolní hasiči věnují odbornému výcviku značnou část svého volného času, často na úkor svých rodin,“ uvedl Maděra. Rozsah výcviku ovlivňuje také zařazením do kategorií, tedy zda jde o jednotky s celoměstskou působností nebo působností v městských částech. „Při zásahu se ale většinou rozdíly mezi dobrovolníky a profesionály smazávají,“ prohlásil starosta.

O členství mezi dobrovolnými hasiči je zájem i mezi mládeží. V přípravce do šesti let věku je v Praze osmnáct dětí. Mladých hasičů od 6 do 14 let je 244, členů ve věku od 15 do 18 pak 112 a hasičů od 18 do 26 let je 258. Do činnosti ve Sborech dobrovolných hasičů je zapojeno 574 dívek. „Během roku organizujeme řadu akcí, které mají dětem a mladým lidem činnost hasičů přiblížit. Mohou se zúčastnit například letních táborů, soutěže Požární ochrana očima dětí, Hry Plamen, Memoriálu Marty Habadové nebo Bambiriády,“ dodal náměstek Blažek.


Zdroj: Magistrát hl.města Prahy


-swo-
Sdílet