Pondělí 4. prosince 2023, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Jak na hasiče

Vyvarujte se chyb při předkládání projektové dokumentace

Ten, kdo někdy stavěl, mi dá za pravdu, že získání stavebního povolení je poměrně náročným orientačním závodem. Každého stavebníka vybaví před startem příslušný stavební úřad přehledem stanovišť, na kterých musí získat razítko. Pokud razítko nezíská, je ze závodu vyloučen. Tedy alespoň do doby, než svůj projekt neupraví tak, aby byl v souladu se všemi pravidly hry. Cílem každého stavebníka je získání stavebního povolení v co nejkratší době. Úplným vyvrcholením je dokončení stavby a její úspěšná kolaudace. O té však budeme hovořit někdy jindy.

Vraťme se k zmiňovanému závodu a podívejme se do závodního pole. Hned na startu si můžeme všimnout, že celé závodní pole tvoří dva typy stavebníků – ostřílení borci a úplní začátečníci. Ostřílení borci, vystupují zcela suverénně a sebejistě, jsou s celou tratí dobře seznámeni, zejména pak se všemi jejími nástrahami, na které jsou velice dobře připraveni a vybaveni. Díky jejich pravidelné účasti na těchto závodech znají nejen terén, ale také jednotlivé rozhodčí na kontrolních stanovištích. Nelze se proto divit, že se občas objeví podezření z podjatosti, nadržování nebo dokonce uplácení. Začátečníci jsou naopak značně nervózní a nevyrovnaní. Neznají terén ani rozhodčí. Jsou odkázáni na sebe samotné, vybaveni pouze projektovou dokumentací, které většinou moc nerozumí, několika zaručenými radami od přátel a jakýmisi povrchními vědomostmi, jež získali četbou denního tisku nebo sledováním různých televizních pořadů, stojí vždy na jejich straně.

Zaměřme se nyní na situaci, kdy se na trať vydal jeden ze stavebníků, který je úplný začátečník a blíží se ke stanovišti, které je označeno nápisem Hasičský záchranný sbor. Již na první pohled si je možné všimnout, že stavebník není ve své kůži. Je bledý a značně nervózní. Mnozí mu totiž před závodem řekli, že hasiči jsou nejhorší. Je si však vědom toho, že pokud u nich uspěje, má vítězství v kapse.

Chudák stavebník. Kdyby tak tušil, že tato představa je úplně mylná. Vždyť největší trumf má v rukou právě on. K tomu, aby získal tolik potřebné razítko mu stačí pouze kompletní projektová dokumentace, obsahující mimo jiné požárně bezpečnostní řešení, písemnou žádost, ve které je uvedeno, že žádá Hasičský záchranný sbor o vyjádření k předložené projektové dokumentaci, týkající se té a té stavby tam a tam, dále pak datum, vlastnoruční podpis, zpáteční adresy, popř. telefon. No a pak musí jenom čekat na vyjádření. Hasiči jsou povinni vydat toto vyjádření do třiceti dnů. V případě jakýchkoliv komplikací, mohou prodloužit tuto lhůtu o dalších třicet dní. O této skutečnosti musí žadatele písemně informovat. V případě, že se do třiceti dnů nikdo od hasičů neozve, je jejich mlčení považováno za souhlas. Nikde není napsáno, že žádost musí obsahovat balíček kafe nebo vajec, nějakou láhev alkoholu, či dokonce obálku s penězi. Proces vyjadřování hasičů k projektové dokumentaci není nijak zpoplatňován.

Každému stavebníkovi se před samotným závodem vždy vyplatí, když se předem informuje, kdy a kde hasiči přebírají projektovou dokumentaci. U každého hasičského sboru většinou existuje podatelna, fungující pět dní v týdnu, kde lze projektovou dokumentaci se žádostí předat. Projektovou dokumentaci většinou také můžete předávat přímo na příslušném pracovišti prevence (státního požárního dozoru). Zde se však setkáte s úředními dny, což bývá tradičně pondělí a středa. Nebývá také problém předat dokumentaci mimo úřední dny, na tom se ale musí každý stavebník domluvit telefonicky.

Ve většině případů, dovolil bych si tvrdit v 99%, jsou hasiči k jednotlivým stavebníkům velice vstřícní a ohleduplní. Nicméně je zbytečné dávat jim hned najevo znechucení nad státní správou nebo tvrdit, že hasičům do jejich stavby nic není. Také je zbytečné vyjadřovat údiv nad tím, že jim vyjádření bude trvat třeba třicet dní. Většinou je hasičů na tuto odpovědnou práci málo. Každý projekt si musí hasiči řádně nastudovat a jeho obsah porovnat se současnými platnými předpisy a normami. Teprve ve chvíli, kdy si je hasič jist, že je vše v pořádku, vydá své vyjádření. Je také nutné brát v potaz, že hasiči dělají i jinou práci, např. chodí na kontroly, kolaudace nebo přednáší na různých školeních a seminářích. I když je pravdou, že toto je jejich problém.

No a pokud se stavebníkovi podařilo získat kladné vyjádření hasičů, pak mi nezbývá než mu poradit, aby si schválenou projektovou dokumentaci pořádně přečetl, včetně vyjádření hasičů. Není totiž nic horšího, než když stavebník postaví stavbu bez ohledu na to, co je ve schválené projektové dokumentaci napsáno. Ten kdo to zkusil, by zde mohl vyprávět co si pak užil při kolaudačním řízení.
Sdílet