Úterý 21. května 2024, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

V Kostelci nad Labem se uskutečnil seminář „Využití mantrailingu a plošného vyhledávání v IZS“

Hledání pohřešovaných osob se aktuální otázkou většiny složek integrovaného záchranného systému. Ať už jde o ztracené děti, staré osoby trpící různými chorobami nebo pachatele kriminálních činů, jde vždy o jejich nejrychlejší možné nalezení. Někdy jde doslova o minuty.

Při takových pátracích akcích jsou neocenitelnými pomocníky psi: plošní při prohledávání lesů, luk, rozsáhlých objektů, jako jsou například zemědělská střediska atd; sutináři pomáhají během zřícení nejrůznějších staveb, zásypů či zavalení; lavináři mají velice specifickou práci v horách a v neposlední řadě vodní záchranáři, sloužící, jak název napoví, při podezření na utonutí a záchranně lidí z vodních ploch.

Tuto řadu doplňují klasičtí stopaři a mantraileři, jejichž práce vypadá na první pohled podobně, avšak skrývá mnohé rozdíly. Žádný z těchto psů není nahraditelný a má svou roli v systému hledání osob a nelze říct ani o jednou odvětví, že je lepší než to druhé.

Právě souhry dvou různých odvětví při pátrání po lidech, se týkal seminář s názvem Využití mantrailingu a plošného vyhledávání v IZS, který se konal 6. prosince 2014 v Kostelci nad Labem, pod hlavičkou Spolku první pomoci, o. s..

Posluchače seznámil s mantrailingem pan ing. Lubomír Satora (z International Bloodhound Academy a Rescue Olomouc). Metodikou plošného vyhledávání přiblížil pan Vlastimil Samek (z Brigády kynologů Středočeského kraje).

Zajímavou doplňkovou náplní bylo školení pražské firmy Pet – medic, která předvedla první pomoc u psů.

V praktické části nám oba pánové předvedli, jak pracují obě odvětví samostatně. Pan Satora a Cassino ukázali hledání ztracených ve městě a pan Samek a jeho pomocníci ze záchranné brigády kynologů jak fungují plošní psi v zemědělském objektu. Následný zásah byl propojením metodiky plošného vyhledávání s metodikou mantrailingu. Ztraceného houbaře hledal pes mantrailer a plošní psi za ním „dočišťovali“ oblast. Na konci zraněného ošetřili a transportovali hasiči.

Účastníci si mohli povšimnout zásadního rozdílu – pes mantrailer je schopný hledat vždy pouze jednoho člověka na základě jeho individuálního pachu. Ten vzniká rozkladem biologického materiálu, který z nás průběžně odpadává, ať už se jedná o furfuru (tedy kožní prach), vlasy apod. Oproti klasickým stopařům se mantrailer soustředí pouze na tento pach a nemusí tedy přesně kopírovat dráhu hledané osoby. Pokud pach zachytí, například díky poryvu větru, může jít, jak se říká „přímo za nosem“. Klasický stopař sleduje kromě tohoto pachu i změny vegetace a ostatní vlivy okolí a dle zkušebních řádů je třeba, aby přesně kopíroval chůzi ztraceného a ještě hlásil nalezené předměty.

Oproti tomu psi plošní vyhledávají jakéhokoliv živého člověka v prostoru. Neřídí se tedy individuálních pachem, ale obecně větří pach jakékoliv osoby. I těmto psům samozřejmě slouží k orientaci i jiné vlivy, jako jsou stopy na vegetaci apod. I u těchto psů je žádoucí hlášení předmětů.

Zájemci si poté mohli metody vyzkoušet na vlastní kůži a s vlastním psem.

Celý tým organizátorů i samotní účastníci věří, že akce přinese ovoce v podobě větší spolupráce všech složek IZS a psích pomocníků. Cíl je přeci jediný – co nejrychleji najít pohřešovaného.

Pabišková Petra
Spolek první pomoci, o. s.
www.spolpp.cz
Sdílet