Pondělí 20. září 2021, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Záchrana z větrné elektrárny

V týdnu od 28. dubna tohoto roku absolvovaly dík vstřícnosti firmy WEB Větrná Energie Brno lezecké skupiny územních odborů Brno a Znojmo HZS Jmk instruktážně – metodické zaměstnání, zaměřené na nácvik záchrany osoby ze strojovny větrné elektrárny.

Strojovna se nachází na vrcholu zařízení ve výšce 74 metry nad terénem, jejím středem prochází osa rotoru elektrárny a je v ní uložena převážná část výrobní technologie, což výrazně omezuje manipulační prostor. Z prostoru strojovny je možno poklopem vystoupit na pochůznou stříšku. Zadní stěna strojovny je tvořena posuvnými dveřmi, v jejichž blízkosti je instalována konzola s elektrickým navijákem pro dopravu materiálu.

Do strojovny se vystupuje po stacionárním ocelovém žebři, vedoucím středem nosného pilíře. Součástí žebře je fixní ocelové lano pro jištění speciálními prostředky, určenými k zachycení volného pádu.

Cílem výcviku bylo zejména seznámení se specifickým prostorem, volba vhodných kotevních bodů a nácvik spuštění zachraňované osoby pomocí lanové techniky. Výcvik nepochybně přispěl k obohacení zkušeností příslušníků lezeckých skupin HZS Jmk, využitelných v případě reálné nehody na podobném zařízení, kterých je v našem kraji několik.

Milan Ňorek a Jiří Buček
HZS Jmk, ú. o. Brno-swo-
Sdílet