Neděle 26. září 2021, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Kontroly odhalily nedostatky

V prvním čtvrtletí letošního roku provedli příslušníci HZS Pardubického kraje celkem 171 kontrol, z toho 17 komplexních kontrol, 79 tematických kontrol a 75 kontrolních dohlídek.

Jedno ze zaměření letošních požárních kontrol jsou provozovatelé činností s vysokým požárním nebezpečí a provozovatelé činností, u kterých nejsou běžné podmínky pro zásah, a tedy mají povinnost zpracovat mimo jiné dokumentaci zdolávání požáru a požární evakuační plány. Již za první tři měsíce bylo zkontrolováno 15 provozovatelů činností, u kterých nejsou běžné podmínky pro zásah, kteří provozovali celkem 31 činností. Při těchto požárních kontrolách bylo zjištěno 49 závad.
Mezi nejzávažnější nedostatky patřilo to, že nebyla ve 11 případech zpracována dokumentace zdolávání požáru a v 9 případech požární evakuační plány. Dokumentace zdolávání požáru je velmi důležitá pro zasahující hasiče, neboť upravuje zásady rychlého a účinného zásahu, záchranu osob, zvířat a majetku v objektech, které právnické a podnikající fyzické osoby užívají. Oproti tomu požární evakuační plány upravují postup při evakuaci osob, zvířat a majetku a materiálu ze zasažených nebo ohrožených objektů ještě před příjezdem jednotky požární ochrany.
Tedy tím, že tato dokumentace požární ochrany není zpracována, vystavují provozovatelé velkému nebezpečí osoby, které se nacházejí v jednotlivých objektech.Odbor prevence HZS Pardubického kraje

-kuw-
Sdílet