Úterý 21. září 2021, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Profesionální záchranáři znovu pomáhali budoucím zdravotníkům

Profesionální hasiči a zdravotníci ze Zlína se dne 29. 4. 2008 účastnili speciálního výukového dne pro budoucí zdravotníky na Střední zdravotnické škole ve Zlíně. Garanti odborné výuky zorganizovali pro 120 žáků a studentů 1. a 2. ročníku SZŠ Zlín, ve studijních oborech – zdravotnický asistent, praktický den s výukou.

Tématem byla pomoc a ochrana obyvatelům po mimořádných událostech ve Zlíně, a to konkrétně při povodni, požáru a úniku nebezpečné látky.

Žáci byli rozděleni do celkem osmi družstev, která postupovala přes osm stanovišť s odborníky. Na každém stanovišti se družstvo zastavilo a prošlo výkladem k dané problematice. Studenti získali praktické informace od profesionálních záchranářů z HZS Zlín, ZZS Zlín a od zdravotnických záchranářů vyšší odborné školy.

Odborná stanoviště a jejich témata:

1. vozidla HZS a ZZS – technické vybavení, ochranné pomůcky, použití záchranářského materiálu v praxi
2. RHP – použití ručních hasicích přístrojů a manipulace s nimi
3. komunikace s operátorem linky tísňového volání
4. varovné signály a reakce na ně
5. třídění zraněných, transport, ošetření popálenin
6. evakuace obyvatel a evakuační zavazadlo
7. ochranné pomůcky pro zamořená území
8. chování obyvatel při a po mimořádných událostech

Odborný den měl seznámit žáky školy s praktickými zkušenostmi profesionálních záchranářů. Diskutovaná témata budou zahrnuta do výuky a budou součástí zkoušek budoucích zdravotníků. Profesionální záchranáři ze Zlína dlouhodobě spolupracují se zdravotnickou školou ve výchově a vzdělávání budoucích kolegů.mjr. Mgr. Bc. Ivo Mitáček
tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje-swo-
Sdílet