Sobota 18. září 2021, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Požár skladu PHM v areálu letiště Líně

V 10.03 hodin byl na Krajské operační a informační středisko (KOPIS) v Plzni ohlášen požár skladu PHM v areálu letiště Líně. Oznamovatel uvedl, že slyšel výbuch a viděl valící se oblaka dýmu z prostoru letiště.

V budově se podle oznamovatele nachází jedna osoba, ale před skladem je zaparkovaný prázdný dodávkový automobil. Na místo byly okamžitě povolány profesionální jednotky z Nýřan, Plzně a Staňkova, dále dobrovolní hasiči z Nýřan, Líní, Tlučné, Zbůchu, Chotěšova, Dobřan, Holýšova a Stodu. KOPIS vyhlásil na žádost velitele zásahu třetí stupeň požárního poplachu.

Po příjezdu k události a průzkumu místa začaly jednotky s vyhledáváním osob, které se údajně v objektu nacházely. Hledání jim ztěžoval hustý dým, který se valil z celého objektu. (K simulaci zakouření objektu byly použity dýmovnice) Po nalezení jedné z osob neměli hasiči požár ještě stále lokalizovaný. V dýchací technice pokračovali ve vyhledávání dalších osob. Nalezena byla další osoba. Zároveň s tím probíhalo hašení požáru v okolí budovy a ochlazování skladů PHM.

Doprava vody byla zajištěna kyvadlově z požárních nádrží které se nacházejí v areálu letiště. Uvnitř objektu byla nasazena přetlaková ventilace a hasební práce byly prováděny pomocí pěny. Na místě bylo zjištěno, že skladovanou látkou je letecký petrolej – Kerosín. Poté, co byl požár objektu zlikvidován a osoby zachráněny, prováděly jednotky dohašování ohnisek požáru v okolí budovy.

Modelová situace se měla co nejvíce přiblížit reálnému zásahu. Cílem bylo procvičit postup záchranných prací v podobných situacích takového rozsahu.


Cíle prověřovacího cvičení:
• Prověření poplachového plánu letiště Líně
• Dojezdy jednotek
• Dodávky vody
• Akceschopnost jednotek


Hlavním důvodem celého cvičení, bylo prověření takzvaného objektového poplachového plánu. Objektové poplachové plány se tvoří zejména po zvláště nebezpečné provozy, které vyžadují speciální skladbu jednotek požární ochrany. I pro objekt letiště jsou jednotky požární ochrany navrženy tak, abychom co v nejkratší době na místo požáru soustředili velké množství vody, pěny, techniky a hasičů.

Mgr. Alena Marešová
tisková mluvčí
HZS Plzeňského kraje-swo-
Sdílet