Neděle 26. května 2024, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Těžko na cvičišti – lehko u zásahu

Dne 7. května 2003 v 11 hodin bylo na operační a informační středisko HZS Pardubického kraje oznámen požár ve Střední průmyslové škole elektrotechnické v Jahnově ulici v Pardubicích.

Na místo okamžitě vyjeli profesionální hasiči z Pardubic dále hasiči podniku Aliachem a Paramo. Požár vznikl v laboratoři pro výuku fyziky ve 3. NP od zapnutého sporáku, který zapomněli žáci po skončení hodiny vypnout. Požár objevili žáci z protější třídy, když ucítili kouř. Do příjezdu jednotek hasičů proběhla evakuace (6 minut) celé budovy dle evakuačního plánu a kontrola počtu žáků dle třídních knih. Požární hlídka do příjezdu jednotky uzavřela hlavní přívod plynu a vypnula hlavní vypínač elektrického proudu. Velitel zásahu po příjezdu na místo byl okamžitě informován o situaci na místě. Pro rozlehlost objektu byl velitelem zásahu vydán rozkaz vytvořit dvě tříčlenné průzkumné skupiny. Během průzkumu bylo zjištěno, že se jedná o požár učebny na ploše asi 100 m2. Hasiči dále pokračovali v průzkumu po pohřešovaných 14 osobách. Během krátké chvíle bylo nalezeno všech 14 osob. Dvě osoby utrpěly poranění končetin a nadýchaly se jedovatých zplodin. Osoby jsou pomocí dýchacích masek (zakouření prostoru) vyvedeny na střechu objektu odkud byla provedena jejich záchrana pomocí automobilového žebříku. Požár byl zlikvidován a osoby byly postupně přemístěny ze střechy na zem, kde si zraněné osoby převzala Zdravotnická záchranná služba Pardubice. Po celou dobu Policie ČR regulovala na křižovatce ulic Karla IV. a Jahnova provoz pro bezpečný zásah jednotek PO.

Nejednalo se o skutečný zásah, ale o prověřovací cvičení. Rozdíl v těchto cvičeních je, že při prověřovacím cvičení nikdo o zásahu není informován. O taktickém cvičení jsou dopředu informovány všechny složky integrovaného záchranného systému.
Střední průmyslová škola elektrotechnická byla vybrána pro vysokou náročnost při zásahu, pro své umístění v centru města i pro svou rozlehlost.

Prověřovací cvičení bylo v okrese Pardubice prvním cvičením tak velkého rozsahu.

Prověřovacího cvičení se účastnily složky IZS:
HZS Pk územní odbor Pardubice, HZS podniku Aliachem, HZS podniku Paramo, Městská policie Pardubice, Policie ČR a Zdravotnická záchranná služba Pardubice.

nstržm. Vendula Horáková
tisková mluvčí
HZS Pardubického kraje
Sdílet